Hoş geldiniz!

Forumumuza Kayıt Olarak, Açmış olduğumuz konulara erişebilir Ve Topluluğumuza Katılabilirsiniz!

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

H.z. Muhammed'in (SAV) Hayatı

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,181
2
38
konya


Hz. Muhammed’in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri

Hz. Peygamber (SAV) Mekkeli Müslümanlar Medine’ye hicret ettiklerinde burada din kardeşi olan Medineli müslümanlar tarafından çok güzel karşılandılar medineliler Akabe biatında verdikleri sözün eri olduklarını isbat etmişlerdir. Sözlerine sadık kaldılar itimada layık olduklarını gösterdiler.

Medine’deki Evs ve Hazrec kabileleri gelen Müslümanları bağırlarına basarak barındırdılar evlerine misafir aldılar onlara yardım ettiler ekmeklerini paylaştılar iş buldular mülklerinden yer verdiler her yardımı yaptılar. Bu yardımlarından dolayı onlara yardımcılar manasında “Ensar” denildi. Din uğruna vatanlarını terk edip yurtlarından ayrılanlara da “Muhacirler” denildi.

Hz. Peygamber (SAV) ise evvela muhacirlerle ensar arasında samimi bir münasebet tesisiyle başladı. Onları birbirleriyle kaynaştırmak için kardeş yaptı. Sonra Yahudileri antlaşmalarla kendine bağladı. Bu muhtelif unsurları birleştirerek Medine halkı arasında tam birlik ve ahenk meydana getirmek işte Hz. Muhammed’in (SAV) başardığı büyük işlerden birisi de budur.

Netice itibariyle bunun kadar şumullu ve güzel manalı bir hareket olamazdı. Tarihin hiçbir devresinde böyle candan bir birleşme ve kaynaşma olmamıştır. Medineli olan ensardan her biri Mekkeli muhacirler ikişer ikişer hepsi kardeş olmuştu. Bu kardeşlik kan ve nesep daha üstündü.

Her şeylerini bu din kardeşleriyle paylaşıyorlar öyleki ölünce bile mirasa ortak oluyorlardı. Bu konuyla ilgili Kur-an’ı Kerim şöyle demektedir; ”İman edip hicret eden Allah yolunda mallarıyla canlarıyla savaşanlarla onları sığındırarak yer verip yardım edenler yok mu; işte onlar birbirlerinin velileridir.” (enfal.72.)

Hz. Peygamber (SAV) Medine’de sadece ensar ile muhacirleri kardeş yapmakla kalmamış Medine’deki müşrik olan Evs ve Hazrec’i Yahudi kabileleri olan Kaynuka oğulları Kureyza oğulları Nadir oğulları ve Hayber Yahudilerini de anlaştırıp birleştirme görevini üzerine vazife kabul etmiş ve bunu yapmayı başarmıştır.

Medine’nin tam olarak güvenliğinin sağlanması için herkesin medeni haklarını bildirmek her nevi emniyeti sağlamak bakımından çok mühim bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya Medine Sözleşmesi denmiştir. Medine Sözleşmesi’nin ihtiva ettiği hükümler şunlardır:

1) Bir ümmet olarak birleşenler içtimai muavenet ile mükelleftirler.2) Her nevi fesadı ve bozgunculuğu önleyeceklerdir

3) Cinayet yasaktır. Cinayet işleyen diyet ödeyecektir.

4) Yahudiler tam bir din hürriyetine sahiptir. Dinlerine asla müdahale edilmeyecektir..

5) İki taraftan biri üçüncü bir tarafla harbe başlarsa birbirlerine yardıma koşacaklardır.

6) İki taraftan hiçbiri müşrikleri himaye etmeyecektir.

7) Medine içinde harp yasaktır (açık şehir ilan edilmiştir)

8) Müslümanlarla Yahudiler müttefiktirler dostane münasebetler devam edecektir.

9) Medine’ye karşı bir taarruz olduğunda iki taraf şehirlerini birlikte savunacaklardır.

10) İki taraftan biri düşmanla sulh yaparsa iki taraf da bunu kabul edecektir.

11) Medine içinde veya dışında herkesin emniyet içinde yaşaması sağlanacaktır.

Bu vesikayı eski tarihler önemle kaydetmektedir. İbni Hişam’ın siretinde aynen mevcuttur.

Bu antlaşma önce Müslümanlar arasında yapılmıştı. Yahudi kabilelerine ait hükümler mevcuttu. Aradan çok geçmeden Hz. Peygamber (SAV) ile buna benzer antlaşmalar yaptılar. Böylelikle Medine güvenli ve emniyetli bir hale getirildi. Şehir taarruza uğrayınca hepsi el birliğiyle onu müdafaa etmeyi taahhüt ettiler.

Bu antlaşma bir takım haklar verdiği gibi bir takım vazifeler de yüklemektedir. Bu antlaşma o günün dünyasında alışılmamış yeni bir şeydi. Özellikle anarşinin hüküm sürdüğü Arabistan ufuklarında bu yeni durumun yankıları çok derin olmuş insanlık bu sese hayran kalmıştır. İşte bu tür akitlerle insan hakları emniyet altına alınarak beşeriyete yeni bir istikamet verilmiştir.

Hz. Muhammed’in (SAV) İslam’ı Yayma Çabaları

Dini öğrenmek için bir merkez lazımdı. Müslümanları bir araya toplayan en kutsi yer camidir. Onun için Hz. Peygamber’in (SAV) Medine’ye hicretten sonra ilk işi Mescidi Şerifi bina etmek olmuştur.

.

Mescidi Şerif bina olunurken Hz. Peygamber (SAV) bir işçi gibi çalışırdı. Ensar ve muhacirler de canla başla çalışır taş taşırken ker¤¤¤ keserken şiirler söylerlerdi. Hz. Peygamber’de (SAV) “Ya Rab ahiretin hayrından başka hayır yoktur. Ya Rabbi Ensar ve Muhacirleri yarlığayıp bağışla” derdi. Müslümanlar mescitte dinlerini öğreniyor ve ibadetlerini rahatça yapıyorlardı.

Daha sonra Mescidi Şerifin bir tarafında evsiz yurtsuz olanların fakir misafirlerin barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Barınacak bir çatı altı bulamayan yoksullar ve kimsesiz garipler burada yatıp kalkarlardı. Bunlar daima Hz. Peygamber’in (SAV) yanında bulunur onun ilminden istifade ederlerdi.

Aileleri olmadığından dünya kaygısında uzak kendilerini ilme verenler vardı. Bu itibarla Suffa bir sığınak değil bir ilim müessesesiydi. En çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (RA) burada yetişmiştir. İslam’ı öğretmesi için dışarıya bir mürşit göndermek gerektiğinde bu kişi Ashabı Suffe arasından seçilir ve gönderilirdi.

Zamanla Müslümanlarla müşrikler arasında anlaşmazlıklar çıkmış sırayla Bedir Uhud Hendek savaşları yapılmış sonunda Hudeybiye Antlaşmasıyla bir barış dönemine girilmiştir. Hz. Peygamber (SAV) bu barış ve sükun evresinde İslam’ı tebliğ ve etrafa nezir ile meşgul oldu. Peygamberliğini bütün dünyaya duyurmak zamanı gelmişti artık.

Hz. Peygamber (SAV) Ashabı Kiram’la görüşüp müşavereden sonra şunlara mektuplar göndermiştir:

Bizans İmparatoru Hirakl’e Dihyetül Kelb’i İran Kisrası Hüsrev Pervez’e Abdullah bin Huzafe Habeş Necasisine Amr bin Ümeyye Mısır Mukavvısına Hatıp bin Ebi Beltea Umman Rüesasına Amr bin As Yemane Rüesesına Süleyt bin Amr Suriye hududunda yaşayan Gassan’a Şüca bin Vehb Bahreyn hükümdarlarına Ala bin Hadrani Yemen Rüesasına Muhacir bin Ümeyye vasıtasıyla mektuplar gönderildi.

Hirakl’e gönderdiği mektup şu şekildedir: “Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın kulu ve Peygamberi Muhammed’den Rumların büyüğü Hirakl’e.

Hidayete uyup doğru yolda gidene selam olsun. Sizi İslam’a davet ediyorum. Müslüman olunuz selamet bulursunuz. Allah ecrinizi iki kat verir. Bundan yüz çevirirseniz delalette kalan bütün halkın vebali size yüklenir.

Ey ehli Kitap geliniz sizinle aramızda öyle bir kelime üzerinde birleşelim ki hepimiz onu siyanen kabul edelim.”

Veda Hutbesinde Evrensel Mesajlar


Hicretin 10. yılı Zilkade ayının 25. Cumartesi günü Hz. Peygamber’imiz (SAV) ve beraberindekiler kafile halinde Medine’den Mekke’ye hareket ettiler. Bu hacda yaklaşık 114.000 hacı bulunuyordu. Hz. Peygamber’in (SAV) bu sene hac yapacağını duyan müminler hac etmek için Mekke’ye gelmişlerdi. Hz. Peygamber’in (SAV) veda hutbesi şu şekildedir:

“Bismillahirrahmanirrahim

"Ey insanlar!

Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.

İnsanlar!

Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise bu Şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız mallarınız namuslarınız da öyle mukaddestir her türlü tecavüzden korunmuştur.

Ashabım!

Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O'da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakin benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

Ashabım!

Kimin yaninda bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her cesidi kalidirilmistir. Allah böyle hükmetmistir. Ilk kaldirdigim faiz de Abdulmutallib'in oglu (amcam) Abbas'in faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme ugrayiniz.

"Ashabim!"

"Dikkat ediniz Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldirilmistir ayagimin altindadir. Cahiliye devrinde güdülen kan davalari da tamamen kaldirilmistir. Kaldirdigim ilk kan davasi Abdulmuttalib'in torunu Iyas bin Rabia'nin kan davasidir.

Ey nsanlar

Muhakkak ki seytean su topraginizda kendisine tapinmaktan tamamen ümidini kesmistir. Fakat siz bunun disinda ufak tefek islerinizde ona uyarsaniz bu da onu memnun edecektir. Dininizi ¤¤¤¤¤ak icin bunlardan da sakininiz.

Ey insanlar!

"Kadinlarin haklarini gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanizi tavsiye ederim. Siz kadinlari Allah'in emaneti olarak aldiniz ve onlarin namusunu kendinize Allah'in emriyle helal kildiniz. Sizin kadinlar üzerindehakkiniz kadinlarin da sizin üzerinizde hakki vardir. Sizin kadinlar üzerindeki hakkinizi; yataginizi hic kimseye cignetmemeleri hoslanmadiginiz kimseleri izininiz olmadikca evlerinize almamalaridir. Eger

gelmesine müsade etmediginiz bir kimseyi evinize alirlarsa Allah size onlarin yataklarinda yalniz burakmaniza ve daha olmasza hafifce dövüp sakindirmaniza izin vermistir. Kadinlarin da sizin üzerinizdeki haklari mesru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey mü'minler!

"Size iki emanet bırakıyorum onlara sarılıp uydukça yolunuzu hic sasirmazsiniz. O emanetler Allah'in kitabi Kuran’ı Kerim Peygamberin (A.S) sünnetidir.

"Mü'minler!

"Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslümanin kardesidir ve böylece bütün Müslümanlar kardestirler. Bir Müslümana kardesinin kani da mali da helal olmaz. Fakat malini gönül hoslugu ile vermisse o baskadir.

"Ey insanlar!

"Cenab-i Hakk her hak sahibine hakkini vermişir. Her insanin mirastan hissesini ayirmistir. Mirasçıya vasiyet etmeye gerek yoktur . Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina edene mahrumiyet vardır

Babasından baskasina ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden baskasina intisaba kalkan köle Allah'in meleklerinin ve bütün insanlarin lanetine ugrasin. Cenab-i Hakk bu gibi insanlarin ne tevbelerini ne de adalet

ve sehadetlerini kabul eder.

"Ey insanlar!

"Rabbiniz birdir. Babaniz da birdir. Hepiniz Adem'in cocuklarisiniz Adem ise topraktandir. Arabin Arap olmayana Arap olmayanin da Araap üzerine üstünlügü olmadigi gibi; kirmizi tenlinin siyah üzerine siyahin da kirmizi tenli üzerinde bir üstünlügü yoktur. Üstünlük ancak takvada Allah'tan korkmaktadir. Allah yaninda en kiymetli olaniniz O'ndan en cok korkaninizdir.

"Azasi kesik siyahî bir köle basinza amir olarak tayin edilse sizi Allah'in kitabi ile idare derse onu dinleyiniz ve itaat ediniz.

"Suclu kendi sucundan baskasi ile suclanamaz. Baba oglunun sucu üzerine oglu da babasinin sucu üzerine suclanamaz.

"Dikkat ediniz! Su dört seyi kesinlikle yapmaycaksiniz:

Allah'a hicbir seyi ortak kosmayacaksiniz.

Allah'in haram ve dokunulmaz kildigi cani haksiz yere öldürmeyeceksiniz.

Zina etmeyeceksiniz.

Hirsizlik yapmayacaksiniiz.

"Insanlar Lâilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihad etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarini ve mallarini ¤¤¤¤¤us olurlar. Hesaplari ise Allah'a aittir.

"Insanlar!

"Yarin beni sizden soracaklar ne diyeceksiniz?"

Saheb-i Kiram birden söyle dediler:“Allah'in elciligini ifa ettiniz vazifenizi hakkiyla yerine getirdiniz bize vasiyet ve nasihatta bulundunuz diyesehadet ederiz!”

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz (S.A.V.) sehadet parmagini kaldirdi sonra da cemaatin üzerine cevirip indirdi ve söyle buyurdu:

“Sahid ol yâ Rab! Sahid ol yâ Rab! Sahid ol yâ Rab!”

Bu hutbe İslam’ın temel konularına hitap etmesi cahiliye adetlerini ortadan kaldırması eşitlik hürriyet kan davaları faiz emanet özellikle insan hakları aile hukuku içersinde yer alan karı koca hakları vasiyet neseb zina borç ve kefaret gibi hukuki meselelere yer vermesi açısından oldukça önem taşır. Hz. Peygamber’in (SAV) bu hutbesi yalnız Müslümanlara okunmuş sıradan bir hutbe değil bütün insanları kapsayan tarihi bir hutbe ve insan hakları evrensel beyannamesidir.

Hutbe de yer alan evrensel prensipleri maddeler halinde ele alalım:

1) Evrensellik: “Ey insanlar!” diye hitap ederek mesajın tüm insanlığa olduğunun altı çizilmiştir. Ne Araplara ne de bir başka millete değil tüm insanlığadır mesaj.

2) Eşitlik: İnsanların eşit olduğu ve aralarında fark olmadığı ilan edilmiştir.

3) Köleler: Eskiden beri köleler aşağı görülen bir sınıftı. Hz. Peygamber (SAV) ise kölelere iyi muamele yapılmasını tavsiye etmiştir.

4) Kan Davaları: Araplar arasında birçok felaketlere sebep olmuş bir adetti. Bu inanç boş inançlara uydurma hurafelere dayanıyordu. Öldürülen kimsenin intikamı alınmadıkça ruhu yeryüzünde bağırıp gezermiş diye inanırlardı. İslamiyet bu gibi şeyleri silip ortadan kaldırmıştır.

5) Riba(Faiz): Memleketleri çorak olduğu için ticaretle uğraşan Araplar arasında riba faizcilik almış yürümüştü. İktisadi hayatı berbat eden ribayı ortadan kaldırdı.

6) Can ve mal emniyeti: Arabistan gibi cana kıyan malı kapan bir yerde bu emniyeti esaslı olarak sağlamak lazımdı. Bunun için kanlarınız mallarınız ırzınız; bu gününüz bu ayınız ve bu beldeniz gibi mukaddes ve haramdır buyrulmuştur.

7) Kadın hakları: Cahiliye döneminde kadın mal gibi sayılırdı. Kumar oyunlarında para gibi ileri sürülürdü kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Kadın hakları konusunda yeni bir çığır açılmış oldu.

Arafat’taki bu hutbeden sonra şu ayet nazil olmuştur: ” Bugün size dininizi ikmal ettim size verdiğim nimetleri tamamladım ve size din olarak İslam’ı beğendim” (Maide.3)

Vefatı

Veda haccından sonraki günlerde Hz. Peygamber (SAV) hastalandı. Hastalığına rağmen devlet işleriyle meşgul oluyordu. Üsame ordusunun hazırlığı ve hareketleriyle yakından ilgileniyordu

Hastalığı günden güne ağırlaşıyordu. Buna rağmen yine mescide çıkıyor namazlarda imam oluyor cemaate vakit namazlarını kıldırıyordu. Bir gün hastalığı onu iyice dermansız duruma düşürdü. Hayatı boyunca en sadık dostu olan Ebu bekri namaz kıldırmak için yerine tayin etti.

Vefatından dört gün evvel vasiyet yazdırmak düşüncesiyle kağıt kalem istedi. Hz. Peygamber’in (SAV) ne yapmak istediği o an anlaşılamadı acaba hastalığın tesiriyle mi yapıyor diyenler oldu. Hastalığı halinde onu rahatsız etmeyelim yazdırmak istedikleri yazılamadan kaldı.

Hastalığında Hz. Aişe’nin evinde yatıyordu. Yanında yedi dirhem parası vardı. Onların sadaka olarak fakirlere dağıtılmasını istedi. Bu parayı da dağıttıktan sonra sadece birkaç ev eşyası kaldı.(siyerciler: elbise iki kilim çarşaf su kabı tarak makas misvak gibi şeyler zikrederler) 20 deve 100 koyun 7 keçi 1 katır ve silahları vardı. Medine’de arazisi Fedek ve Hayber’de hisseleri vardı. Bunlardan zevcelerine hisseler tahsis ettikten sonra kalanını yolculara misafirlere gelen heyetlere sarfolunmak üzere vasıyyet etti.

Vefatından iki gün evvel sahabenin yardımıyla mescide geldi ve ağır ağır minbere çıktı. Yüzünü cemaate dönerek:

“ Ey Müslümanlar” dedi. ”Şayet birinize karşı fena bir muamelede bulunduysam onun karşılığını kabule amadeyim

Kime vurduysam işte arkam gelsin vursun. Kimin ben de alacağı varsa işte malım gelsin hakkını alsın.”

Ashaptan biri üç dirhem alacağı olduğunu söyledi çünkü bu üç dirhemi peygamberin emri üzerine bir fakire sadaka vermişti. Bu para derhal verildi.

Tarih böyle bir manzara görmüş ve kaydetmiş değildir. O böyle mütevazi ve böyle büyüktü. Ahrete de öyle göçüyordu.

“ O ahiret evi onlarındır ki yer yüzünde tahakküm davasında değildirler fesat peşinden koşmazlar. İyi akıbet muttakilerindir.” (kasas.83)

8 Haziran’a rastlayan Rabiulevvel ayının Pazartesi günü sıcak bir gün Medine seması saf ve berrak seher vaktinin tatlı havası esiyordu. Hz. Peygamber (SAV) hastalığının hafiflediğini hissetti sabah namazında mescide çıktı. Ebu Bekr’in arkasında cemaat oldu sonra ashabına şunları söyledi: “ Ben Kuran’ın helal kıldığını helal kıldım haram ettiğini de haram ettim. Sizden evvelki milletler peygamberimizin ve evliyanın mezarlarını birer ibadetgah ittihaz etmişlerdi. Sizi böyle bir şey yapmaktan men ederim.”

Odasına dönünce bu hafiflik ortadan kalktı dermansızlığını daha çok hissetti. Öğleye doğru nefesi ağırlaşmıştı. Son dakikalar yaklaşmıştı. Dili Allah’ı zikretmekle meşguldü.

Birkaç dakika sonra derin bir sukut artık ne bir ses ne bir nefes kalmamıştı.

Bu acı haberi duyanlar Hz. Peygamber’in (SAV) evine koştular bu habere inanmak istemiyorlardı. Hz. Ebu Bekr (RA) Ashap arasına çıkarak şunları söyledi:

“ Kim ki Muhammed’e tapıyorsa bilmiş olsun ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah’a tapıyorsa bilsin ki Allah daim ve bakidir.”

Hz. Peygamber’in (SAV) techiz ve defniyle vefatının ikinci günü olan Salı günü meşgul olundu. Hz. Aişe’nin odasına yatağının bulunduğu yere defnedildi.

Ders: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sınıf: 9

Süre: 40 dk

Öğrenme Alanı: Hz Muhammed

Ünite: Hz Muhammed’in Hayatı

Ünite Açılımı: Hz. Muhammed’in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri

Temel Beceriler:

1)Toplum Bilinci Geliştirme

2)Toplumsal Barışa Önem verme

3)Toplum Barışının önemini Kavrama

Kazanımlar:

1)Toplumsal barışın Önemini Anlatabilme

2)Hz. Muhammed’in (SAV) Toplumsal barışı nasıl gerçekleştirdiğini Kavrama

3)Dönemin toplumsal Özelliklerini Kavrama

Materyaller:

1)Ders Kitabı

2)Öğrenci Defteri

3)Yazı Tahtası

4)Siyer Kitabı

Yöntem ve Teknikler:

1)Anlatım

2)Ödev Verme

3)Soru cevap

Malzemeler:

1)Kuranı Kerim

2)Hadis Kitabı

3)Siyer KitabıDerse Hazırlık

1)Toplum barışı neden önemlidir. Düşününüz.

2)Ders kitabından konuyu bir kere okuyunuz.


Süreç Ve Etkinlikler:


Ders: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sınıf: 9

Süre: 40 dk

Öğrenme Alanı: Hz Muhammed

Ünite: Hz Muhammed’in Hayatı

Ünite Açılımı:Hz Muhammed’in İslam’ı Yayma Çabaları


Temel Beceriler:

1)Eğitim Bilinci Geliştirme

2)Eğitimde Mekanın Önemini Kavrama

3)İrşad Metodunun İnceliklerini Kavrama


Kazanımlar:

1)Hz. Peygamber (SAV) döneminde eğitimin nasıl başladığını öğrenme.

2)Bir eğitim merkezi olan Mescid’in(cami) önemini kavrama.

3)Ashabı Suffe’nin eğitim ve öğretime katkılarını dolayısıyla İslam dinine katkılarını öğrenme.

4) Hz. Peygamber’in (SAV) İslam’ı yaymak için izlediği metotları öğrenme.


Materyaller:

1)Ders Kitabı

2)Öğrenci Defteri

3)Yazı Tahtası

4)Siyer Kitabı


Yöntem ve Teknikler:

1)Anlatım

2)Ödev Verme

3)Soru cevap


Malzemeler:

1)Kuranı Kerim

2)Hadis Kitabı

3)Siyer Kitabı


Derse Hazırlık

1) Okul ile cami Arasında benzerlikler var mıdır? Aile fertleri ile tartışınız.

2) Camilerin toplumumuzda eğitim adına işlevleri var mıdır? Araştırınız.

3) Ders kitabından konuyu en az bir kez okuyunuz.


Süreç Ve Etkinlikler:

Ders: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sınıf: 9

Süre: 20 dk

Öğrenme Alanı: Hz Muhammed

Ünite: Hz Muhammed’in Hayatı

Ünite Açılımı: Veda Hutbesi’nde Evrensel Mesajlar


Temel Beceriler:

1)İnsan Haklarının Önemini Kavrama

2)İnsana Verilen ve Verilmesi Gereken Değerleri Sorgulayabilme

3)Geçmiş Toplumlarla Günümüz Toplumlarını İnsan Hakları Yönüyle Karşılaştırabilme


Kazanımlar:

1)Veda Hutbesi’nin içeriğini öğrenme.

2)İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Veda Hutbesi arasındaki ortak mesajları kavrama

3)İnsan hakları bilincini oluşturma

4)İslam Dini’nin insan haklarına verdiği önemi kavrama.

Materyaller:

1)Ders Kitabı

2)Öğrenci Defteri

3)Yazı Tahtası

4)Siyer Kitabı


Yöntem ve Teknikler:

1)Anlatım

2)Ödev Verme

3)Soru cevap


Malzemeler:

1)Kuranı Kerim

2)Hadis Kitabı

3)Siyer Kitabı


Derse Hazırlık

1)İnsan Hakları Evrensel beyannamesinin ne gibi unsurlar içerebileceğini düşününüz.

2)İnsan Hakları sizin için ne ifade ediyor. Tartışınız.

3)Konuyu ders kitabınızdan okuyunuz.


Süreç Ve Etkinlikler:


Ders: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sınıf: 9

Süre: 20 dk

Öğrenme Alanı: Hz Muhammed

Ünite: Hz Muhammed’in Hayatı

Ünite Açılımı: Hz Muhammed’in Vefatı


Temel Beceriler:

1)Ölümü Her Canlının Yaşayacağını Kavrama

2)Ölümün Bir Gerçeklik Olduğunu Anlama

Kazanımlar:

1)Hz Muhammed’in(SAV) hastalığında bile dünyevi işlerini bırakmadığını öğrenme.

2)Hz Muhammed’in(SAV) son nefesi verirken bile irşadla uğraştığının kavranması

3)Ölümün peygamberlere bile hak olduğunun kavranması.

4) Hz Muhammed’in(SAV) vefatından sonra toplumun durumun öğrenme


Materyaller:

1)Ders Kitabı

2)Öğrenci Defteri

3)Yazı Tahtası

4)Siyer Kitabı

Yöntem ve Teknikler:

1)Anlatım

2)Ödev Verme

3)Soru cevap


Malzemeler:

1)Kuranı Kerim

2)Hadis Kitabı

3)Siyer Kitabı


Derse Hazırlık

1)Konuyu bir defa okuyunuz.

2)Ölüm üzerine düşününüz.


Süreç Ve Etkinlikler:
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • Hz Muhammet S.a.v
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media