Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

islam Banka Faizi ve Kar Payı Aldatmacası

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,217
2
38
konya

Banka Faizi ve Kar Payı Aldatmacası

Yaşantımıza bizler Kur’an ile yön veremediğimiz içinbirileri bu eksikliğimizi kullanarak çok güzel bizleri yönetiyorlar.

Bizleri her konuda kendi çıkarları doğrultusundaaldatanlar kazandığımız paranın da bir şekilde peşine düşerek kendimenfaatlerine kullanmanın yolunu bulmuşlardır. Yazımın konusu bugün bankacılıksektöründe faiz adıyla isimlendirilen nemalandırmanın/getirinin Allah ınKur’an da bahsettiği faizin aynı anlamda olup olmadığı konusu üzerineolacaktır.

Önce Kur’an a bakalım Allah faiz(Riba) konusunda nelersöylüyor.

Ali İmran 130: Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarakfaiz (Riba) yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

Peki Allah bu ayetinde ne anlatıyor bizlere? İşte bunudoğru anlarsak bugün bizleri Allah ile aldatanların tuzağına düşmeyiz. Kur’anaklımızı ayetler üzerinde kullanmamızı emreder. Gelin bu konuyu birliktedüşünelim. Bir arkadaşınız sizden borç para istedi ve dedi ki bu paranı sanaancak 6 ay sonra geri ödeyebilirim.

Eğer enflasyon yani paranın değeri hiç düşmeyen bir ortamdayaşıyorsanız paranızı verdiğiniz miktarda geri almamız gerekir. Eğerenflasyonist bir ortamda yaşıyorsak paranın o günkü değeri ölçüsünde gerialmamız gerekmez mi? İşte Allah da ayetinde bunu anlatıyor. Geri alırken bununhesabını yapın sakın kat kat fazlasını geri almaya kalkmayın diyor.

Bazı kardeşlerimiz bu konuyu düşündükleri içinyakınına/arkadaşına borç verdiğinde ya altını ölçü alır ya da enflasyondaerimeyen yabancı bir para birimini. Peki neden? Parasının değerini korumasıiçin elbette. Aslında hepsinde amaç aynıdır verende zarar etmesin alanda. Amadikkat ederseniz borç alınan para bu şartlarda ödendiğinde zamanın uzunluğunagöre mutlaka daha farklı miktarlarda geri ödenir tabi enflasyonistortamlardan bahsediyorum.

Hatırlatmam gereken konu ise bizlerin dilimize faiz ismiyleKur’an dan çevirdiğimiz kelime RİBA dır. Riba artmak çoğalmak anlamındadır kibuna karşılıksız haksız artma çoğalma diyebiliriz. Allah bunu yasaklamıştır.Allah alışverişi helal ribayı haram kılmıştır. Dikkat etmemiz ve üzerindedikkatle düşünmemiz gereken Allah ın Kur’an da bahsettiği RİBA ile günümüzdebankaların aldığı ya da verdiği faizin aynı anlamda olup olmadığı konusudur.

Riba nın gerçek anlamını tarif etmek gerekirse emek vegayret karşılığı olmayan her türlü haksız artış diye tarif etmemiz yanlışolmaz. Bankaya yatırılan para ticaret yapamayan kişilerin parasınınenflasyonda erimesini önlemek ve ticarette sermaye kapital olarak kullanılmasınahizmet etmektedir.

Cahiliye döneminde zor durumlarda olan insanların mallarıkat kat faiz alınarak ellerinden alınıyormuş. Allah Nisa 161. ayette de bukonuya dikkat çekiyor ve bakın ne diyor.

(Yasaklanmış olmalarına rağmen faizi( riba) almaları vehaksız yollarla insanların mallarını yemeleri yüzünden onların küfresapmalarına korkunç bir azap hazırladık.)

Buradan da anlaşılıyor ki Allah ın bahsettiği faizgünümüzde TEFECİLİĞİN tam karşılığıdır. Tefecilerde zor durumdaki insanların varınıyoğunu kat kat artırarak aldıkları RİBA insanları zor durumda bırakmaktadır.

Kur’an toplum içinde insanların birbirilerine maddiyardımda bulunmalarını özendirmiş verilen borcun geri alınmasında verilenparanın değeri üstünde geri alınması engellenmiştir. Böylece toplumlararasında yardımlaşmanın yolu açılmıştır.

Şimdide günümüzde ki bankaların durumunu birliktedüşünelim. Dikkat ederseniz bankalar halktan aldıkları parayı ihtiyaçsahiplerine satarlar. Bir başka deyişle bankalar parayı satan işletensermaye piyasasına işletme sahiplerine sermaye yapan ya da üretilen mallarınsatışında kolaylıklar sağlayan bir aracı kurumdur.

Bu tür işletmeler toplumların genişlemesi büyümesi vehalkın birbirilerine yardım edemez durumuna düşmesi sonucunda ortaya çıkmışkuruluşlardır.

Bankalar bir işletmedir. Ülkenin içinde bulunduğu risklerihesaplayarak para biriktiren kişilerin paralarını riskleri hesap ederek parasahibine bir kar payı verir ve o paraya kendiside bir kar payı koyarak ihtiyaçsahiplerine satar. İşte bankaların çalışma sistemi böyledir. Bunun Kur’an ınbahsettiği faizle hiçbir ilgisi yoktur.

Eğer bankalar toplumun içinde bulunduğu zor günlerde olağanüstü durumlarında sırf kendi çıkarları için kat kat artırarak verdiği borcu gerialıyorsa işte buna RİBA diyebiliriz. Bütün dünyada bankacılık yoluylainsanlar kendi güçleri nispetinde evler arabalar alıyor ihtiyaçlarınıkarşılıyorlar. Dikkat ederseniz bu alınan borcun geri ödemesi borcu alanı zordurumda bırakmadan ihtiyacını görüyor rahatlıkla geri ödeniyor. Tabi hesabınıbilenler için. Teşbihte hata olmaz.

Bizleri inancımızla aldatanlar ne yazık ki bu konuda daellerinden gelenleri yapmışlar ve elimizdeki parayı istedikleri gibikullanmanın yolunu bulmuşlardır. Yakın geçmişte kar payı dağıtıyoruz karadazarara da ortak çalışıyoruz biz banka değil finans kuruluşuyuz bankacılık veonun verdiği faiz haramdır diyerek binlerce kişinin parasına el koydulariflas ettik dediler ve işin içinden sıyrıldılar. Binlerce mağdur insanyarattılar.

Çok ilginçtir daha önce faiz haramdır diyen kuruluşlarşimdi bankacılık ismi adı altında çalışmaya başladılar. Bu bankalaragirdiğimizde biz faizsiz bankacılık yapıyoruz katılım bankacısıyız diyorlar.Peki bu katılım bankaları nasıl çalışır şartları neymiş önce ona bakalım.

( Katılım Bankaları mali sektörde faaliyet gösteren reelekonomiyi finanse eden ve bankacılık hizmetleri sunan kuruluşlardır. KatılımBankaları tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları faizsiz finansman prensipleridâhilinde projelerde değerlendirerek (tüketicilere ve işletmelere fonkullandırım) oluşan kar veya zararı yine tasarruf sahipleriyle paylaşırlar. )

Ne dersiniz bu sözler sizlere geçmişte olan bazı üzücüolayları hatırlattı değil mi? Allah yardımcımız olsun. Dikkat ederseniztasarruf sahiplerinden aldığı fonları yani paraları mali sektördekullandıklarını söylüyorlar ama faizsiz finansman prensipleri dâhilinde diye deözellikle belirtiyorlar. Peki diğer bankalar farklı bir yerde mi çalışıyor? Elbettehayır. Onlarda aynı mali sektörde reel ekonomiye finans sağlıyorlar. Pekiaradaki fark nedir?

Bu konuda sizlere vereceğim örnek bizleri inancımızlaaldatanların kazancımızı paramızı nasıl acımasızca yönetmek içinçalıştıklarına güzel bir örnek olacağına inanıyorum.

Tabelalarında banka yazdığı halde biz faiz vermiyor vealmıyoruz diyen bir bankaya girdim. Bilgi almak istiyorum dedim ve gerçektençok kibar ve saygılı iki görevliyle konuşmaya başladım.

İlk sorum benim elli bin liram var ve aylık vadeli hesabayatırmak istiyorum dedim. Cevabı biz faiz vermiyor ama kar payı veriyoruzdiyerek anlatmaya devam ettiler. Bize yatıracağınız paranızı çalıştırıyoruz veyüzde 75 ini size veriyoruz yüzde 25 ini biz alıyoruz diye izah etti. Bunungetirisi/kar payı ay sonunda belli oluyor diyerek sorumu cevaplandırdı. Yaniben üç aylık ya da beş aylık paramı vadeli yatırmak istediğimde getirioranlarını şimdiden veremeyeceğini belirttiler.

Konuyu daha açıklığa kavuşturmak içinde on bin lira kredialmak istesem ve on ayda ödemeyi seçtiğimde geri nasıl ve ne kadar öderim diyesordum. Lütfen verilen cevap üzerinde dikkatle düşünelim.

Biz kredi olarak size nakit para vermiyoruz siz almakistediğiniz malı peşin alıyorsunuz ve taksit miktarını belirliyorsunuz biz omala karşı ödemeyi o firmaya yapıyoruz diye açıklama getirdiler.

Bu cevap karşısında konuyu daha iyi anlayabilmek için ben10.000 liralık mal aldım bunu on ayda ödemeyi seçtim. Size on ay sonunda kaçpara olarak ödeyeceğim dediğimde bana yaklaşık 10.700 TL olarak ödeyeceğimisöylediler.

Şimdi gelin bu cevabın üzerinde birlikte düşünelim. On aydaödediğim 700 lira ya bahse konu banka kar payı ya da buna benzer vade farkıdedi. Peki diğer bankaların bundan farkı ne? Bu bankaların kar payına faizismi koyması mı? Çünkü tüm bankalar aynı işi yapıyor.

Dikkat ettiyseniz parayı kimsenin eline vermiyor ve bankabizi devre dışı bırakıp malı aldığımız firmayla karşı karşıya kalıyor. Bu işiyapmak için günümüzde bankadan kredi almaya gerek yok zaten kredi kartlarınaon ay taksitle bu kadar fark ödemeden de herhangi bir malı alabilirsiniz. Amakredi kartıyla vadeli alacağımız mala vereceğimiz faiz ya da vade farkıharam/günah diye inandırıldığımızda hazırlanan bu tuzağa düşmek işten biledeğil.

Şimdi sizlere sormak isterim. Bir malı alacaksınız. Malısatanla anlaştınız ve dediniz ki peşin fiyatı nedir bu malın? Daha sonrada onay vadeli fiyatı nedir diye sorduğunuzda zaten bu sorunu hiç banka aradaolmadan da çözebiliyoruz günümüzde. Bu durumda bahsettiğimiz katılımbankacılığının bize faydası nedir?

Konuyu daha iyi anlayabilmeniz için şunu da düşünmenizirica ediyorum. Firmadan bir mal aldınız. Bu firma acaba neden peşin aldığınızdafarklı vadeli aldığınızda daha farklı fiyat verir bizlere?

Şimdide şu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben paramıbankaya yatırdığımda bana paramın getirisi konusunda hiçbir garanti vermeyipancak ayın sonunda o ayın getirisi belli olur dediği halde benim on binliralık mal aldığımda vereceği kredinin ileriye dönük on ayın sonundavereceğim vade farkının ay ay (bana göre buna faiz diyebilirsiniz) ne kadarolacağını söyleyebiliyor. Dikkatinizi çekti mi?

Yani ben paramı yatırdığımda işletmenin insafına kalacağımama kredi aldığımda ileriye dönük on ayın vade farkı hemen hesaplanarak banabildirilecek. Sizce bu alış veriş adaletlimi?

Katılım bankası kendisini öyle bir garantiye alıyor kiadeta hiçbir sorumluluğu yok. Parasını yatıran insanlar adeta bankanıninsafına bırakılmış. Zaten getiri konusunda diğer bankalarlakarşılaştırdığınızda büyük bir farkın olduğunu görürsünüz. Bu bankanın diğerbankalara göre getirisi çok az. Ama kredi alırken ödeyeceğimiz anaparafarkı(kar payı) diğer bankalarla aynı. İlginç değil mi sizce?

Diğer bankalar ise çok daha farklı ülkenin içinde bulunduğuriskler hesaplanmış uzmanlar yakın gelecek hesaplarını yapmış şartlara göregetiri oranları belirlenmiş ve müşterisinin yatırdığı parasını enflasyonayakın günün şartlarında getirisini sağlıyorlar. Elbette çok adaletli olduğunusöyleyemem ama diğer sistemden çok daha adaletli ve halkın yararına olduğunusöyleyebilirim.

Şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Faiz değil kar payıverdiğini söyleyen kişiler acaba on ay sonunda benden alacağı fark yaklaşık700 TL yi nasıl bir ticaret yaptı da banka kar payı oldu? Şimdi şöylediyebilirsiniz aldığınız malın parasını banka ödedi. Sizde bankayaödüyorsunuz. Tamamda diğer bankalar çok farklı bir şey yapmıyor ki. Daha daiyisini yaparak parayı en azından elimize veriyor. Elimize verdiği için benüreticiyle malı aldığım firmayla daha iyi pazarlık yaparım. Neden arayabankayı sokayım?

Şöyle bir soru soralım kendimize. Aldığımız aynı değerdemalı diğer bankalardan kredi olarak alsak ve kendimiz ödesek Acaba katılımbankası adıyla çalışan bankalardan ödeyeceğimiz meblağ bakımından bir farkıvar mıdır sizce?

Ne yazık ki hiçbir farkın olmadığını görüyoruz. İstersenizaraştırınız. Aralarındaki fark birisi anaparaya ödenen ilave farka faiz ismivermiş diğeri kar payı demiş. İşte bu aldatmaca ne yazık ki kelimelereverdiğimiz yanlış anlamlar neticesinde bugün bizlerin aldatılmasınakandırılmasına neden oluyor.

Bu konuyu özetlemek gerekirse katılım bankacılığı adıaltında işlem yapan bankalar müşterisinden aldığı paranın ileriye dönük hiçbirgarantisini vermeden müşterisinin parasını işletiyor herhangi bir malaihtiyacı olan kişilere vadesi oranında anaparaya bir kar payı koyarak gerialıyor. Ama bankaya para yatıran anaparasına ne kadar ilave getiri alacağınıbilmeden bankanın insafına kalıyor. Bu getirinin adına KAR PAYI diyor.Unutmayınız banka zarar ettim derse hiçbir söz söylemeye hakkınız yok. Gerçionun yolu da bulunmuş bugün paranız devlet garantisinde diyorlar. Buda devletiçin büyük bir risk değil mi?

Diğer bankalar da farklı bir iş yapmıyor aslında. Hattaparasını bankaya yatıran çok daha rahat ve kendisinden emin. Çünkü üç ay ya dabeş ay sonra kar payını yani paranın getirisini biliyor. Çünkü banka yakıngelecekte enflasyon hesabı yaparak halktan borç para alıyor ve o parayı yinehalka borç veriyor. Tek fark bunun adına faiz deniyor.

Katılım bankacılığı yapmayan diğer bankalara önerim faizismini kaldırıp adına KATILIM ORTAKLIĞI KARI demeleridir. Belki böylecetoplum bazı gerçeklerin farkına varabilir.

Devlet zamanında vergisini yatırmayanlardan ilave olarak nealıyor? Elbette gecikme faizi. Çünkü zamanında vergisini ödeyenle çok geçödeyen arasında doğacak adaletsizliği böylece önlemiş oluyorlar. Bu ve bunabenzer örnekleri çoğaltabiliriz.

Her konuda yaptıkları gibi bu konuda da toplumu aldatarakhalkın cebine ellerini atanlara bu kandırmaca çok tatlı geldiği anlaşılıyor.Lütfen artık uyanalım ve bu aldatmacanın kurbanı olmayalım.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • İslami Bilgiler
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media