Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Nahit1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum: Nahit1 âíå ôîğóìà
  Üyelik tarihi : 11.Nisan.2009
  Mesajlar : 1,051
  Tecrübe Puanı : 0
  Array

   


  SOSYAL BİLGİLER Solruları (801-...)

  images/yorumlarinizi.png
  8.  801- Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed zamanında yapılmış bir savaştır?

  A- Talas B- Sıffın C- Uhud D- Nihavend

  802- Karahanlı Devleti'nin ilk hükümdarıaşağıdakile rden hangisidir?

  A- Bumin Kağan B- Abdülkerim Saltuk Buğra Han  C- Bilge Kül Kadir Han D- Yusuf Has Hacip  803- Aşağıdaki kıtalardan hangisi- güney yarım kürededir?

  - -a) Antartika- - - - b) Asya- - - - c) Avrupa- - - - - - - - - - d) Kuzey Amerika  804- Yaptıkları kaleler ve açtıkları sulama kanalları ile tanınan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Hititler b) Urartular c) İyonlar d) Lidyalılar  805- Aşağıda verilen ölçeklerle Türkiye'nin iki farklı haritası çizilmiştir.

  I.000  II.000

  Bu haritalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) I.  B) II.  C) II.  D) Arazideki 2 km I.

  806- Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe boyları kısalır.  B) En büyük paralel dairesi ve başlangıç paraleli Ekvator'dur.  C) 90 tane Kuzey Yarım Küre'de 90 tane Güney Yarım Küre' de olmak üzere toplam 180 paralel vardır.  D) İki paralel arasındaki zaman farkı 4 dk.

  807- Ayni iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İncir -Zeytin B) Buğday -Şeker pancarı  C) Pirinç - Mısır D) Buğday-Çay

  808- Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının Türkiye'deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından dolayı değişiklikler görülür.

  Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az gelişmesi beklenir?

  A) Makarna Fabrikaları  B) Kereste Sanayi  C) Fındık İşletmeleri  D) Çay Fabrikaları  809- Orta Asya Türkleri ile Çinliler arasındaki en büyük sorun ;İpek Yolu olmuştur. Türklerin İpek Yolu'nun denetimini Çinlilere kaptırmaları nedeniyle ekonomik yönden zayıfladıklarını bıraktıkları yazılı belgelerden anlamaktayız

  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Türkler İpek yolu denetimini hiç kaybetmemişlerdir  B) Türkler ile Çinlilerin mücadelesinin en önemli nedeni ticarettir.  C) İpek Yolu Çin'den başlamaktadır  D) İpek Yolu'nu kaybeden devlet düşman saldırılarından kurtulur  810- Aşağıdaki Türkiye'nin 2000 ile 2004 yılları arasındaki ithalat ve ihracat miktarlarını gösteren bir grafik verilmiştir.  Buna göre aşağıdakilerin hangisi grafiğe göre yanlıştır?

  A- En fazla ihracat 2004 yılında yapılmıştır.  B- En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya'dır  C- 2003 yılındaki ihracat 2001 yılındaki ihracattan fazladır.  D- 2000 yılındaki ithalat giderleri 2001 yılı ithalat giderlerinden fazladır

  811- Bilinen ilk Türk Devletidir.  Kurucusu Teoman'dır  Orta Asya'da kurulmuştur.  Ordu'da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.

  Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

  a) Göktürkler  b) Uygurlar  c) Hunlar  d) Avarlar

  812- Aşağıdaki ilk Türk-İslam devletlerinden hangisi ilk kervansarayı yapmıştır?

  A) Karahanlılar B) Gazneliler C) Selçuklular D) Osmanlılar  813- Aşağıdaki illerimizden hangisinin yerel saati daha ileridir?

  A) Edirne B) İzmir C) Bursa D) Bayburt  814- Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt savaşının sonuçlarından değildir?

  a) Bizans'ın İslam dünyasındaki baskıları sona erdi  b) Anadolu'da Türklerin yerleşimi başladı  c) Türkleri Anadolu'dan atmak için Haçlı Seferleri başladı  d) Türkler uzun süre Anadolu'ya yerleşemedi  815- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin gelenekleri arasında yer almaz?

  Çocuğa ad konması için büyüyüp kahramanlık yapması gerekirdi  Ölen kişinin ardından yuğ denilen yas töreni yapılırdı  Kutlamalarda pilav et ve helva ikram edilirdi  Eğlence ve törenlerde sadece erkekler oynatılırdı

  816- Orhun Yazıtları (Göktürk Kitabeleri) Türkçe yazılmış en eski yazılı eserlerdir. Ayrıca Çinlilerin hilelerinden söz edilerek geçmişteki hatalar sıralanmış geleceğe yönelik öğütler verilmiştir?

  Yukarıdaki bilgilere dayanarak Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Türk destanlarının yazılış nedenlerini açıklamaktadır.  Geleceğe yönelik nasihatlarda bulunulmuştur.  Devlet adamlarının görevlerinden bahseder.  Çinlilerin Türlere karşı hileleri üzerinde durulur.  817- -Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurdular.  -Fenike alfabesini kullandılar.  -Efes Milet Foça gibi şehirleri kurdular.

  Yukarıda verilen bilgiler hangi uygarlığa aittir?

  A) İyonlar B) Lidyalılar C) Frigler D) Hititler  818- Seracılık faaliyetlerine en uygun bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Marmara Bölgesi B) Karadeniz Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi D) İç Anadolu Bölgesi  819- Orta Asya Türk Devletlerinde devlet yönetiminin Tanrı adına hükümdara ait olduğuna inanılırdı.  Yukarıdaki anlayışa verilen ad nedir?

  A) Kurgan B) Boy C) Toy D) Kut  820- Emevi Devleti'nin sınırları çok geniş alana yayılmasına rağmen İslamiyeti aynı oranda yayamamışlardır.

  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halifeliğin babadan oğula geçmesi B) İlk Arap parasının basılması  C) Fetihlere önem verilmesi D) Irkçı bir politika izlemeleri  821- Aşağıdakilerden hangisi laikliğin aşaması sayılabilecek bir yenilik değildir?

  A- Saltanatın kaldırılması  B- Halifeliğin kaldırılması  C- Cumhuriyetin ilanı  D- Medeni kanunun kabulü  822- Abbasilerin yönetim ve askerlik gibi alanlarda Türklere önemli görevler vermeleri aşağıdakilerden hangisine yol açmış olamaz?

  Türklerle Müslüman Arapların yakınlaşmasına  Abbasileri merkezi otoritenin zayıflamasına  Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasına  Türklerin yönetim ve askerlik gibi konularda Abbasileri etkilediklerine

  823- Türk devletlerinde  I. Hükümdarın eşinin yabancı elçileri kabul etmesi  II. Kurultay toplantılarına hükümdarın eşinin de katılması  III. Şölenlere kadın ve erkeklerin bir arada katılması

  durumlarından hangisi ya da hangileri kadınların yönetimde söz sahibi olduğunu gösterir?

  A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I ve II

  824- Aşağıdaki ekonomik kaynaklardan hangisinde Ülkemizin dışa bağımlılığı daha fazladır?

  A) Petrol-doğalgaz B) Gıda-Tekstil  C) Cam-Çimento D) Kağıt-mobilya

  825-  Yukarıda Türkiye'nin 2000 ile 2004 yılları arasındaki ithalat ve ihracat miktarlarını gösteren bir grafik verilmiştir.Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) 2000 yılındaki ithalat giderleri 2001 yılı ithalat giderlerinden fazladır.  B) 2003 yılında Türkiye 48 milyon dolarlık ihracat yapmıştır  C) Ülkemizin ithalatı sürekli artmıştır.  D) En fazla ihracat 2004 yılında yapılmıştır.

  CEVAP ANAHTARI ( 801/825)  801 C 811 C 821 C  802 C 812 A 822 B  803 A 813 D 823 D  804 B 814 D 824 A  805 C 815 D 825 C  806 D 816 A  807 D 817 A  808 818 C  809 B 819 D  810 B 820 D  826- Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk -İslam devletlerinin siyasalsosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

  Siyasetname adlı eser aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?

  A) Kaşgarlı Mahmut B)Yusuf Has Hacip C) Nizamülmülk D) Ömer Hayyam  827- Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk -İslam devletlerinin siyasalsosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur

  Kutadgu Bilig aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?

  A)Yusuf Has Hacip B) Kaşgarlı Mahmut C) Evliya Çelebi D) Nizamülmülk  828- Ülkemizde en fazla orman hangi bölgemizdedir?

  A. MARMARA

  829- Meslek seçiminde en önemli olan kavram hangisidir?

  a. Yetenek ve ilgi  830- Ülkemizde tarımı destekleyen bir çok kurum ve kuruluş vardır.Aşağıdakilerde n hangisi bu kuruluşlardan biri değildir?

  A- Ziraat Bankası  B- Toprak Mahsulleri Ofisi  C- Devlet Su İşleri  D- Türkiye Elektrik İdaresi  831- İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunurlar.Ekonomik faaliyetleri etkileyen çeşitli etmenler vardır Aşağıdakilerden hangisi bu etmenlerden biri değildir?

  A- Coğrafi etmenler  B- İhtiyaç ve İstekler  C- İnsan sayısı  D- Doğal Kaynaklar

  832- Linyit'ten elektrik elde edilen santrallere termik santral denir.Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin termik enerji potansiyeli en fazladır?

  A- Doğu Anadolu Bölgesi  B- Ege Bölgesi  C- İç Anadolu Bölgesi  D- Karadeniz Bölgesi  833- Güneşli gün sayısının fazla olduğu yerler güneş enerjisinden yararlanmaya daha elverişlidir.Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde güneş enerjisinden faydalanamayız?

  A- Kars  B- Antalya  C- İzmir  D- Mersin  834- Aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisi ülkemizin ihtiyacını karşılamadığı için ithal edilir?  a) Bor mineralleri b) Bakır c) Petrol d) Demir  835- Taşkömürü özellikle hangi sanayi alanında kullanılır?

  a) Gıda sanayisi b) Demir -Çelik Sanayisi  c) Deri sanayisi d) Mobilya sanayisi  836- Aşağıdaki maddelerden hangisi Malazgirt Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez?

  Anadolu'da Türklerin yerleşmeye başlaması  Bizans'ın İslam dünyasındaki baskılarının sona ermesi  Selçukluların Çin baskısından kurtulmaları  Türklerin İslam dünyasındaki prestijlerinin artması

  837- Aşağıdakilerden hangisi bir sanayi tesisi kurulması için gereken unsurlardan biri değildir?

  a) sermaye b) hammadde c) ulaşım d) şehir

  838- Kavimler Göçü'nün;

  a.  b.  c.

  Sonuçlardan hangileri Avrupa'nın siyasi ve etnik yapısında değişiklik olduğunu kanıtlar?

  A) Yalnız a B) Yalnız b C) a ve b D) ab ve c

  839- Dört halife döneminde Müslümanlar her hususta eşit kabul edildikleri halde Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür.  Emevilerdeki bu anlayışın;

  I. Irkçılığın körüklenmesine  II. Sosyal kargaşaların doğmasına  III. Birlik ve Beraberliğin bozulmasına

  Sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?  A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II D) I II ve III  840- Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardan değildir?

  A) Ziraat Bankası  B) Zirai Donatım Kurulu  C) Toprak Mahsulleri Ofisi  D) TEMA Vakfı

  841- Aşağıdaki madenlerden hangisi Balıkesir Susurluk havzasında çıkarılmaktadır?

  Bor  Demir  Krom  Bakır  842- Hicret İslam tarihinde Hz.

  Aşağıdakilerden hangisinin Hicret'in sonuçlarından olduğu söylenemez?

  İslamiyet daha kolay yayılma ortamı buldu.  Hicri Takvimin başlangıcı sayıldı.  Kabe putlardan temizlendi.  Medine'de ilk İslam devleti'nin temeli atıldı.

  843- Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi gelişmelerden biri değildir?

  İlk İslam donanmasının kurulması  Yalancı peygamberlerle uğraşılması  Kuran - ı Kerim'in çoğaltılması  Arapça'nın resmi dil olarak kabul edilmesi.

  844- Aşağıdaki dört halifeyle ön plana çıkmış özellikler eşleştirilmiştir.Hang i seçenekte yanlış eşleştirme yapılmıştır?

  A) Hz.  B) Hz.  C) Hz.  D) Hz.  845- Büyük Selçuklu devleti dönemine ait minyatür ve duvar çinilerinde Uygur duvar resimlerinin özellikleri bulunmaktadır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Türklerin minyatür sanatı ilk defa Uygurlar tarafından kullanılmıştır  B) Uygur sanatı Türk-İslam sanatını etkilemiştir.  C) Uygur duvar resimlerinde Çin etkisi görülmektedir.  D) Uygur minyatürlerinde İslami motifler yer almaktadır.  846- Sağlıklı bir toplum için bireylerin birbirleriyle etkili bir iletişim içinde olması şarttır. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişim ortamı için söylenemez?

  a) İnsanların topluma olan katkısı ve verimi artar.  b) Her insan sorumluluğunun bilincinde olur.  c) Herkes kendi çıkarlarını düşünür.  d) Toplumda başkalarına karşı saygı ve hoşgörü sağlanır  847- Pamuk; yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen bitkidir.

  Buna karşın Doğu Anadolu gibi yüksek ve soğuk bir bölgede bulunan Iğdır Ovası'nda da pamuk yetiştirilmesini aşağıda verilen özelliklerden hangisi olanaklı kılar?

  Sulama olanaklarının uygun olması.  Yıllık yağış miktarının çok olması.  Etrafının yüksek dağlarla çevrili olması.  Toprak türünün pamuk yetiştirmeye uygun olması.

  848- "Mezopotamya'da kurulmuş olan Asur uygarlığı Anadolu uygarlıklarıyla kurduğu ilişkiler sonucundaAnadolu uygarlıklarının çivi yazısını öğrenmesini sağlamıştır."

  Paragrafta verilen bilgilerde toplumlar arası etkileşimde hangi faktörün etkisi üzerinde durulmuştur?

  A) Toplumların inanış biçimleri  B) Toplumlar arası askeri mücadeleler  C) Toplumlar arası ticari alışverişler  D) Toplumların sosyal yaşam biçimleri

  849- "Hitit kraliyet ailesine ait mühürleri kral ve kraliçelerin beraber kullandıkları görülmüştür."

  Paragraftaki bilgilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?  A) Hititlerde kral ve kraliçeye dini açıdan çok önem verilmiştir.  B) İlk Türk devletlerinin yönetiminde hatunlar kağanlardan daha etkilidir.  C) Para ilk kez Köktürkler tarafından kullanılmıştır.  D) Bazı devletlerin yönetiminde kadınların da söz sahibi olduğu görülmüştür.  850 Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki ilk sanayi kuruluşlarındandır?

  a) Mobilya b) Dokuma c) Otomobil d) Elektronik  CEVAP ANAHTARI ( 826/850)  826 C 836 C 846 C  827 A 837 D 847 C  828 A 838 D 848 C  829 D 839 D 849 D  830 D 840 D 850 B  831 C 841 A  832 B 842 C  833 A 843 D  834 C 844 C  835 B 845 B

  851- Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde bor madeni çıkarılmaktadır?

  a) Antalya b) Zonguldak c) Eskişehir d) Konya

  852-Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?

  a) Petrol b) Su c) Rüzgar d) Güneş  853- Ülkemizde Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ilk santral hangi ilimizde kurulmuştur?

  a) Bursa b) Denizli c) Antalya d) Sivas  854- Aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde Orhun kitabeleri yazılmıştır?

  Uygurlar  Hunlar  1. Göktürk devleti  2. Göktürk devleti

  855- Ülke topraklarının genişliği yüzünden yönetimi kolaylaştırmak için kullanılan yol aşağıdakilerden hangisidir ?

  Kurultay  Divan  Meclis  İkili devlet teşkilatı

  856-Aşağıdaki yörelerden hangisinde buğday yetiştirilemez?

  A) Ege kıyıları  B) Akdeniz kıyıları  C) Karadeniz kıyıları  D) Trakya  857- Aşağıdaki Coğrafi özelliklerden hangisi ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerindeki çeşitliliğin en önemli sebebidir?

  A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması - - - - - -  B) Farklı bölgelerde farklı iklim özelliklerinin görülmesi  C) Düz geniş ve verimli ovalara sahip olması - -  D) Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının bölgeden bölgeye farklılık göstermesi

  858- Emeviler döneminde Arap olmayan Müslümanlara değer verilmemiş onlara "Mevali" denilerek ikinci sınıf insan olarak davranılmıştır.

  Buna göre Emeviler'in yıkılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Seçim sistemi yerine saltanat sistemi belirlemeleri  b) Bazı Müslümanların Halifenin Hz Muhammed'in soyundan gelmesi gerektiğini savunmaları  c) İç karışıklıklar  d) Aşırı ırkçı bir politika izlemeleri

  859- Orhun abideleri tarihte bilinen Türklere ait ilk yazılı kaynaklardır.

  Yukarıda anlatılan eser hangi Türk Devletine aittir?

  a) Asya Hunları  b) I.Göktürkler  c) Kutluk Devleti  d) Uygurlar

  860- Aşağıdakilerden hangisi doğu Karadeniz bölümünün en önemli ürünüdür?

  A) Pamuk B) Muz C) Pirinç D) Çay

  861- Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından biri değildir?

  A) Erozyonu önler B) Yakacak olarak kullanılır  C) Hammadde kaynağıdır D) Ormanlar oksijen tüketir

  862- Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

  A) Petrol B) Kömür C) Linyit D) Su

  863- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir?

  A) Vergi verme B) Düşünce hakkı C) Eğitim hakkı D) Sağlık hakkı  864- Nüfus dünyanın her yerine eşit dağılmamıştır.  Buna göre aşağılardan hangisi ekonomik özellikler arasında yer almaz?

  A) Ulaşım B) Sanayi  C) İklim D) Ticaret

  865- Bir ülkenin dışarıya mal satmasına ihracat(dış satım)denir.

  Aşağıdakilerden hangisi ihraç edilen mallarımız arasında değildir?

  A) Doğalgaz B) Tekstil  C) Sanayi ürünleri D) Tarım ürünleri

  866- İlgi istek ve yeteneği doğrultusunda iyi eğitim alamayan bir kişi hangi sorunla karşılaşır?

  a-) Mesleğini severek yapar  b-) Zamanı ve enerjisini doğru kullanır  c-) Kendine güven duymaz  d-) Yeni ve başarılı projeler üretir.

  867- Aşağıda verilen kişi ve yaptıkları çalışma eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

  a-) Ayhan Songar- Türkiye'de çağdaş psikiyatrinin kurucularındandır  b-) A. Adnan Saygun-Ulusal Türk Müziğinin kurucusu ve bestecidir  c-) Muhsin Ertuğrul- Ülkemizde ilk fotoğraf sergisini açan kişidir  d-) Çiğdem Kağıtçıbaşı- Sosyal psikolojinin kurucularındandır

  868- Türkiye'de Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine sebep olmuştur?

  a-) Devletçilik politikasının  b-) Dış ticarete önem verilmesi  c-) Çok partili sisteme geçişin  d-) Kadınlara siyasal haklar tanınmasının

  869- Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  a-) Bağımsızlık ve milli egemenliğe  b-) Laiklik ve devletçiliğe  c-) Cumhuriyet ve inkılapçılığa  d-) Bilimsellik ve milliyetçiliğe

  870- Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk Devletleri'nden Hunlar' ın göç etme sebeplerinden biridir?  Kağanların yeni yurt edinme arzusu  Yerleşik hayata geçme istekleri  Araplarla komşu olmaya ihtiyaç duymaları  Devlet yöneticileri arasındaki anlaşmazlıklar  871- Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Yazıtlarının Türk tarihindeki önemini göstermez?

  Türk yazısının en eski örnekleridir.  Türk adının geçtiği ilk Türkçe kitabedir.  Türk tarihinde Japonlara karşı olan mücadeleleri anlatır.  Türk tarihinin ilk eserleridir.

  872- Vergilerini zamanında ödeyen bir kişi aşağıdaki hizmetlerden hangisini devletten beklememelidir?

  A) Seçimlere katılmak  B) İyi eğitim imkanları sağlamak  C) Şehirler arası yolların yapılması  D) Ülkenin bayındır hale getirilmesi

  873- Bir yerin ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörlerden biri de coğrafi etmenlerdir.  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetleri etkileyen coğrafi etmenlerden biri değildir?

  Türkiye'nin bulunduğu konum  Denizlere yakınlık  İnsanların talepleri  İklim

  874- Çay üretiminde birinci olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Akdeniz Bölgesi  C. Karadeniz Bölgesi

  875- Bor maden rezervi bakımından en zengin bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Karadeniz Bölgesi  C. Akdeniz Bölgesi

  CEVAP ANAHTARI ( 851/875)  851 C 861 D 871 C  852 A 862 D 872 A  853 B 863 A 873 C  854 D 864 C 874 D  855 D 865 A 875 C  856 C 866 C  857 B 867 C  858 D 868 C  859 C 869 A  860 D 870 D

  876- Ülkemizin olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak istemesinin en önemli nedeni nedir?

  A) Madalya kazanmak  B) Ülkemizin tanıtımını yapmak  C) sporun gelişmesini sağlamak  D) Farklı kültürlerle tanışmak

  877- Türkiye'de meydana gelen 17 Ağustos depreminde pek çok ülkeden yardım ekipleri gelmiştir. Bu durum hangisi için örnek oluşturur?

  toplumsal kalkınma  uluslar arası dayanışma  kültürel gelişme  evrensel kültür  878- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında yer alır?

  a) Suriye b) Bulgaristan c) Azerbaycan d) Gürcistan  879- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dış ülkelere sattığı mallar arasında yer almaz?

  a) petrol b) fındık c) bor minerali d) pamuk  880- Aşağıdaki destanlardan hangisi Türklerin destanlarından değildir?

  a) Ergenekon b)Göç c) İlyada d) Manas C  881- Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin sebepleri arasında hangisi yoktur?

  a) Salgın hastalıklar b) Bol yağışlar c) Kuraklık d) Macera arayışı  882- Akdeniz Bölgesi aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinden yararlanmada diğer bölgelerimize göre daha iyi olanaklara sahiptir?

  A) Rüzgar B) Petrol  C) Jeotermal D) Güneş

  883- Aşağıdaki tarihlerden hangisi "Milat" a daha yakındır?

  A) 1881 B) MÖ. 1880 C) MÖ 3200 D) 185  884- Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası aşağıdaki merkezlerden hangisinde kurulmuştur?

  A) Ereğli B) Kırıkkale C) İskenderun D) Karabük  885- Gazneliler Devleti ile ilgili olarakaşağıdakilerde n hangisi yanlıştır?

  A)963-1183 yılları arasında Hindistan İran ve Afganistan'da egemenlik kurmuş olan bir devlettir  B)Alp Tekin tarafından kurulan bu devletin en parlak devri Sultan Mahmut Dönemi'dir  C)Anadolu'da Türk Birliği'ni ilk sağlayan devlettir  D)Sultan Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş ve bu seferler sonucundaİslamiyet Hindistan'da yayılmıştır.

  886- Türkiye'de çıkarılan bazı madenlerin yıllık üretim miktarlarını gösteren yandaki grafikten yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

  Bor tuzları üretimi yaklaşık 3 milyon tondur.  Verilen madenlerden üretim miktarı en fazla olan demirdir.  Bakır üretimi yaklaşık krom ve bor tuzlarının toplam üretimi kadardır.  Türkiye'deki madenler içinde üretimi en az olan kromdur.

  887- Aşağıdaki termik santrallerden hangisi jeotermal enerji ile çalışır?

  A) Sarayönü B) Yatağan  C) Tavşanlı D) Soma

  888- Elektrik ve elektronik sanayinin önemli bir hammaddesidir.

  Yukarıda belirtilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Krom B) Civa  C) Bakır D) Boksit

  889- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dış ticaretinde ilk sırayı alan ülkelerden biri  değildir?

  a) Almanya c) ABD  b) Ermenistan d) İngiltere

  890- Irak Topraklarının bir bölümü için kullanılan "Mezapotamya"terimini n anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Verimli Topraklar  b) Kutsal Yerler  c) İki nehir arası  d) Tehlikeli Bölge

  891- İnsanların geçimini sağlamak ve çalışmak için yaptığı sürekli işe meslek denir.

  ---Buna göre meslek seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

  a) İnsanlar istek ve yeteneklerine göre meslek seçmelidir.  --b) İnsanlar ailesinin isteğine göre meslek seçmelidir.  c) İnsanlar çevredeki arkadaşlarına göre meslek seçmelidir  d) İnsanlar parasına göre meslek seçmelidir ----  892- Bir ülkenin kullanımı dışında üretim fazlası olarak başka bir ülkeye mal satmasına ne ad verilir?

  a) Turizm b) Fuar  c) İthalat d) İhracat

  893- Meslek sahibi olmanın birey açısından önemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak  açıklanmıştır?

  a) Meslek sahibi her birey bir devlet kuruluşunda çalışmak zorundadır.  b) Her meslek sahibi birey 65 yaşına kadar çalışmak zorundadır.  c) Bireyler meslek sayesinde geçimlerini sağlayabilirler  d) Meslek sahibi olmak için üniversiteye gitmek zorunludur.  CEVAP ANAHTARI ( 876/900)  876 B 886 D 896  877 B 887 A 897  878 C 888 C 898  879 A 889 B 899  880 C 890 C 900  881 D 891 A  882 D 892 D  883 D 893 C  884 D 894  885 C 895

  ------------------------

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Sosyal Bağlantılar

Sosyal Bağlantılar

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

 

 

 

 • | tweetyy | Non Stop Konya | GorevHUB |
 •  

   

   

   

   

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178