Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

islam Maide Suresi 116-117. Ayetlerden Alacağımız Dersler

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,204
2
38
konya

Maide Suresi 116-117. Ayetlerden Alacağımız Dersler

Kur’an öyle eşsiz bir nurdur ki ondan aydınlanmak isteyen ancakona müracaat ederse nurundan nasiplenir. Allah bizlere anlatmak istediği çokönemli konuları kıssadan hisse almamız için bazı olayları bizlerin dersalabilmemiz adına Kur’an da anlatır örnekler verir.

Kur’an ın yarısından fazlası geçmişte yaşanan olaylardan örnekler ve ibretlerya da daha yaşanmamış ama yaptığımız yanlışlara dikkat çeken uyarılarladoludur. Bu şekilde dersler almamızı yanlışları görmemizi ister Rabbimiz.

Bizler bu kıssadan hisselerden gereken dersleri alır mıyız? Hiç sanmıyorumçünkü birileri bizlerin Kur’an ile bağlarını kesmiş adeta Kur’an ı kenditekellerine almışlardır. Sen anlayamazsın Kur’an ı herkes anlayamaz diyerekne yazık ki Allah ın nurundan uzaklaştırılmışız.

İslam dininde ruhban sınıfı yoktur diyenler öyle bir ruhban sınıfıyaratmışlardır ki bugün Hıristiyan ve Yahudilerin bile önüne geçmişlerdir.Sizlere çok dikkat çekici ama üstünde hiç durmadığımız örnek bir ayettenbahsetmek ve sizleri üzerinde düşünmeye davet etmek istiyorum.


Allah Maide suresi 116 ve 117. ayetlerde daha yaşanmamış ama hesabıngörüleceği o çetin günde peygamberlerin şahit olarak çağrıldığı gün Hz. İsaile Allah ın karşılıklı bir konuşmasını bizlerin dersler alması için bugündenbakın nasıl anlatıyor Kur’an da? Tabi bunu niçin anlatıyor ve şimdiden nedenKur’an da bizlere bildiriyor lütfen bunu dikkatle düşünelim.


Maide 116: İşte o zaman Allah; “Ey Meryem oğlu İsa! Beni ve anamı Allah'tanbaşka iki ilah edinin dedin mi?” diye sorduğu zaman İsa şöyle cevap verecek:“Hâşâ! Seni tenzih ederim hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Bunusöylemiş olsaydım sen muhakkak bilirdin! Sen benim içimdeki her şeyi bilirsinhâlbuki ben senin zâtında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızcasensin!”


Dikkat ettiyseniz konuşma mahşer günü olacak. Hz. İsa nın kendi ümmetineşahit olarak çağrıldığı zaman. Peki ne diyor Rabbimiz Hz. İsa ya? BugünHıristiyanların yaptığı en büyük yanlışa dikkat çekiyor ve sen mi söyledinannenin ve kendinin Allah ın yanında Tanrı/İlah olduğunu? Bugün Hz. İsa nınAllah ın oğlu olduğu söylenerek böylece Hz. İsa nın da Tanrı vasıflarındaolduğuna inanılmaktadır.

Lütfen dikkatle düşünelim bu konuşma mahşer günü Hz. İsa nın kendi ümmetininhuzurunda geçecek. Allah ın bu sorusu karşısında Hz. İsa nın vereceği cevapüzerinde düşünelim. Bakın ne diyordu.

(Hâşâ! Seni tenzih ederim hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Bunusöylemiş olsaydım sen muhakkak bilirdin! )

Mahşer günü bu cevabı verecek olan Hz. İsa nın ümmetinin durumunu düşünelimşimdide. Acaba bu cevabı duyan Hıristiyanların hali ne olur? Bunu hayal bileedemiyorum doğrusu.

Şöyle düşünebilirsiniz Allah Hz. İsa nın vereceği cevabı bildiği halde nedenbu soruyu soruyor ve bugün Kur’an da yer alıp bizlere anlatılıyor? Tabi busoruya verilecek birçok cevap vardır. Hıristiyanların Yahudilerin bu yanlışinançlarını kendilerine hatırlatmak için diyebiliriz. Çünkü Yahudilerde aynıhatayı yapıyorlardı.

Peki biz Müslümanların bu ayetten çıkartacağımız ders yok mu? İşimizegelmediğinde nefis ne yazık ki yüzlerce ayetin üstünü örtüveriyor. Gelin buayetin devamındaki ayete birlikte bakalım. Acaba bu iki ayetten kıssadan hissekendimize neler çıkartabiliriz.


Maide 117: “Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim. ‘Benim de rabbimsizin de rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz' dedim. İçlerinde bulunduğummüddetçe onlar üzerinde kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlarüzerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkı ile görensin.”


Bakın Hz. İsa mahşer günü daha neler söylüyor Rabbimize.

(Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim. ‘Benim de rabbim sizin derabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz' dedim.)

Bu sözleri duyduğunuzda sizlere Kur’an ın başka ayetlerinden hatırlatma yaptımı? Ne diyordu Allah peygamberimize SANA İNDİRDİĞİMLE ONLARA HÜKMET. Demek kibütün peygamberlere aynı görevi vermiş Allah. Hz. İsa da ben onlara ancakbana emrettiğini yani bana indirdiğini söyledim diyor.

Sanırım bu sözleri okuduktan sonra da aklınıza bizlere öğretilen bazı bilgilergeldi. Ne öğretmişiler di bazı rivayetler yoluyla? Allah elçisine Kur’anayetlerinden başka dine ilave yapma hüküm koyma helal-haram yapma yetkisi devermiştir. Çünkü Kur’an da her şey yazmaz demediler mi?

Hz. İsa ile Allah ın konuşmasından yola çıkarak bizlerde şöyle düşünelim.Bugün Kur’an ın hükmü olmadığı halde bunlarda peygamberimizin dineilaveleridir hükümleridir diye önümüze sürdükleri ciltlerce dolusu bilgileredine yapılan ilaveleri Kur’an süzgecinden geçirmeden inanırsak Acaba mahşergünü peygamberimizin şahitliğinde Rabbimiz elçisine buna benzer bir soru sorsave şöyle derse acaba halimiz ne olur?

Ey Resulüm ben sana kullarıma yalnız Kur’an ile hükmet onları yalnız Kur’anile uyar ben hükmüme hiç kimseyi ortak etmem kullarımı Kur’an dan sorumlututuyorum dediğim halde sen mi söyledin bunlarda Allah katındandır bunlardanda sorumlusunuz diye derse acaba peygamberimizin Rabbimizin bu sorusuna cevabıne olabilir sizce?

Lütfen bu konuyu çok dikkatli bir şekilde düşünelim. Düşünmeden iman edersekinanın çok üzülürüz.

Aynı ayette Hz. İsa bir başka şeyi de özellikle emrettiğini söylüyor ümmetine.Lütfen bu konu üzerinde de dikkatle düşünelim.

(Benim de rabbim sizin de rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz' dedim.)

Sanırım bu sözleri de duyduğunuzda yine bugün bizlerin yaptığı yanlışlar geldiaklınıza eminim. Yaşadığımız İslam ın içinde din ve iman adına güvenilecekardı sıra gidilecek edindiğimiz velilere/dostlara öyle kul oluyoruz ki Allahın ikazlarını duyan işiten yok. Eğer Allah ın yanında veliler/dostlar edinirdeAllah tan başka iman adına velilerin/dostların ardı sıra giderseniz Allah ınyanında da edindiğiniz velilere önderlere kulluk yapmış olursunuz.

Bakın Rahman bu konuda bizleri nasıl uyarıyor.


Secde 4: Allah'tır ki gökleri yeri ve ikisi arasındakileri altı gündeyaratmış sonra arş üzerinde egemenlik kurmuştur. O'nun dışındakilerden size nebir dost vardır ne de bir şefaatçi. Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?

Araf 3: “Rabbinizin katından size indirilene uyun; O'ndan başkaönderlerin/velilerin ardından gitmeyin. Ne kadar az tutuyorsunuz aklınızda bu(öğüdü).

Bakara 107: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Siziniçin Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Kehf 102: Küfre sapanlar beni bırakıp da kullarımı veliler/dostlaredineceklerini mi sandılar. Biz cehennemi bir konuk evi olarak inkârcılar içinhazırladık.


Hz. İsa ile Allah ın mahşer günü karşılıklı konuşacak olmasından alacağımızçok büyük dersler vardır. Yahudi ve Hıristiyanlar ister ders alır ister almaz.Ama bizlerin ders alacağı çok şeyler anlatıyor bu kısadan hissede.

Bizler Kur’an dan habersiz Allah ın berisinden edindiğimiz veliler şeyhlerkendimizce belirlediğimiz Allah ın hiçbir kanıt indirmediği Allah dostlarıadını verdiklerimize de Kulluk etmeye kalkarsak mahşer günü hesabın görüleceğio günün sonunda gireceğimiz yerin neresi olduğunu Allah çok güzel anlatıyor.

Din ve iman adına Allah dan başka güveneceğimiz kimsenin olmadığını secde 4.ayet çok güzel izah ediyor. Allah ın indirdiği bilgilere uyun onun dışındadostlar edinerek onlara inanmayın diye sıkı sıkı tembih eden Rabbimizinsözlerini duyalım. Duymayan sonucuna katlanacaktır bunu da hatırlatırım.

Allah ın bunca ayetlerini duymazlıktan gelerek velisi- şeyhi olmayan cennetegidemez İslam ı doğru yaşayamaz diyenler Allah ın tabiriyle inkârcılartopluluğuna katılmış olacağını unutmamalıdırlar.

Kur’an ın dinin anası olan muhkem ayetlerini herkes çaba gösterdiği ölçüdekapasitesi nispetinde anlar. Önce bu gerçeğin altını çizelim. Daha sonradabizlere düşen Kur’an ı daha iyi anlayabilmek için her kitaptan ilimadamlarından araştırmalı ve imtihanımızda en iyi safta yerimizi almaya çabagöstermeliyiz.

Bizlerin bizzat ilk müracaatı Kur’an olduğu için aldatılma riskimizi çok azaindirmiş olacağız.

Değerli din kardeşlerim. Amacım sizleri Kur’an a davet etmek ve ayetlerüzerinde düşünmenize vesile olmaktır. Buna Rabbimiz şahittir. Lütfen hurafedenve sanıdan uzak Allah ın kitabını anlayarak bilerek ve düşünerek okuyalım.Üzerinde bir öğrenci misali dersimize çalışalım araştıralım. Çünkü Rabbimizbizleri Kur’an dan imtihan edeceğini apaçık bildirmiştir.

Allah sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum diye hüküm verdiyse O kitap tabizlerin sorumlu olduğu kısımlar anlaşılması zor asla olmaz. Allahadaletlidir bağışlayıcıdır affedicidir. Kur’an sizler için rehberdir diyorda Kur’an ın ipine sarılın diyorsa lütfen emin olmadığımız bilgilere değilKur’an ın ipine sarılalım.

Şunu asla unutmayalım. Din ve iman adına güveneceğimiz dayanacağımız Allah ındışındakilerden bize ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi. Bu uyarıyı Secdesuresi 4. ayette yapan Rahmanı lütfen dikkate alalım. Yoksa çok ama çoküzülürüz.

İslam ı anlamak ve yaşamak adına bu güne kadar Allah ın kitabının önüne KULkitaplarını alarak anlamaya çalıştık. Ama sonuç ortada dinde bölünmüş ve birbirine düşman olan bir İslam toplumu.

Gelin şimdi de Allah ın kitabını ön plana alarak ondan yararlanmanınyollarını arayalım. Bakın o zaman her şeyin nasıl çok daha farklı olduğunugöreceksiniz.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • İslami Bilgiler
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media