Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

Milli Osmanlı Fermanları.

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,203
2
38
konya

Osmanlı Fermanları.

Fermân
II. Mehmed Dönemi h. 07.06.882 / m. 16.09.1477
Konusu
Gelibolu İskelesi'ni tutan Yahya. Baki ve ortaklarından. Gelibolu Burgazı erenlerinin üç aylık mevâcibleri için. on bir bin dört yüz on altı akçe tahsîl edilmesine dâir.

Yazı Çeşidi

Fermân. dîvânî hat ile yazılmıştır. 10 satırdır.

Tuğrası ve Tezyinatı

Tuğra. siyah mürekkeble çekilmiş olup. rıhlanmıştır. Yazıda. siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem

Sol alt köşede. fermânın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Berât
I. Selîm Dönemi h. Evâil-i R. 918 / m. Haziran 1512

Konusu
Seyyid Muhammed oğlu Seyyid Ömer'in. öşr-i Şer'î'den ve her türlü resmî ve örfî vergiden muaf olduğuna dâir.

Yazı Çeşidi

Berâtın ilk satırı. celî dîvânî. diğer satırları ise dîvânî hat ile yazılmıştır. 10 satırdır.

Tuğrası ve Tezyinatı

Tuğra. siyah mürekkeble çekilmiş olup. rıhlanmıştır. Yazıda. siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem

Sol alt köşede. berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Berât

I. Abdülhamîd Dönemi h. 07.05.1193 / m. 23.05.1779

Konusu

Konya'nın İnsuyu Kazâsı'ndaki Sorak Köyü derbendçilik görevinin. eşkıyaya mâni olmak ve gerekli vergileri ödemek şartıyla. Teberdâr (baltacı) Mehmed'e verildiğine dâir.

Yazı Çeşidi

İlk satır. celî dîvânî; diğer satırlar. dîvânî hattı ile yazılmıştır. 10 satırdır.

Tuğrası ve Tezyinatı

Tuğra. altınla çekilmiştir ve siyah tahrîrlidir. Boşlukları. açık mavi zemîn üzerine. mavi renk halkârî ile bezenmiştir. Tuğranın üst kısmı. halkârî bir kompozisyon ile tezyîn edilmiştir. Barok çerçevenin etrafına. negatif tığlar yapılmıştır. Hatt-ı hümâyûnun başlığı. kapalı form ve hatâî dallarından oluşan klâsik tezhîbdir. Yazının etrafındaki sıvama altın üzerine. rûmî kompozisyon yapılmıştır. Açık mavi olan rûmîler iç bünyeli ve gölgelidir. Tığlar. mavi ve kırmızı negatif motiflerden oluşmuştur. Başlık tezhîbi. bir sıra kurtçuklu pervâzla çevrilmiştir. Altın zemînler. iğne perdahlıdır. Bütün form. kalın bir altın cedvel ile çerçeveye alınmıştır. Mahall-i tahrîr. basit bir halkârî ile tezyîn edilmiştir. Satır aralarına. altın noktalar yapılmıştır. Yazının sağ kenarı ve alt tarafı. tahrîrli altın cedvel ile çevrilmiştir. Yazıda. kırmızı ve siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem

1-Tuğranın üst kısmında. Pâdişâh'ın el yazısı ile yazılmış "Mûcebince amel oluna.". (Gereği yapılsın.) ibâresi yer almaktadır. 2-Sol alt köşede. berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Berât

Abdülmecîd Dönemi h. 17.08.1264 / m. 19.07.1848

Konusu

Kâbe ve Ravza-i Mutahhara'nın rub' (1/4) kırat ferâşet görevine sahip Fatma Sultan'ın ölümü üzerine. bu görevin. Şehzâde Ahmed Celâleddin'e verildiğine dâir.

Yazı Çeşidi

Berât. nesih ve celî dîvânî hat ile yazılmıştır. 6 satırdır.

Tuğrası ve Tezyinatı

Tuğra. altınla çekilmiştir. Çevresindeki güneş ışınlarının uçları. çatallı yapılmıştır. Tezyînâtın tamamı Türk rokokosu tarzında olup. sarı ve yeşil olmak üzere iki renk altın kullanılmıştır. Yazıda kırmızı (gülgûnî) ve altın mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem

Sol alt köşede. berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

III. Mustafa Dönemi h. 14.08.1178 / m. 06.02.1765

Konusu

Bektaş'ın ölümüyle boşalan. Birgi Nâhiyesi'nde Mürsellü Karyesi ve Tire Nâhiyesi'nde Sadiye karyesi civarındaki zeâmetin. es-Seyyid Osman'a verilmesine dâir.

Yazı Çeşidi

İlk satır. celî dîvânî; daha sonraki satırlar dîvânî hattı ile yazılmıştır. Derkenârlarda dîvânî. dîvânî kırması ve siyâkât hat bulunmaktadır. 8 satırdır.

Tuğrası ve Tezyinatı

Tuğra. kırmızı mürekkeb ile çekilmiştir. Boşluklarına altın sürülüp. iğne perdah yapılmıştır. Altın ile harfler arasında birkaç mm. ara bırakılmıştır. Dış kısmına ise 5 mm. ara bırakılarak altın cetvel geçilmiş ve tuğra formuna paralel olarak bir tezyînât yapılmıştır. Tezyînât. lâcivert zemîn üzerine hatâî kompozisyonundan müteşekkildir. Dallar ve yapraklar.

sıvama altındır. Hatâîler. altın tahrîrli ve kırmızı-beyaz renklidir. Formun dışına da altın cedvel geçilmiştir. Üst tarafına ve hançer tarafına yapılan bazı motifler sebebiyle form. adeta demlik (çaydan) görüntüsünü almıştır. Nişân-ı hümâyûnun alt kısmına. sıvama altın. mavi ve penbe ile çiçek dalları yapılmıştır. Aynı çiçekten.

berât kağıdının en üstünde ve siyâkat yazısının arasında da mevcuttur. Davet (duâ) cümlesi. altınlı ve mavili bir çerçeveye alınmıştır. Mahall-i tahrîrin sağında. serbest bir motif görülmektedir. Yazıda. kırmızı ve siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem

1-Tuğranın üst tarafında. Pâdişâh'ın el yazısı ile yazılmış "Mûcebince amel oluna.". (Gereği yapılsın.) ibâresi yer almaktadır. 2-Berâtın sağ üst kısmında. Sadrâzam'ın sahı ve buyruldusu; alt tarafında Defterhâne ve Nişan Kalemi'nin kayıtları yer almaktadır. 3- 5. ve 8. Satırlar arasında siyâkat yazısı ile yazılmış. Defterhâne'den çıkarılan zeâmet kayıtları bulunmaktadır. 4-Sol alt köşede. berâtın yazıldığı yerin kaydı vardır.

Fermân

I. Mahmûd Dönemi h. Evâil-i L.1153 / m. Aralık 1740

Konusu

Yeniçeri Ocağı'na. ihtiyaç duyulmadıkça asker alınmamasına. odabaşıların sebebsiz yere azl olunmamalarına ve Yeniçeri Ocağı nizâmlarına uyulmasına dâir.

Yazı Çeşidi

Fermân. dîvânî hat ile yazılmıştır. Hatt-ı hümâyûn kısmı ise nesih hat ile yazılmıştır. 24 satırdır.

Tuğrası ve Tezyinatı

Tuğra. siyah mürekkeb ile çekilmiş ve altınla tahrîrlenmiştir. Boşlukları. sâde zemîn üzerine lâcivert ve kırmızı renkte negatif motiflerden oluşan kompozisyonlar ile tezyîn edilmiştir. Tuğranın sağında. çok zarif natüralist bir gül dalı görülmektedir. "Mustafa" isminde müzehhib tarafından yapıldığı anlaşılan gülün taramaları çok ince ve güzeldir.

Tuğranın üzerine ve çevresine. altın ve siyah mürekkeb karışımı çok ince bir serpme yapılmıştır. Altın çerçeveye alınmış olan üstteki yazının başlığına. klâsik tezhîb yapılmıştır. Kompozisyon. kapalı form ve hatâî dallarından müteşekkildir. Etrafına. bir sıra kurtçuklu pervâz yapılmıştır. Altın ve lâcivert ile yapılan tığlar. negatif motiflerden müteşekkildir. Yazı boşlukları. halkârî ile tezyîn edilmiştir. Yazıda. siyah mürekkeb kullanılmıştır.

Gördüğü İşlem

1-Tuğranın üstünde. Pâdişâh'ın el yazısıyla. Yeniçeri Ağası'na hitâben yazılmış "Ocağın nizâmına dâir.". altı satırlık bir yazı bulunmaktadır. 2-Sol alt köşede. fermânın yazıldığı yerin kaydı vardır.


 

Konuyu görüntüleyenler

 • Türk Tarihi ve Değerleri
 • Milli Unsurlar
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media