Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

Tarih III Selim

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,216
2
38
konya
Babası: III MUSTAFA
Annesi: Mihrisah Sultan
Doğum Tarihi: 24 Aralık 1761
Vefatı: 28 Temmuz 1807 IV Mustafanin emriyle öldürülmesi

Fransa ihtilâlinin başladığı yıl 28 yaşında bir olarak tahta gecen III Selim acık fikirli bir padişahtı. Şehzadeliği sırasında bile Bati ile alâkadar olan Selim memlekette büyük isler yapmak istiyordu. Ne yazikki buhranlı bir zamanda padişah olmuştu. Hükümdarlık tahtına oturmadan iki sene önce başlayan Rus ve Avusturya harbi devam etmekteydi.

1791 de Ruslarla Yas muahedeleri akdedilip sulha kavuşulunca III Selim tasarladığı ıslahatı tatbike girişti. Memlekette düzeltilmesi gereken pek çok is vardı. Lâkin Selim vatan müdafaasını ön plânda tutarak askerlikten ise başladı. Nizami Cedid denilen Avrupa usulünde bir ordu meydana getirdi. Fransa ve İsveç'ten subaylar ve mühendisler getirtti.


Sultan Selim III, c.1803

Evvelce kurulmuş olan Bahriye ve Hendese hane okulları geliştirildi. Yabancı dillerden bilhassa fen ve matematiğe ait kitaplar tercüme edilerek bunlara göre de dersler verildi. Fransız subayların nezareti altında tersanede yeni gemiler inşa edilip tophanede toplar döküldü. Böylece yeni bir kıyafetle Avrupa

tarzında topçu süvari ve piyade ordusu meydana getirildi.
üçüncü Selim ıslahat hareketine giriştiği sırada Napolyon Bonepart kumandasındaki Fransız kuvvetleri Mısır'ı istilâya kalktı. Napolyon Mısır'a hâkim olduktan sonra Suriye'ye ilerlemek istedi. Akkâ kalesi önünde Cezzar Ahmet Paşaya yenilince Mısır'a döndü oradan da Fransa'ya gitti. Bu sırada İngilizler bizimle ittifak etmişlerdi. En nihayet Fransız ordusu Mısır'dan çekilmek ve Fransa'ya dönmek zorunda kaldı.
Bu bâdire atlatıldıktan sonra üçüncü Selim ıslahatına kuvvet vermeye çalıştı. Avrupa'nın önemli merkezlerine daimi elciler tâyin ederek muntazam diplomatik münasebete girişildi.
Türklerin derlenip toplanarak ilerlemesini istemeyen Rusya bahaneler icat ederek hududumuza tecavüzde bulununca yeni bir harb başladı. Bu arada bir İngiliz filozofu da İstanbul önüne gelerek hükümeti tehdit etmek istedi.
Temiz yürekli müşfik ruhlu vatansever padişahın yurdu kalkındırmak emeliyle giriştiği ıslahat hareketi birçok geri kafalılar tarafından hezmedilmemis ve içten içe kötü karşılanmıştı. Ordunun Tuna boylarında bulunmasından faydalanan ıslahat aleyhtarları Kabakçı Mustafa isminde birinin idaresinde toplanarak isyan ettiler. III Selim'i Nizam-i Cedidi kaldırmaya zorladılar.


Rakik kalpli ve sanatkâr ruhlu padişah âsilere dayatamayarak onların isteklerine boyun eğince; bundan cesaretlenen âsiler padişahı tahttan indirdiler. Yerine Dördüncü Mustafa yi geçirdiler. Bir yıl sonra da Alemdar Mustafa Paşanın sarayı kuşatması sırasında yobaz zümreye dahil kimseler bu kıymetli padişahı öldürdüler.
Coçukları: YOK
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Türk Tarihi ve Değerleri
 • Türk Büyüklerimiz
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media