Hoş geldiniz!

Forumumuza Kayıt Olarak, Açmış olduğumuz konulara erişebilir Ve Topluluğumuza Katılabilirsiniz!

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

islam H.z. Adem (A.s.)

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,183
2
38
konya


Hz. Adem'in Peygamberliği

Hz. Adem ilk insan olduğu gibi aynı zamanda ilk peygamberdir. Hz. Adem yeryüzüne indirildikten sonra Cenab-ı Allah insan nesillerinin hepsini onunla eşi Havva'dan türetmiştir. Allahü Teala bu hakikati Nisa suresinin birinci ayetinde şu şekilde dile getiriyor:

"Ey insanlar! Sizi tek bir candan (Adem'den) yaratan ondan da yine onun zevcesini (Havva'yı) yaratan ve ikisinden pek çok erkekler ve kadınlar türetip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının... " (en-Nisa 4/2)

Bir hadîs-i şerîflerinde Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyuruyor: "Allah'u Teala Adem'i (a.s.) yeryüzünün her tarafından avuçladığı bir avuç topraktan yarattı.

Bunun için Ademoğulları kendilerinde bulunan toprak miktarına göre kimi kırmızı kimi beyaz kimi siyah kimi bunların arasında bir renkte; (tabiat bakımından da) kimi yumuşak kimi sert bazıları kötü bazıları da iyi olarak geldiler." (Tirmizî Tefsir 3). Bu hadisi Tirmizî sahih bir senetle rivayet etmiştir.

Allah insanı nefsinin şehvet ve şeytanın vesveselerine maruz kalacak şekilde yaratmış ona bunlara karşı koyacak akıl hayır ve şerri birbirinden ayırt edecek vicdan (kalb gözü) vermiştir.

Cenab-ı Allah böylece insanı bu dünyada imtihan alanına koyduğu için hikmet ve rahmetinin gereği olmak üzere hayır fazilet şer ve rezalet yollarını gösterecek hak ile batılı öğretecek hayır ve kemal yollarına irşad edecek peygamberler göndermiştir.

Cenab-ı Hakk peygamberler göndermekle insanın tabiatına ve halîfeliğine uygun imtihan şartlarını tamamlamıştır. Neticede insan bu dünyada yaptıklarının hesabını öldükten sonra diriltilince verecek imanlı olup iyilik ve sevap terazileri ağır gelenler Cennet'e girecektir. Bunları kendilerine öğretip ikaz etmek için peygamberlere ihtiyaç vardır.

İlk insanlara peygamber olmaya en layık olan zat Allahü Teala'nın doğrudan doğruya vasıtasız konuştuğu ataları Hz. Adem'di.

Hz. Adem'in peygamberliği kendisine emir ve nehiy olunduğuna dalalet eden Kur'an ayetleri ile sabittir. Çünkü onun zamanında başka bir peygamber yoktu.

Bu duruma göre kendisine gelen o emir ve nehiyler vahiy vasıtasıyla olup başka bir vasıta ile değildir. Kur'an'da geçen Hz. Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim etmeleri ikisinden birinin kurbanının kabul olunduğunun bildirilmesi (el-Maide 5/27) Hz. Adem'e vahiy ile bildirilmiştir. Kur'an'da Hz. Adem'in peygamberliğe seçildiğinin anlatılması için

Istafâ" (Ali İmran 3/33) kelimesi ile "İctebâ" (Taha 20/122)

kelimeleri kullanılıyor

Diğer bir hadîste de Kıyamet gününde diğer Nebiler gibi Hz. Adem'in de bir peygamber olarak Hz. Resulullah'ın sancağı altında bulunacağı haber verilmiştir. (Tirmizî II 202) Hz. Adem'in peygamberliği hususunda bütün müslümanlar ittifak etmişlerdir. (Teftazanî Şerhu'l-Akaid s. 62; Devvanî Celal s. 71; Aliyyü'lKarî Şerhu'l Fıkhı'l-Ekber 101

Yukarıda gördüğümüz gibi Yüce Allah ilk insan Hz. Adem'i bizzat doğrudan doğruya çeşitli safhalardan geçirerek yaratmıştır
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • Peygamberler Tarihi
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media