Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

islam Hadis Konusuna, Kuran Işığında Birlikte Bakalım.

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,286
2
38
konya

Hadis Konusuna, Kuran Işığında Birlikte Bakalım.

İslam toplumunda hadis konusu ne yazık ki yanlış algılanmış adeta Kur’an ile eş tutulan kitaplar haline getirilmiştir. Hâlbuki hadis peygamberimizin söylediği söylenen sözlerdir.

Peygamberimize ait olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Bubilgilere sözlere peygamberimizin söylediği sözlerinin bulunma ihtimaliolacağı mantığıyla yaklaşarak araştırmalı Kur’an ın onayını mutlaka almalıyız.

Dikkat ederseniz hadislerin tamamı bir rivayete göre diye başlar.Yani hadislerin tamamına doğru gözü ile bakamayız. Rivayet içinde doğrubilgi olma ihtimali olan fakat hurafe ve yanlış bilgininde karışmışolabileceği sözlerdir.

Bildiğiniz gibi Allah Kur’an ı bizzat kendi koruması altınaaldığını bizlere Kur’an da bildirmiştir. Hadisler ise hiçbir koruma altındaolmayıp dilden dile ulaştırılan bilgilerdir. Onun içindir ki bu bilgileredikkatle yaklaşmalı ve mutlaka Kur’an süzgecinden geçirmeliyiz.

Dinehüküm koyan yalnız Allah tır onun rehberi Kur’an dır. Kur’an ın bir ayetinibile kabul etmeyen ya da görmezden gelen gerçek iman etmiş sayılmayacağınıAllah söylüyorsa ayetinde Kehf suresi 26. ayetinde Yaradan Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz diyorsa Enam 57. ayetinde de HÜKÜM YALNIZ ALLAH INolduğuna apaçık hükmediyorsa başka hüküm koyucular aramakla dindenuzaklaşacağımızı unutmamalıyız.

Bir sarrafa altın bozdurmaya gittiğinizde sarraf nasılaldanmaması zarara uğramaması için mihenk taşı ile kontrol edip altınınayarını dahi kontrol edip alıyorsa bizlerde zarara uğramak istemiyorsak bunlarAllah katındandır dedikleri bilgileri bizlere ulaştıranlara aynı dikkati veitinayı göstermeli bu sözleri bilgileri bizlerin mihenk taşı Kur’an a sormalıve danışmalıyız.

Onun iznini onayını almayan hiçbir bilgiyi de kabul etmemeliyiz.Tabi daha sonra pişman olmak istemiyorsak bu itinayı özeni mutlakagöstermeliyiz. Din ve iman şaka götürmez. Emin olmadığımız bilginin ardınadüşerek ebedi hayatımızı riske atmaya sizce değer mi?

Hadisler konusu çok dikkat ve itina isteyen bir konudur. Peygamberimizsağlığında sözlerinin insanlar arasında yanlış anlatıldığını nakledildiğinigördüğünde bu nakli yasaklaması dikkatle düşünülmelidir. Daha sonrapeygamberimizin hadis nakline izin verdiğini söyleyenler dört halife devrindehadis nakliyle nasıl mücadele edildiği ve naklinin yasaklandığı konusunu daiyice araştırıp düşünmelidirler.

Peygamberimiz sağlığında asla hadislerini yazdırmamıştır. Hadisyazımı dört halife devrinin sona ermesi ve dinin mezheplere ayrılması iletoplanmaya başlanmıştır. Bu gerçeklerin göz ardı edilmemesi ve dikkatleüzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

Bakın Peygamberimiz hadis konusunda neler söylemiş. Bu sözlerisöyleyen Allah elçisi daha sonra bunların tam tersini söyler mi sizce. Yorumsizlerin.
Biz hadis yazarken Hz. Peygamberyanımıza geldi ve “Yazdığınız şey nedir?” dedi. “Senden işittiğimiz hadisler”dedik. Hz. Peygamber: “Allah’ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz?Sizden evvelki milletler Allah’ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları içinyoldan çıktılar.”

El Hatib Takyid33
Ey insanlar ateştutuşturuldu ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler yakınlaştı. Allah’ayemin ederim ki aleyhimde tutunacak bir şeyiniz yoktur; Kuran’ın helalkıldıkları dışında bir şeyi helal kılmadım. Kuran’ın haram kıldıklarıdışındakileri de haram kılmadım.

İbni Hişam Siret 4sayfa 332
Allah’ınkitabında helal kıldığı helal haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu iseserbesttir. Allah’ın serbestbıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir.
Ebu Davud K. Etime 39/Tırmizi K.Libas 6 İbni Mace K. Etime 60/ El-Müracaat sayfa 20
Allah Kur’a na göre amel eden kavimleri yükseltir onun gösterdiği yoldangitmeyenleri de alçaltır.

Rivayet Ömer b. Hattab Müslim
Peygamberimizin hadislerininakleden rivayet eden kişileri değerlendiren âlimlerinde hata yapabileceğinigöz ardı etmemeliyiz. Hatasız insan olmadığı gerçeğini unutmadan nefsietkilerin menfaat ilişkilerinin hatta dine nifak sokmak isteyen dindüşmanlarının bu nakle dâhil olma ihtimalinin yüksek olduğu gerçeği deunutulmamalıdır.

Dört halife devrinden sonratoplanan hadis sayısının yaklaşık 500 kadar olduğu gerçeğinden yola çıkarakbugün milyonları geçen hadislerin dikkatli olmadığımız takdirde bizler için nedenlidin ve iman adına tehlikeli olduğu gerçeği ile el birliğiyle elimizde Kur’anmücadele etmeliyiz.

Birileri içimize girmişbizleri Allah ile aldatıyor. Bu gerçeği fark edebilmek için Allah ınrehberinin çevresinde toplanmalıyız. Onun ipine sıkı sıkı sarılarak biziyüzlerce yıldır aldatanların tuzaklarından artık yine Kur’an ın yardımıyla kurtulmalıyız.

Peygamberimiz Allah ınkontrolünde idi. Yanlış yapma ihtimali yoktu. Allah tarafından hemen ikazediliyordu. Bunun birçok örneğini Kur’an dan görebiliriz. Ama bizlere hadisnakleden ya da bu bilgiler üzerinde düşüncelerini söyleyen âlimler Allahkontrolünde olmadığı için hata yapma riski her zaman vardır. Ayrıca âlimlerinsöylediğini iddia ettiğimiz bilgilerin bizlere yanlış bilgi karışmadansağlıklı ulaştığını kimse garanti edemez.

Lütfen dikkatle düşünelim. Peygamberimizin sağlığında bile sözlerininbir diğerine naklinde ihtilafa düşmüşlerse yüzlerce yıl sonra günümüze kadargelen bu naklin ne derece sağlıklı olacağı konusu dikkatle düşünülmelidir.

Hadisleri toptan reddetmekyerine içinden doğru olan bilgileri mutlaka seçip ayırmalıyız. Tüm hadislerin yanlış olduğunu söyleyerek reddetmek akılcıolmaz. Bugün bizler binlerce yıl önce tarihin akışı içinde yaşayan toplumlarıaraştırmalar ve bulduğumuz kalıntılar yoluyla bilgileniyor ve faydalanıyorsakpeygamberimizin hayatı ve yaşamı hakkında da doğru bilgileri araştırmalı veondan faydalanmalıyız.

Peygamberimizin hayatı Kur’anın yaşanmış canlı örneğiyse peygamberimizin Kur’an ın onaylamadığı hiçbiryaşam şeklini hayatına geçirmeyeceğine göre bizlere bu konuda iletilen herbilgiyi mutlaka Kur’an süzgecinden geçirmeliyiz. Her doğru bilgi bizlerinİslam ı anlamasında etken olacaktır.

Özellikle peygamberimizin hayatı yaşamıolaylara bakış açısı bizler için örnek gösterilmiştir Kur’an da.
Rivayet bilgileri eğer belirlibir tasniften süzgeçten geçirmeyip hayatımıza direk geçirirsek yanlış yoluizlemiş oluruz. Çünkü süzülmeyen emin olduğumuz doğru bilgiyle kıyas edilmeyenbilginin mutlaka tortusu olacaktır.

Bir kazan suyun içine damlatılan bir damlamikroplu suyun bizlere neye mal olacağını çok iyi biliyorsak eminolmadığımız süzgeçten geçmeyen din adına bilgilerinde bizlere nasıl zararlarvereceğini unutmamalıyız.
Allah sizleri Kur’an dansorumlu tutuyorum Kur’an dan hesaba çekeceğim diye hüküm verdiysePeygamberimizin de yalnız Kur’an hükümlerine göre yaşadığı açıktır.

Yaptığımız büyük yanlışbizlere din ve iman adına öğretilenleri Kur’an da bulamadığımızda bakın demekki her şey Kur’an da yokmuş deme yanılgımızdan kaynaklanmaktadır. Allah bizher konudan örnekler verdik hiçbir şeyi unutmadık Allah unutucu değildirdiyor ve bunları bizlere apaçık iletiyorsa lütfen geleneksel İslam ınöğretisini ilavelerini Kur’an da bulamadığımızda Kur’an a takındığımız yanlıştavrın artık farkına varalım.
Yine Rabbim ayetindeelçisinden örnek vererek bakın ne diyor.

Hakka44; Eğer bazılafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi 45: Yemin olsun ondan sağ elini koparırdık. 46:Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik.

Buradan da anlıyoruz ki Allahın elçisi Kur’an ın dışında hiçbir bilgiyi bunlarda Allah katındandır dememişve bizlere iletmemiştir. Bunu lütfen unutmayalım. Allah Enam suresi 19.ayetinde bu Kur’an bana vah yolundu ki onunla sizi ve ulaştığı herkesiuyarayım diyorsa lütfen peygamberimizin Kur’an dışından Kur’an da hükmügeçmeyen hükümler de verdiğini artık söylemeyelim ve söyleyenlere inanmayalım.

Peygamberimiz Allah ın verdiği hükümlerle topluma ümmetine hükmettiğini aslaaklımızdan çıkarmayalım. Çünkü ne diyordu Rabbim ayetinde. Sana indirdiğimleonlara hükmet.
Allah Bakara suresinde bakınbizleri nasıl uyarıyor.
Bakara 42: Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın hakkı gizlemeyin.
Hak olan Allah ın korumasındakisorumlu olduğumuz Kur’an dır. Onun onayından geçmiş her bilgi de bizlerinfaydalanacağı kaynaklardır.

Bizlerin imtihan olduğumuzkitabın Kur’an olduğuna apaçık hüküm veren Rabbimizin Kur’an ın dışındanbizlere iletilen rivayetlerden de sorumlu tutacağını söylemek Rabbin adaletinesaygısızlık olduğu gibi Yaradan a da bir iftira olduğunu bilmeliyiz. Allah aiftira atanların mahşer günü yüzlerinin simsiyah kesileceğini ve onlarıncehennemin ebedi kalıcıları olacağını unutmamalıyız.

Dilerim Rabbimden içimizesokulan hurafe itikatları Allahın nuru Furkan ile farkında olan onun ışığıylaaydınlanarak gerçekleri görebilen o azınlık mutlu kulları arasında oluruz.
Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • İslami Bilgiler
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media