Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Nahit1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum: Nahit1 âíå ôîğóìà
  Üyelik tarihi : 11.Nisan.2009
  Mesajlar : 1,051
  Tecrübe Puanı : 0
  Array

   


  Post Osmanlı Resmi Kıyafet Örnekleri (1839)

  images/yorumlarinizi.png
  Osmanlı resmi kıyafet örnekleri ve Tanzimat'tan (1839)

  Akçakoca Bey

  İlk Kumandanlardan

  Sultan Osman

  Osmanlı Devleti Kurucusu

  Konur Alp

  İlk Kumandanlardan

  Alay Başçavuşu

  Sadaret Alayında İnzibata Memur

  Çavuşbaşı

  Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)

  Beylikçi

  Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri

  Amedi

  Dış İşleri Özel Kalemi Amiri

  Büyük Tezkereci

  Bakanlık Özel Kalemi Amiri

  Babıali Tercümanı

  Sadrazamla Elçiler Arasında Tercümanlık Eden

  Avrupalı Sefir

  Avrupalı bir Elçi Tipi

  Reisülküttab

  Dış İşleri Bakanı

  Buhara Sefiri

  Buharalı Elçi

  İç Ağası


  Baş Çavuş

  Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen Üçüncü Amir

  Kul Kahyası

  Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen İkinci Amir

  Kapıcı Başı

  Saray Kapıcılarının Subayı

  Orta Çavuşu

  Baş Çavuşun Yardımcısı

  Baş Cuhadar

  Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

  Dersvekili

  Şeyhülislam Namına Ders Okutan

  Şeyhülislam

  Ulema Sınıfının Başı ve Müftü

  Vekayici

  Resmi Tarih Yazarı (Vakanüvis)

  Baş Çuhadar

  Padişahın Atının Sağ Tarafında Yürüyen Muhafız

  Silahtarağa

  Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

  Peyk

  Padişahın Seyahatlerinde Önde Giden Yaya Haberci

  Solak

  Padişahın Seyahatlerinde Merasim Kıtası Eri

  Baş Falakacı

  Sadaret Ceza Amiri

  Vezir Baş Tebdili

  Sarıazamın Hususi Ziyaretlerinde Maiyet Amiri

  Kuloğlu Baş Cuhadarı

  Belediye Tahsildarları Amiri

  Baş Kılavuz

  Alaylarda Yol Açan Çavuşların Amir

  Baş Karakullukçu

  Karakullukçuların Amiri

  Karakullukçular

  Yeniçeri Ocağında En Kıdemsiz Erler

  Orta Sakası

  Her Yeniçeri Birliğinde Bulunan Sucu

  Mekke Kadısı

  Mekke Baş Hakimi

  Rumeli Kazaskeri

  Rumelideki Kadıların Amiri

  Nakib-ül-eşraf

  Peygamber Soyundan Olanların Başı

  İstanbul Kadısı

  İstanbul Baş Hakimi

  Cellad

  İdam Hükümlerini İnfaza Memur

  Celladbaşı

  Celladların Amiri

  Subaşı

  Şehrin İnzibat Amiri

  Asesbaşı

  Yeniçeri Ocağı İnzibat Amiri

  Böcek Başı

  Gizli Polis Amiri

  Cebehane Karakullukçusu

  Cephane Muhafızı

  Cebehane Çorbacısı

  Cephane Subayı

  Bostancı

  Saray Muhafızı

  Satır

  Tören Kıtası Eri

  Çırak Esnaf

  Esnaf Çırağı

  Usta

  Küçük Rütbeli Yeniçeri Subayı

  Kalyoncu

  Yelkenli Gemi Efradından

  Tulumbacı

  Yeniçeri Ocağında Etfaiye Eri

  Çuhadar

  Yeniçeri Ocağının Hükümet Nezdindeki Mümessili

  Divan Çavuşu

  Hükümet Toplantılarında İntizamı Temine Memur

  Yasakçı

  Elçilikleri Muhafazaya Memur Yeniçeri

  Darüssaade Ağası

  Harem Ağalarının Amiri

  Sultan Mahmud II

  Otuzuncu Osmanlı Padişahı

  Silahtarağa

  Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

  Baş Cuhadar

  Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

  İçoğlan Çavuşları

  Acemi Ocağı Subayları

  Zülüflü Baltacı

  İç Saray Hizmetlisi

  Eski Saray Baltacısı

  Eski Saray Hizmetkarlarından

  İç Oğlan Çavuşu

  Acemi Ocağı Subayı

  Galata Çavuşu

  Galata Muhafızları Subayı

  Tersane Baş Çavuşu

  Tersane Muhafızları Subayı

  Kaptan Paşa

  Deniz Kuvvetleri Başkumandanı (Bahriye Nazırı)

  Çıplak Çavuş

  Çıplaklar Subayı

  Çıplak

  Kaptanpaşa Maiyeti

  Kalpaklı

  Şubara Neferi

  Nizamı Cedid Neferi

  Şubara Neferi

  Selim III. Kurduğu Yeni Ordu Erlerinden

  Karakullukçu

  En Kıdemsiz Yeniçeri Eri

  Usta

  Küçük Rütbeli Yeniçeri Subayı

  Kavas

  Sadaret Dairesi Muhafızı (1826’dan sonra)

  Atlı Postacı

  Vezir Tatarı

  Vezir Postacısı

  Vezir İç Oğlan Çavuşu

  Sadarette İç Hizmetlere Bakanların Amiri

  Kazasker

  Kadıların Amiri ve Hükümet Azası

  Kaptan Paşa

  Deniz Kuvvetleri Başkumandanı

  Çuhadar

  Vezir Saraylarında Dış Hizmet Erbabından

  Keçeli Nefer

  Yeniçeri Neferi

  Nizamı Cedid Binbaşışı

  Selim III. Kurduğu Yeni Orduda Binbaşı

  Topçu Başı

  Topçu Kumandanı

  Binbaşı

  Mahmud II’nin Kurduğu Yeni Orduda Binbaşı

  Kızlarağası

  Haremağalarının Amiri

  Cüce

  Saray Soytarılarından

  Ak Ağa

  Harem’de Vazifeli Ak Hadım

  Kumbaracılar

  Tımarlı Ulufeli Tımarlı Subayı

  Mehter Takımı

  Müjdeci Başı

  Hac Kafilesinin Mekkeye Vardığı Haberini Getiren

  Serdengeçti Ağası

  Gönüllü Fedailer Amiri

  Saraç Başı

  Has Ahır Saraçlarının Amiri

  Salı Usta

  Kapıkulu Süvarilerinin İstanbul’daki İşlerini Takibe Memur

  Cebeci Kahyası

  “Konaklayan Yolcular”

  NAKŞİ Topkapı Sarayı Kitaplığı Albüm H.2148s.8a 17.Yüzyılın İkinci Yarısı

  17. Yüzyılın İlk Yıllarında Osmanlı Resmi’nin en önemli temsilcisi olan NAKŞİ’nin kent görünümlerini

  mimari siluetleri içeren resimlerinden başla¤¤¤¤¤ Osmanlı Resmi’nde Batı resminin ayırt edici yanı

  olan üç boyutluluk kendisini göstermeye başlamıştır. Resimlerde mekan derinliği ve kütlelerin perspektif

  görünüşleri üzerine ilk arkaik denemeler görülür.

  “İstanbul’da Bir Sokak”

  Tuval Üzerine Yağlıboya Fausto ZONORA

  Sultan II. Abdülhamid’in Sarayı’nda “Ressam-ı Hazret-i Şehriyari” ünvanı ile eser üreten

  ZONARO Saray ve Sultan’a karşı hizmetini II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine kadar 11

  yıl sürdürmüş 1910 yılında İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya dönmüştür. ZONARO Saray Başressamı

  olmasının dışında bazı önemli sanatçılarımıza özel dersler vererek ve 1883’te açılan Sanayi-i Nefise’de

  öğretmenlik yaparak çağdaş Türk Resmi’ne de önemli katkılarda bulunmuştur. II. Abdülhamid

  ZONARO’ya özel bir ilgi göstermiş Akaretler’de özel bir bina tahsis etmiştir. Üç katlı olan bu

  yapının üst katı Padişah tarafından parasal destekle tam donanımlı bir atelye haline getirilmiş

  diğer kısımlar da sürekli bir sergi mekanı olarak sanatçının ailesiyle birlikte kullanımına da açık

  olmak üzere verilmiştir. İstanbul’da kaldığı 10 yılı aşkın süre içinde bini aşkın resim yaptığı bilinen

  sanatçı daha çok toplumun sosyo-kültürel dokularını resmetmeyi tercih etmiştir.

  “Saraylı Kadın”

  Pierre Desirere GUILLEMENT Tuval Üzerine Yağlıboya Dolmabahçe Sarayı Koleksiyonu

  19. Yüzyılın İkinci Yarısı’nda İstanbul’a gelen batılı ressamların tabloları işledikleri konu açısından

  iki grupta toplanabilir. İlk grup başta İstanbul olmak üzere İmparatorluğun diğer kentlerindeki janr

  sahneleridir.Yani gündelik hayattan kesitler sunan enstantanelerden oluşur. Bu grupta aslında

  Oryantalist Ressamlar’ın çok sevmelerine karşın “****” rolü biçilen hamamda dans eden ya da esir

  pazarında sergilenen kadının merkezde olduğu erotik sahneleri yansıtan eserler nispeten azdır.

  Manzaralarda ise ağırlık İstanbul ve İmparatorluğun önemli kent peyzajlarıdır. Sultan Abdülaziz’e

  yakınlığı nedeniyle GUILLEMENT’in muhtemelen Harem’den bir kadını resmettiği “Saraylı Kadın”

  adlı tabloda imaja ve hayale dayanmadığı için dikkati çeken bir erotizm yoktur.

  “Mehtapta Eyüp”

  (1874) İvan Konstantinovitch AIVAZOVSKI Dolmabahçe Sarayı Koleksiyonu
  “Yıldız Sarayı Bahçesi”

  Giritli HÜSEYİN (detay) 65x81cm A.D.R. ve H.M. Koleksiyonu

  Bir kısım Oryantalist Ressamlar yaptıkları resimlerde

  Fotoğraftan yararlanmışlardır. Fotoğraf 19. Yüzyılın Ortalarından itibaren bir kısım Türk Ressamı’nın

  da yararlandığı bir vasıta olmuştur. Giritli HÜSEYİN (1873-?) ve Tevfik BEŞİKTAŞ (1871-1914)

  çoğunlukla Saray Fotoğrafçıları’nın çektikleri fotoğraflardan yararlanarak resim yapan

  diğer foto yorumcu Sanatçılardandır.

  “Kariye Camii”

  Tevfik BEŞİKTAŞ (detay) Tuval Üzerine Yağlıboya 76x81cm A.D.R. ve H.M. Koleksiyonu

  Tevfik BEŞİKTAŞ (1871-1914) Arkaik Perspektif denemeleri ve Mimari Kompozisyonları ile dikkati çeker.

  “Galata Köprüsü”

  Mustafa Nuri PAŞA Tuval Üzerine Yağlıboya 90x117cm Türkiye İş Bankası Koleksiyonu

  Mustafa Nuri PAŞA günün modern eğitim programlarının uygulandığı askeri okullardan mezun olan

  Asker Ressamlar dönemlerindeki Reformist bilinçlenmenin kültür ve sanat alanındaki hedeflerini temsil

  eden ressamlar arasında yer almaktadır.

  “Dilşad Hatun”

  Şehzade ABDÜLMECİD Tuval Üzerine Yağlıboya A.D.R. ve H.M Koleksiyonu

  Son Osmanlı Halifesi ABDÜLMECİD (1868-1944) de Asker Ressam Grubu’na dahildir.

  Bu gruptan Ahmet Ziya AKBULUT ve Halife ABDÜLMECİD’in resimleri konu açısından değilse

  de teknik ele alış biçimleri bakımından birbirlerine benzerler. Türk Resmi içindeki mistonları

  çok önemli olmuştur.Halife ABDÜLMECİD’in resimleri döneminin diğer ressamları

  gibi gerçekçiliğe dayanmış ancak gerçekçiliğin kupkuru anlatım kısırlığına kapılmamıştır.

  “Haremde Goethe”

  Abdülmecid EFENDİ Tuval Üzerine Yağlıboya 132x173cm A.D.R. ve H.M. Koleksiyonu

  Resmi anlamda asker olmamakla birlikte bu çerçevede ele alınan 32.Osmanlı Padişahı Abdülaziz’in

  oğlu Abdülmecid EFENDİ (1868-1944) günümüzde Oryantalist olarak değerlendirilmesine karşın

  onun sanatındaki bu yöndeki bir eğilim son derece sınırlı ayıklanmış bir Oryantalizmdir. Sanatçı figüratif

  resme özel bir önem vermiştir. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk açıldığı yıllarda bir problem gibi

  ortaya konan insan figürünün betimlenmesini tek ya da çok figürlü kompozisyonlarla aşmıştır.

  Abdülmecid EFENDİ “II. Abdülhamid’in Tahttan ilişi” “II.Mahmud’un Şehzadeliği”

  “Yavuz Selim” ve “Tarih Dersi/Nasihat” gibi resimleriyle günün koşullarına göre sosyo-politik

  tavrını ortaya koyan bir sanatçı olmuştur.

  "Genç Kadın"

  LEVNİ 1710-1720 Yılları Arası Kağıt Üzerine Suluboya Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığı H.2164

  Dönemin Avrupalı İranlı kadın ve erkeklerini tasvir eden LEVNİ bu resimlerinde III.Ahmed döneminin

  sosyal ortamını yansıtır. Özellikle kadın figürüne eğilen LEVNİ çalgı çalarken dans ederken ya da uzanmış

  dinlenirken tasvir ettiği kadın figürlerini çizgisel bir üslupla kırmızı sarı gök mavisi açık mor lacivert ve

  leylak renkleri ile resmetmiştir. LEVNİ figürü en canlı anında yakala¤¤¤¤¤ çevresini boşaltıp dikkati asıl konu

  olan figürde toplamak gibi buluşlarla önemli yeniliklere de imza atmıştır. Çoğunlukla tek figürlü kadın ve erkek

  resimleri yapan sanatçının resimlerde değişik giysileri ve başlıkları olan farklı sınıflardan insanları tasvir etmesi

  bakımından eserleri belge özelliği de taşır

  Selam Ağası

  Vezir Teşrifatçısı

  Sakallı Ağası

  Sadret Dairesinin Dış Hizmetlerine Memur

  Kaftan Ağası

  Vezirlerin Merasim Elbiseleri ile Meşgul Olan

  Çamaşır Ağası

  Vezirlerin Çamaşırları ile Meşgul Olan

  Soytarı Başı

  Saray Palyaçoları’nın Amiri

  Bektaşi Dervişi

  Bektaşi Tarikatı’na Mensup Kimse

  Soytarı

  Saray Palyaçosu

  Delibaşı

  Gönüllü Hafif Suvari Subayı

  İkinci Mahmud

  Otuzuncu Osmanlı Padişahı

  Kahyabeyi

  Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı

  Sadrıazam

  Hükümet Reisi (Başbakan)

  Suvari Topçu Neferi

  Piyade Topçu Yüzbaşı

  Suvari Topçu Neferi

  Mahmut II’nin. Kurduğu Yeni Ordunun Topçu Mensupları

  Şatırlar

  Tören Kıtası Mensupları

  Sadrıazam

  Hükümet Reisi (Başbakan)

  Kapıcılar Kahyası

  Saray Kapıcıları Amiri

  Çavuşbaşı

  Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)

  Yeniçeri Ağası

  Yaya Kuvvetler Başkumandanı

  Reis Efendi

  Dış İşleri Bakanı

  Şeyhülislam

  Ulemanın Reisi ve Müftü

  Çavuşbaşı Şatırı

  Adalet Bakanının Maiyet Amiri

  Yol Haseki

  Saray muhafız subayı

  Çuhadar

  Padişahın giyeceklerini muhafaza edip taşıyan

  Bölükağası

  Yeniçeri bölük kumandanı


  ------------------------

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Sosyal Bağlantılar

Sosyal Bağlantılar

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

 

 

 

 • | PDF kitap indir | Non Stop Konya |
 •  

   

   

   

   

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177