Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Nahit1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum: Nahit1 âíå ôîğóìà
  Üyelik tarihi : 11.Nisan.2009
  Mesajlar : 1,051
  Tecrübe Puanı : 0
  Array

   


  Post Tarih nedir? Tarih çeşitleri?

  images/yorumlarinizi.png

  Tarih Nedir

  Tarih gecmis insan topluluklarinin savaslarini ve barislarini kultur ve uygarliklarini sosyo-ekonomik yapilarini neden-sonuc iliskisi icinde zaman ve yer gostererek belgelere dayali inceleyen bilim dalidir.

  Tarih cesitleri

  Genel Tarih Insanoglunun yeryuzundeki butun gecmisini siyasi sosyal ekonomik ve kulturel tarihini baslangictan gunumuze inceler.

  Ornegin Dunya Tarihi

  Ozel Tarih Sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kulturel tarihini inceler.

  Ornegin Turkiye Cumhuriyeti Tarihi

  Siyasi Tarih Uluslararasi siyasi olaylari savaslari barislari ve ittifaklari inceler.

  Ornegin Osmanli Siyasi Tarihi

  Uygarlik Tarihi Butun uluslarin meydana getirdikleri uygarlik eserlerini kultur ve medeniyet urunlerini inceler.

  Ornegin Cin Uygarligi

  Tarihe Yardimci Bilim Dallari

  Filoloji Dil Bilimidir. Toplumlarin dillerini inceler.

  Cografya Cografi bolgelerin ozelligi ve iklimi tarihi olaylarin degerlendirilmesinde etkilidir.

  Kronoloji Takvim bilimidir. Tarihi olaylarin olus sirasini verir.

  Paleografya Toplumlarin eskiden kullandiklari yazilari inceler. Bu bilim dali tarih oncesi donemlerin aydinlatilmasinda etkili degildir.

  Antropoloji Insan irklarini inceleyerek siniflandiran bilim dalidir.

  Diplomatik Fermanlar beratlar ve donemin yazismalarini inceler. Siyaset bilimi olarak da adlandirilir.

  Etnografya Toplumlarin oz kulturlerini inceleyen bilim dalidir.

  Arkeoloji Kazi bilimidir. Tarih oncesi donemlerin aydinlatilmasinda yararlanilmaktadir.

  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

  TARİHİN TANIMI Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE

  ZAMAN bildirerek SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır

  TARİHİN KONUSU NEDİR Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

  TARİH ANLATIMINDA YER VE ZAMANIN ÖNEMİ NEDİR

  1)-Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız.

  2)-Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını

  belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi yaşam şartları madenleri o zaman içindeki nüfusuo zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.

  SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ NEDİR

  Bütün olaylar bir zincirin halkalari gibi birbirine bağlidir. her olay kendisinden önceki olayın

  SONUCU kendisinden sonraki olayın SEBEBİ'dir. Önceki olayı bilmezsek sonraki olayı kavrayamayız.

  OLAY NEDİR OLGU NEDİR

  OLAY İnsanları ilgilendiren sosyal ekonomik kültürel dini ve benzeri alanlarda meydana gelenoluşumlardır.

  OLGU Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir.

  Örnek Anadolu'nun Türkler tarafından fethi OLAY'dır. Anadolu'nun Türkleşmesi OLGU'dur.

  TARİH FELSEFESİ NEDİR Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlamaya Tarih

  Felsefesi denir.

  TARİHİN TASNİFİ(SINIFLANDIRILMASI

  1)- Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi15. yüzyıl tarihi gibi...)

  2)- Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye TarihiAvrupa tarihi gibi...)

  3)- Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi Sanat tarihi gibi...)

  TARİHİ NEDEN SINIFLANDIRIYORUZ

  Tarihi Zamana Mekana ve Konuya göre sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyiöğretmeyiaraştırmayı kolaylaştırmakdır.

  TARİHİN YÖNTEMİ Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygular.

  1)-KAYNAK ARAMA Önce olayla ilgili kaynaklar aranır Kaynaklar 2'ye ayrılır

  1- Ana Kaynaklar(Birinci el kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.

  2- İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır Ayrıca kaynakları YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz:

  1- Yazılı Kaynaklar: Kitabeler fermanlar kanunlar mahkeme kayıtları noterlik yazıları gazeteler dergiler vb...

  2-Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler kaleler tapınaklar heykeller silah eşyalardestanlar efsaneler fıkralar atasözleri örf ve adetler vb...

  2)- VERİLERİ TASNİF TAHLİL VE TENKİT ETME

  a)-Tasnif(Sınıflandırma): Elde edilen bilgiler zamana mekana ve konuya göre tasnif edilir.

  b)-Tahlil(Analiz=İnceleme) : Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler güvenilir mi?

  Karşılaştırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir.

  c)-Tenkit(Eleştiri): Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir.

  3)-SENTEZ(BİRLEŞTİRME Kaynaklardan elde edilen bilgiler düzenlenerek yazılması safhasıdır.

  TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER

  1)- COĞRAFYA Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.

  2)- ARKEOLOJİ(Kazı Bilimi Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.

  3)- KRONOLOJİ(Takvim Bilgisi Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sıralarınıdüzenler.

  4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

  5)- EPİGRAFYA(Kitabeler Bilimi): Taş mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.

  6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.

  7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.

  8)- FİLOLOJİDil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.

  9)- ETNOGRAFYA: Örfadet gelenek ve görenekleri inceler.

  10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri fermanları vb. inceler.

  11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür arma ve özel işaretleri inceler.

  12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi): Eski Paraları inceler.

  Bunlardan başka tarihe yardımcı bilimler arasına felsefe istatistik psikoloji astronomi Tıpkimya gibi bir çok bilimi katabiliriz.

  ZAMAN VE TAKVİM

  TAKVİM NEDİR Takvim zamanı günlere aylara yıllara bölme metodudur.

  İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak Güneşi ve Ay'ı kullanmışlardır.

  AÇIKLAMA Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşünü esas almışlardır.

  (365 gün 6 saat) Bu şekilde oluşturulan takvimlere GÜNEŞ TAKVİMİ diyoruz.

  Ay'ı kullananlar ise Ayın Dünya etrafında 12 kez dönmesini (12 x 29.5 =354) esas

  almışlardır.Bu şekilde oluşturulan takvimlere AY TAKVİMİ diyoruz.

  Tarihte ilk GÜNEŞ TAKVİMİ'ni MISIRLILAR ilk AY TAKVİMİ'ni SÜMERLER oluşturmuşlardır.

  AÇIKLAMA Her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü

  BAŞLANGIÇ olarak kullanmışlardır. Örnek: Romalılar Roma'nın kuruluşunu Müslümanlar Hicreti Hırıstiyanlar Hz.İsa'nın doğumunu gibi...

  TÜRKLERİN KULLANDIKLARI TAKVİMLER

  1)- 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılını esas alır .Butakvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu.

  2)- CELALİ TAKVİM: Büyük Selçuklular zamanında Melikşah tarafından hazırlatılan bu takvim güneş yılınagöre hazırlanmıştı.

  3)- HİCRİ(HİCRET) TAKVİMİ Ay yılını esas alır. Başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekkeden Medine'yehicret ettiği 622 yılını alır. Bugün Ramazan mevlidler gibi dini günlerde bu takvimikullanmaktayız.

  4)- RUMİ TAKVİM Osmanlı devletinde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 19. yüzyıl başlarındanitibaren yürürlüğe giren takvimdir. Güneş Yılını esas alır.

  5)- MİLADİ(MİLAT) TAKVİMİ 1926' dan itibaren kullandığımız takvimdir. Güneş yılını esas alır. Temeli Mısırlılar'a dayanır. İyon ve Yunanlılar kanalıyla Batıta aktarılmıştır. Romalılar Sezar zamanında

  JULYEN takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda Papa XII.Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle GREGORYAN TAKVİMİ olarak anılmıştır. Günümüzde ise Milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu(sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder.

  HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR

  1)- Hicri Takvim AY yılını Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.

  2)- Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç Hz. İsa'nın doğum tarihi 0 yılıdır.

  HİCRİ TAKVİMDEN MİLADİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ

  SORU: Hicri 1340 yılını Miladiye çeviriniz.

  Hicri=1340 Miladi=?

  1340 ÷ 32 = 406 (Yaklaşık 41)

  1340 - 41 = 1299

  1299 622= 1921

  MİLADİ TAKVİMDEN HİCRİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ

  SORU: Miladi 1998 yılını Hicri takvime çeviriniz Miladi=1998 Hicri=?

  1998 - 622 = 1376 1376 ÷ 33 = 417 (yaklaşık 42) 1376 42 = 1418

  RUMİ TAKVİMDEN MİLADİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ

  SORU: Rumi 31 Mart 1325 Miladi=?

  31 Mart 1325

  13 584 İki takvim arasında 13 gün

  584 yıl fark vardır.

  13 Nisan 1909

  MİLADİ TAKVİMDEN RUMİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ

  Miladi 29 Ekim 1923 Rumi=?

  29 Ekim 1923

  - 13 584

  16 Ekim 1339

  TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Tarih YAZI ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan bu dönemlere "Tarih Öncesi Devirler=Prehistorik Devirler" veya "Karanlık Çağlar" denir.

  YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

  Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır.İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı) Bugün kullandığımız alfabeyi ilk olarak Fenikeliler kullanmış onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.

  Yazı Anadolu'ya ilk olarak ASURLULAR tarafından TUNÇ devrinde getirilmiştir. Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK(ORHUN) KİTABELERİDİR.

  ÇAĞLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ NEYE GÖRE TESBİT EDİLMİŞTİR

  Tarihin zamana göre tasnifinde en önemli ayrım "çağlara ayırarak" incelemedir. Çağların başlangıç ve bitim tarihleri belirlenirken toplumların geniş çapta etkilendiği tarihi olaylar esas alınmıştır.

  İLKÇAĞ = Yazının bulunmasıyla(MÖ.3500) başlar 375 yılındaki Kavimler göçüne kadar sürer.

  ORTAÇAĞ = 375 Yılındaki Kavimler Göçüyle başlar 1453 yılında İstanbul'un Fethine kadar sürer.

  YENİÇAĞ = 1453'teki İstanbul'un fethiyle başlar 1789'daki Fransız İhtilaline kadar sürer.

  YAKINÇAĞ = 1789'daki Fransız ihtilaliyle başlar günümüze kadar sürer.

  AÇIKLAMA Zamanı çağlara bölmek yapay bir bölme işlemidir.

  Mesela İstanbul'un fethi Avrupa ve Asyayı etkileyen önemli bir tarihi olaydır. Ancak bu olay osırada Amerika ve Afrika kıtasında yaşayan insanları doğrudan etkilememiştir. Yine Mısır ve

  Mezopatamya'daki insanlar yazıyı kullanırlarken dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar ancak yüzlerce yıl sonra yazıyı kullanmışlardır.

  TARİH ÖNCESİ DEVİRLER(PREHİSTORİK DEVİRLER

  İnsanların varoluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirindenayrılmasında kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine bakılmıştır. Buna göre Tarih öncesi devirler şöyle ayrılır

  1)-TAŞDEVRİ 2)- KALKOLİTİK(TAŞ-BAKIR) DEVRİ 3)- TUNÇ DEVRİ

  a)- Eskitaş (Kabataş) Devri

  b)- Ortataş (Yontmataş) Devri

  c)- Yenitaş (Cilalı Taş) Devri

  1)-TAŞDEVRİ:

  a)- EskiTaş (Kabataş) Devri: Bu devri yaşayan insan toplulukları ilkel bir göçebe hayat sürmüşlerdir.

  Ağaç kovuklarında mağaralarda ve nehir yataklarında yaşayan insanlar tabiatta hazır bulduklarıyla avcılık ve balıkçılıkla geçinmişlerdir.(Avcı ve toplayıcı)

  Türkiye'de Eski Taş Devri(MÖ.600.000-MÖ.10.000): Antalya'da KarainBeldibi ve Belbaşı Mağaraları Anadolu'da bu döneme ait önemli merkezlerdir.

  b)- Ortataş (Yontmataş) Devri: İnsanlığın toplayıcılık ve avcılıktan üretime geçiş yaptığı dönemdir. Hayvanlar evcilleştirilmiştir.

  Türkiye'de Ortataş Devri(MÖ.10.000-8000): Antalya'da Beldibi mağarası Göller yöresinde Bardiz Samsun'da Tekkeköy bu devre ait önemli merkezlerdir.

  c)- Yenitaş (Cilalı Taş) Devri : Tarım hayatı başlamışköyler kurularak yerleşik hayata geçilmiştir.

  Türkiye'de Yenitaş Devri(MÖ.8000- MÖ.5500):

  Diyarbakır'da Çayönü Gaziantep'de Sakçagözü Konya'da Çatalhöyük önemli merkezlerdir.

  NOT: İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak Konya Çatalhöyük kabul edilmektedir. İlk üretimyeri de Çayönü(Diyarbakır) kabul edilir.

  2)- KALKOLİTİK(TAŞ-BAKIR) DEVRİ: Taş devrinin sonlarına doğru maden keşfedilmiştir. İlk kullanılan maden bakırdır. Türkiye'de Kalkolitik Devir(MÖ.5500-MÖ.2500): Çanakkale'de Truva Burdur'da Hacılar Yozgat'ta Alişar Çorum'da Alacahöyük'dür.

  3)- TUNÇ DEVRİ Bu dönemde site denilen ilk yönetim örgütleri(devlet) oluşturulmuştur. Türkiye'de Tunç Devri(MÖ.2500- MÖ.1200): Anadolu'da üretim artmasına paralel olarak ticaret gelişmiş toplumsal ilişkiler hızlanmıştır. Yazı Asurlu tüccarlar tarafından Türkiye'ye getirildi.


  ------------------------

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Sosyal Bağlantılar

Sosyal Bağlantılar

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

 

 

 

 • | tweetyy | Non Stop Konya |
 •  

   

   

   

   

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178