Hoş geldiniz!

Forumumuza Kayıt Olarak, Açmış olduğumuz konulara erişebilir Ve Topluluğumuza Katılabilirsiniz!

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

Milli Tarih nedir? Tarih çeşitleri?

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,180
2
38
konya

Tarih Nedir

Tarih. gecmis insan topluluklarinin. savaslarini ve barislarini. kultur ve uygarliklarini. sosyo-ekonomik yapilarini. neden-sonuc iliskisi icinde zaman ve yer gostererek. belgelere dayali. inceleyen bilim dalidir.

Tarih cesitleri

Genel Tarih Insanoglunun yeryuzundeki butun gecmisini siyasi. sosyal. ekonomik ve kulturel tarihini baslangictan gunumuze inceler.

Ornegin Dunya Tarihi

Ozel Tarih Sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kulturel tarihini inceler.

Ornegin Turkiye Cumhuriyeti Tarihi

Siyasi Tarih Uluslararasi siyasi olaylari savaslari barislari ve ittifaklari inceler.

Ornegin Osmanli Siyasi Tarihi

Uygarlik Tarihi Butun uluslarin meydana getirdikleri uygarlik eserlerini kultur ve medeniyet urunlerini inceler.

Ornegin Cin Uygarligi

Tarihe Yardimci Bilim Dallari

Filoloji Dil Bilimidir. Toplumlarin dillerini inceler.

Cografya Cografi bolgelerin ozelligi ve iklimi tarihi olaylarin degerlendirilmesinde etkilidir.

Kronoloji Takvim bilimidir. Tarihi olaylarin olus sirasini verir.

Paleografya Toplumlarin eskiden kullandiklari yazilari inceler. Bu bilim dali tarih oncesi donemlerin aydinlatilmasinda etkili degildir.

Antropoloji Insan irklarini inceleyerek siniflandiran bilim dalidir.

Diplomatik Fermanlar. beratlar ve donemin yazismalarini inceler. Siyaset bilimi olarak da adlandirilir.

Etnografya Toplumlarin oz kulturlerini inceleyen bilim dalidir.

Arkeoloji Kazi bilimidir. Tarih oncesi donemlerin aydinlatilmasinda yararlanilmaktadir.

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

TARİHİN TANIMI Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE

ZAMAN bildirerek SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır

TARİHİN KONUSU NEDİR Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

TARİH ANLATIMINDA YER VE ZAMANIN ÖNEMİ NEDİR

1)-Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız.

2)-Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını

belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi. yaşam şartları. madenleri. o zaman içindeki nüfusu.o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.

SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ NEDİR

Bütün olaylar bir zincirin halkalari gibi birbirine bağlidir. her olay kendisinden önceki olayın

SONUCU kendisinden sonraki olayın SEBEBİ'dir. Önceki olayı bilmezsek. sonraki olayı kavrayamayız.

OLAY NEDİR OLGU NEDİR

OLAY İnsanları ilgilendiren sosyal. ekonomik. kültürel. dini ve benzeri alanlarda meydana gelenoluşumlardır.

OLGU Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir.

Örnek Anadolu'nun Türkler tarafından fethi OLAY'dır. Anadolu'nun Türkleşmesi OLGU'dur.

TARİH FELSEFESİ NEDİR Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlamaya Tarih

Felsefesi denir.

TARİHİN TASNİFİ(SINIFLANDIRILMASI

1)- Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi.15. yüzyıl tarihi gibi...)

2)- Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye Tarihi.Avrupa tarihi gibi...)

3)- Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi. Sanat tarihi gibi...)

TARİHİ NEDEN SINIFLANDIRIYORUZ

Tarihi Zamana. Mekana ve Konuya göre sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi.öğretmeyi.araştırmayı kolaylaştırmakdır.

TARİHİN YÖNTEMİ Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygular.

1)-KAYNAK ARAMA Önce olayla ilgili kaynaklar aranır Kaynaklar 2'ye ayrılır

1- Ana Kaynaklar(Birinci el kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.

2- İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır Ayrıca kaynakları YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz:

1- Yazılı Kaynaklar: Kitabeler. fermanlar. kanunlar. mahkeme kayıtları. noterlik yazıları. gazeteler. dergiler vb...

2-Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler. kaleler. tapınaklar. heykeller. silah. eşyalar.destanlar. efsaneler. fıkralar. atasözleri örf ve adetler vb...

2)- VERİLERİ TASNİF. TAHLİL VE TENKİT ETME

a)-Tasnif(Sınıflandırma): Elde edilen bilgiler zamana. mekana ve konuya göre tasnif edilir.

b)-Tahlil(Analiz=İnceleme) : Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler güvenilir mi?

Karşılaştırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir.

c)-Tenkit(Eleştiri): Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı. hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir.

3)-SENTEZ(BİRLEŞTİRME Kaynaklardan elde edilen bilgiler düzenlenerek yazılması safhasıdır.

TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER

1)- COĞRAFYA Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.

2)- ARKEOLOJİ(Kazı Bilimi Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.

3)- KRONOLOJİ(Takvim Bilgisi Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek. meydana geliş sıralarınıdüzenler.

4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

5)- EPİGRAFYA(Kitabeler Bilimi): Taş. mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.

6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.

7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.

8)- FİLOLOJİDil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.

9)- ETNOGRAFYA: Örf.adet. gelenek ve görenekleri inceler.

10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri. fermanları vb. inceler.

11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür. arma ve özel işaretleri inceler.

12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi): Eski Paraları inceler.

Bunlardan başka tarihe yardımcı bilimler arasına felsefe. istatistik. psikoloji. astronomi. Tıp.kimya gibi bir çok bilimi katabiliriz.

ZAMAN VE TAKVİM

TAKVİM NEDİR Takvim zamanı günlere. aylara. yıllara bölme metodudur.

İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak Güneşi ve Ay'ı kullanmışlardır.

AÇIKLAMA Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşünü esas almışlardır.

(365 gün 6 saat) Bu şekilde oluşturulan takvimlere GÜNEŞ TAKVİMİ diyoruz.

Ay'ı kullananlar ise Ayın Dünya etrafında 12 kez dönmesini (12 x 29.5 =354) esas

almışlardır.Bu şekilde oluşturulan takvimlere AY TAKVİMİ diyoruz.

Tarihte ilk GÜNEŞ TAKVİMİ'ni MISIRLILAR. ilk AY TAKVİMİ'ni SÜMERLER oluşturmuşlardır.

AÇIKLAMA Her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü

BAŞLANGIÇ olarak kullanmışlardır. Örnek: Romalılar Roma'nın kuruluşunu. Müslümanlar Hicreti Hırıstiyanlar Hz.İsa'nın doğumunu gibi...

TÜRKLERİN KULLANDIKLARI TAKVİMLER

1)- 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılını esas alır .Butakvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu.

2)- CELALİ TAKVİM: Büyük Selçuklular zamanında Melikşah tarafından hazırlatılan bu takvim güneş yılınagöre hazırlanmıştı.

3)- HİCRİ(HİCRET) TAKVİMİ Ay yılını esas alır. Başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekkeden Medine'yehicret ettiği 622 yılını alır. Bugün Ramazan. mevlidler gibi dini günlerde bu takvimikullanmaktayız.

4)- RUMİ TAKVİM Osmanlı devletinde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 19. yüzyıl başlarındanitibaren yürürlüğe giren takvimdir. Güneş Yılını esas alır.

5)- MİLADİ(MİLAT) TAKVİMİ 1926' dan itibaren kullandığımız takvimdir. Güneş yılını esas alır. Temeli Mısırlılar'a dayanır. İyon ve Yunanlılar kanalıyla Batıta aktarılmıştır. Romalılar Sezar zamanında

JULYEN takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda Papa XII.Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle GREGORYAN TAKVİMİ olarak anılmıştır. Günümüzde ise Milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu(sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder.

HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR

1)- Hicri Takvim AY yılını. Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.

2)- Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç Hz. İsa'nın doğum tarihi 0 yılıdır.

HİCRİ TAKVİMDEN MİLADİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ

SORU: Hicri 1340 yılını Miladiye çeviriniz.

Hicri=1340 Miladi=?

1340 ÷ 32 = 40.6 (Yaklaşık 41)

1340 - 41 = 1299

1299 622= 1921

MİLADİ TAKVİMDEN HİCRİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ

SORU: Miladi 1998 yılını Hicri takvime çeviriniz Miladi=1998 Hicri=?

1998 - 622 = 1376 1376 ÷ 33 = 41.7 (yaklaşık 42) 1376 42 = 1418

RUMİ TAKVİMDEN MİLADİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ

SORU: Rumi 31 Mart 1325 . Miladi=?

31 Mart 1325

13 584 İki takvim arasında 13 gün

584 yıl fark vardır.

13 Nisan 1909

MİLADİ TAKVİMDEN RUMİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ

Miladi 29 Ekim 1923 . Rumi=?

29 Ekim 1923

- 13 584

16 Ekim 1339

TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tarih YAZI ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan. bu dönemlere "Tarih Öncesi Devirler=Prehistorik Devirler" veya "Karanlık Çağlar" denir.

YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır.İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı) Bugün kullandığımız alfabeyi. ilk olarak Fenikeliler kullanmış. onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.

Yazı. Anadolu'ya ilk olarak ASURLULAR tarafından TUNÇ devrinde getirilmiştir. Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK(ORHUN) KİTABELERİDİR.

ÇAĞLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ NEYE GÖRE TESBİT EDİLMİŞTİR

Tarihin zamana göre tasnifinde en önemli ayrım "çağlara ayırarak" incelemedir. Çağların başlangıç ve bitim tarihleri belirlenirken toplumların geniş çapta etkilendiği tarihi olaylar esas alınmıştır.

İLKÇAĞ = Yazının bulunmasıyla(MÖ.3500) başlar. 375 yılındaki Kavimler göçüne kadar sürer.

ORTAÇAĞ = 375 Yılındaki Kavimler Göçüyle başlar. 1453 yılında İstanbul'un Fethine kadar sürer.

YENİÇAĞ = 1453'teki İstanbul'un fethiyle başlar. 1789'daki Fransız İhtilaline kadar sürer.

YAKINÇAĞ = 1789'daki Fransız ihtilaliyle başlar. günümüze kadar sürer.

AÇIKLAMA Zamanı çağlara bölmek yapay bir bölme işlemidir.

Mesela İstanbul'un fethi. Avrupa ve Asyayı etkileyen önemli bir tarihi olaydır. Ancak bu olay osırada Amerika ve Afrika kıtasında yaşayan insanları doğrudan etkilememiştir. Yine Mısır ve

Mezopatamya'daki insanlar yazıyı kullanırlarken. dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar ancak yüzlerce yıl sonra yazıyı kullanmışlardır.

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER(PREHİSTORİK DEVİRLER

İnsanların varoluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirindenayrılmasında kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine bakılmıştır. Buna göre Tarih öncesi devirler şöyle ayrılır

1)-TAŞDEVRİ 2)- KALKOLİTİK(TAŞ-BAKIR) DEVRİ 3)- TUNÇ DEVRİ

a)- Eskitaş (Kabataş) Devri

b)- Ortataş (Yontmataş) Devri

c)- Yenitaş (Cilalı Taş) Devri

1)-TAŞDEVRİ:

a)- EskiTaş (Kabataş) Devri: Bu devri yaşayan insan toplulukları ilkel bir göçebe hayat sürmüşlerdir.

Ağaç kovuklarında. mağaralarda ve nehir yataklarında yaşayan insanlar tabiatta hazır bulduklarıyla. avcılık ve balıkçılıkla geçinmişlerdir.(Avcı ve toplayıcı)

Türkiye'de Eski Taş Devri(MÖ.600.000-MÖ.10.000): Antalya'da Karain.Beldibi ve Belbaşı Mağaraları Anadolu'da bu döneme ait önemli merkezlerdir.

b)- Ortataş (Yontmataş) Devri: İnsanlığın toplayıcılık ve avcılıktan üretime geçiş yaptığı dönemdir. Hayvanlar evcilleştirilmiştir.

Türkiye'de Ortataş Devri(MÖ.10.000-8000): Antalya'da Beldibi mağarası. Göller yöresinde Bardiz. Samsun'da Tekkeköy bu devre ait önemli merkezlerdir.

c)- Yenitaş (Cilalı Taş) Devri : Tarım hayatı başlamış.köyler kurularak yerleşik hayata geçilmiştir.

Türkiye'de Yenitaş Devri(MÖ.8000- MÖ.5500):

Diyarbakır'da Çayönü. Gaziantep'de Sakçagözü. Konya'da Çatalhöyük önemli merkezlerdir.

NOT: İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak Konya Çatalhöyük kabul edilmektedir. İlk üretimyeri de Çayönü(Diyarbakır) kabul edilir.

2)- KALKOLİTİK(TAŞ-BAKIR) DEVRİ: Taş devrinin sonlarına doğru maden keşfedilmiştir. İlk kullanılan maden bakırdır. Türkiye'de Kalkolitik Devir(MÖ.5500-MÖ.2500): Çanakkale'de Truva. Burdur'da Hacılar. Yozgat'ta Alişar. Çorum'da Alacahöyük'dür.

3)- TUNÇ DEVRİ Bu dönemde site denilen ilk yönetim örgütleri(devlet) oluşturulmuştur. Türkiye'de Tunç Devri(MÖ.2500- MÖ.1200): Anadolu'da üretim artmasına paralel olarak ticaret gelişmiş. toplumsal ilişkiler hızlanmıştır. Yazı Asurlu tüccarlar tarafından Türkiye'ye getirildi.
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Türk Tarihi ve Değerleri
 • Milli Unsurlar
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media