Hoş geldiniz!

Forumumuza Kayıt Olarak, Açmış olduğumuz konulara erişebilir Ve Topluluğumuza Katılabilirsiniz!

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

islam Peygamberimizin Kur'an ı Açıklaması Sözünden Ne Anlamalıyız

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,180
2
38
konya
Peygamberimizin Kur'an ı Açıklaması Sözünden Ne Anlamalıyız

Bir kardeşimiz benim Kur’an ı anlamak için eminolmadığımız bilgilerden yararlanmak yerine yine Kur’an dan yardım almalıyızşeklindeki bir yazıma aşağıdaki ayeti kendi okuduğu mealden yazmış ve rivayethadisler olmasaydı Kur’an ı bugün bizler anlayamazdık düşüncesini savunmayaçalışmış.

Ayeti önce arkadaşımızın yazdığı şekliyle yazalım.

"Biz sana zikri indirdik. Tâ ki kendileri için indirilen Kur'an'ıinsanlara açıklayasın ve tâ ki onlar da iyice fikirlerini kullansınlar"(Nahl 44)

Şimdide aynı ayeti Diyanetin mealinden yazalım. Bakalım farklılık var mı?

Diyanet İşl. Bşk. Meali

Nahl 44: (O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlarakendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sanabu Kur’an’ı indirdik.

Allah bu ayetin de gönderdiği diğer peygamberlerle doğruyu bulmaları içingönderdiği kitapları açık ve anlaşılır belgelerle gönderdiğini söylüyor.Devamında ise peygamberimize indirilen Kur’an ı topluma anlatması geçmişkitaplarla arasındaki farkı izah etmesi gerektiğinde açıklaması tebliğ etmesigörevinin de olduğunu söylüyor. Böylece toplumun ayetler üzerinde düşünmelerigerektiğini belirtiyor.

Dikkat ederseniz arkadaşımızın yazdığı aynı ayet Diyanetin mealiyle çok farklıanlamlara geliyor. Ne yazık ki Kur’an ayetleri ile işte böyle oynanıyor.

Mehdi konusunda bir yazıma yine bir kardeşimiz mehdi konusu Kur’an da geçmezonun için mehdilik konusu İslam ın içine sonradan sokulmuş bir olgudurdediğimde bakın bana nasıl bir cevap vermişti bana.

(Değerli arkadaşım öncelikle mehdi hadislerde geçer. Sadece Kur'an-ı Ker'imdeki manalarla bir yere varılamaz.)

Kur’an dışı düşüncelerle İslam ı yaşadığımızda işin sonunu tahmin etmemiz aslamümkün olmayacaktır. Kur’an ı emin olmadığımız böyle bilgilerle anlarsakacaba doğru yapmış olur muyuz sizce?

Hani Rabbimiz sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum diyordu? Ne oldu bu ayetinhükmü yoksa bu ayete iman etmiyor muyuz?

Gelelim konumuza. Ayette geçen kendisine indirileni açıklaman sözünden neanlamalıyız burası çok önemli. Eğer ayetler anlaşılması zor herkes tarafındananlaşılması mümkün değilse bu durumda Kur’an ın birçok ayetinde geçen bizayetleri açık seçik anlaşılır bir şekilde indirdik ki öğüt alasınızsözlerini görmezden gelmiş oluruz.

Yaradan birçok kez yemin olsun ki bu kitabı sizler için kolaylaştırdımdiyorsa nasıl olurda Rahmanın gönderdiği kitabın anlaşılması zor olduğunusöyleriz. Bu durumda peygamberimizin topluma Kur’an ile ilgili yaptığıaçıklamaların izahların anlamı çok daha farklı olmalı değil mi sizce de?

Peygamberlerin açıklamak izah etmek ve ikna etmek gibi çok önemli görevlerivardır. Yoksa Allah ın indirdiği ayetler verdiği örnekler anlaşılmıyor daelçisi açıklıyor anlaşılmasını sağlıyor anlatıyor anlamında asla düşünemeyiz.Bunu düşünmek Rahmana ve kitabına saygısızlıktır ayrıca yüzlerce ayetine deters düşer.

Allah gönderdiği kitaplar arasında bazı hükümleri kaldırdığını değiştirdiğiniaçıklar Kur’an da.

Bakara 106; Biz bir ayeti siler unutturur veya ertelersek ondan daha iyisiniveya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunubilmedin mi?

Yeni indirilen kitaplarda bu farklılıkları gören toplumlar eski inançlarınınkaldırıldığını gördüklerinde elçilere itiraz etmişler ve yeni hükümleri kabuletmek istememişlerdir.

Peygamberlerin asıl görevi de bunları anlatmak izah etmek ve toplumu iknaetmektir. Yoksa ayetler çok açık ve anlaşılır bir şekilde indirilmiştir. Dahadoğrusu açık ve anlaşılır olduğunu bizzat Kur’an ın kendisi söylemektedir.
Bakın bu konu ile ilgili bir ayeti daha sizlere hatırlatmak istiyorum.

Maide 101: Ey iman edenler size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın;Kur'an indirildiği zaman sorarsanız size açıklanır. Allah onu affetti. Allahbağışlayandır (kullara) yumuşak olandır.

Gerçektende peygamberimizin görevi çok zordu. Çünkü o günkü toplumun bir kısmıYahudi bir kısmı ise Hıristiyan dı. Kur’an ayetleri indirilmeye başlandığındadaha önce yine ehli kitaba indirilen bazı hükümlerin değiştirildiğini gördülerve peygamberimize itirazda bulundular kabul etmek istemediler.

İşte bu ayet bu itiraza cevap niteliğindedir. Ayetler indirilmeyebaşlandığında hoşlarına gitmeyen yani daha önce inandıkları konularındeğiştirildiğini gördüklerinde itiraz etmemeleri gerektiğini belirtiyor.

Bu konuda açıklama yapıyor ve diyor ki bazı ayetlere itirazınız varsa ayetlerindirilmeye başlandığında yani ayetin tebliği anında sorularınızı elçimesorun bunun nedeni sizlere açıklanır. Daha sonraki toplumlar bu konudatartışmaya girmesin itiraz etmesin. Çünkü Allah daha önceki hükümlerikaldırdı sizler için en doğrusu olan en güzelini indirdi diyor Rabbimiz.

Peygamberlerin ayetleri anlatması izah etmesi ve toplumu ikna etmesi konusunubu şekilde anlamalıyız. Yoksa HÂŞÂ Rabbimiz bizlerden istediklerini bizzatkendisi anlatamadı da elçisi tercüme etti ya da bizlere izah etti demekRabbimize ve Kur’an a büyük saygısızlıktır.

Allah kullarının anlayamayacağı şekilde ayetleri neden göndersin. Allah sizceherkesin anlayamayacağı bir rehber gönderip daha sonra bu kitaptan herkesisorumlu tutar mı? Böyle bir adaleti beşere bile layık görmüyorsak lütfenRabbimize isnat etmeyelim.

Bizler ne yazık ki hurafe itikatlarımıza Kur’an dan delil aramak için Kur’anın bir kelimesinden yola çıkarak diğer ayetleri görmezden gelerek onlarcahatta yüzlerce ayetine taban tabana zıt anlamlar yükleyerek büyük yanlışlaryapıyoruz.

Bakın Allah Kur’an için ne diyor?

Kamer 22: Yemin olsun ki biz Kuran'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakatdüşünen mi var?

Yaradan bu ayeti birçok kez tekrar ederek Kur’an ı kolaylaştırdığını kolayanlaşılan bir rehber indirdiğini söylüyor. Ayetin sonunda ise fakat düşünen mivar diyerek düşündüğümüzde aklımızı kullandığımızda ayetlerianlayabileceğimizi söylüyor.

Enam suresi 104. ayetinde bakın ne diyor.

Enam 104: Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünüaçar hakkı idrak ederse kendi yararına kim de (hakkın karşısında) körlükederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim.

Lütfen bu ayeti dikkatle düşünelim. Bu ayette peygamberimizin bizlere nesöylemesini istiyor bakın Rabbimiz. Allah dan bizlere gerçekleri gösterengönül gözlerinin nurunun Furkan ın indirildiğini söylüyor. Sizce bir kitaprehber Allah katından geliyorsa bu rehberin anlaşılması için bir başkakaynağa herhangi bir beşerin açıklamalarına izahına ihtiyacı olabilir mi? Adıüstünde FURKAN eğriyi doğrudan ayıran.

Ayetin devamında söyledikleri çok düşündürücüdür. Kim gözünü açarda Allahkatından gelen bu nura sarılırsa kendi yararına diyor. Kim körlük ederse dekendi zararına diyerek aslında çok önemli bir ikaz yapıyor Rabbimiz. Demek kikörlük etmeyen ayetleri anlayabiliyormuş.

Sizce körlük nasıl yapılır? Bugün bizler ne yazık ki bu körlüğü yapıyoruz.Ayetlerin üstünü örterek görmezden gelerek neler söylüyoruz Kur’an içinhatırlayalım.

-Kur’an da her bilgi yoktur özet bilgiler vardır.
-Kur’an ı herkes anlayamaz ilim sahibi kişiler anlar.
-İslam ı doğru yaşamak için fıkıh kitaplarından istifade etmeliyiz.

Bu sözlere inanan hiç kimse İslam ı yaşamak için ilk önce Kur’an a müracaatetmez. Yani Kur’an ın ipine sarılmaz. Çünkü yanlış anlamaktan korkar. Birde herbilgi yoksa neden baksın ki Kur’an a.

Her bilginin olduğunu söyledikleri daha anlaşılır fıkıh kitaplarına bakmak budurumda daha kolay olmaz mı? İşte bizler ne yazık ki bu düşünceyeinandırıldığımız içinde körlük ediyor Kur’an yerine doğruluğundan eminolmadığımız bilgilerin ardı sıra gidiyoruz. Her mezhep kendi doğrularınasarılmış yaşayıp gidiyoruz. İşte toplum Kur’an dan böyle uzaklaştırılıyor.

Enam suresi 104. ayetin en sonunda peygamberimizin bizlere söylediği sözaslında sorumuza cevap veriyor ve bakın ne diyor.

-Ben başınızda bekçi değilim.

Düşünene ibret alana bu cümle çok şeyler anlatıyor. Lütfen üzerinde dikkatledüşünelim. Bakın Rabbimiz Kur’an ı ne için indirmiş.

Nahl 89: (Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahitgöndereceğimiz seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günüdüşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama doğru yolu gösteren birrehber bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

Rabbimiz peygamberimizi bizler için mahşer günü şahit olarak getireceğinisöylüyor. Peki şahitliği sizce hangi konuda olacak? Elbette Kur’an ınşahitliğini yapacak. Tebliğ ettiği ayetler üzerinde olacak.

Ya Kur’an ın hiç bahsetmediği tek kelime bile söz etmediği konuları bunlardaAllah katındandır diyerek topluma sunulan konular hakkında o gün ne söyleyecekdersiniz peygamberimiz bunu düşünen var mı?

Ayetin devamında Allah elçisine bakın Kur’an ı neden indirdiğini söylüyor.

(Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama doğru yolu gösteren bir rehber birrahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.)

Her şeyin açıklandığı doğruyu gösteren bir rehber Allah katından inen birrahmet Müslümanlara müjde olan bir kitap sizce anlaşılması zor ve herbilginin detaylı açıklanmadığı anlaşılması için bir beşere muhtaç olabilir mi?

Allah bizlerin Kur’an ı doğru anlayabilmesi ve rehberliğinden istifade etmesiiçin acaba rivayetlere bizleri muhtaç ederde daha sonra bu kitaptan bizlerisorumlu tutar mı?

Emin olmadığın bilgilerin ardına düşmeyin diye bizleri uyaran Allah ınayetlerini lütfen Kur’an ın rehberliğinde anlamaya çalışalım. Allah sanıyayani emin olmayan bilgilerle imanını yaşayanlara bakın ne diyor.

Enam 116: Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundansaptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar.

Değerli din kardeşlerim bizler Kur’an ı sanı ya da rivayetlerle anlamayayaşamaya kalkarsak büyük hata yaparız. Çünkü Kur’an kendisini anlatanayetlerini nice örneklerle açıklayan eşsiz bir nurdur.

Allah Kur’an a FURKAN ismini vermiştir. Furkan eğriyi doğrudan ayırandemektir. Eğriyi doğrudan ayıran bir kitap nasıl olurda kendisini anlatamazaçıklayamaz. Bunu nasıl düşünür ve inanırız.

Peygamberimiz sağlığında Kur’an dan başka hiçbir kitabı yazdırmamıştır. EğerKur’an ı okuyanlar anlayamamış olsaydı onun yanında bunun açıklamasını dayapar ve yazdırırdı. Daha açıkçası Kur’an ı anlayacağımız şekliyle yazdırırdı.

Yaradan açıklanmaya muhtaç bir rehber gönderip daha sonrada kullarını bukitaptan sorumlu tutar mı? Bunu da mı düşünemiyoruz.

Bugün günümüze kadar gelen hadisler hiçbir zaman peygamberimiz tarafındanyazdırılmamış hatta hadis naklinde yapılan yanlışları gördüğünden hadisnaklini yasaklamıştır. Lütfen hadisleri araştırınız hepsi ikinci ya da üçüncüşahıslardan nakil yoluyla ulaşmıştır. Aynı konuda bile mezheplerin ellerindebir birine tamamen zıt hadis vardır.

Dört halife devrinin sona ermesiyle toplanan hadisler o gün sayılarının 500civarında olduğu söylenir. Lütfen Allah aşkına düşünelim bugün milyonları aşanhadislerle Kur’an ı anlamaya çalışırsak sizce halimiz nice olur Rahmankatında? Hadislerin gün geçtikçe çoğalmasını neden sorgulamıyoruz? Neredençıkıyor bunca hadis diyen neden yok? Yorum ve karar sizlerin.

Çok güzel bir söz vardır sizlerle paylaşmak istiyorum.

(Kur'an her yönüyle bir haritadır. Kendimizi o haritanın bir yerindebulamazsak hakikatin parçası da olamayız...)

Kur’an ın bir yerinde olmak istiyorsak ondan nasiplenip kurtuluşa ermekistiyorsak lütfen Kur’an ı anlamak için yine Kur’an dan yardım alalım. Kur’anbizlere kendisini anlatacak nuruyla nurlandıracak ve bizleri en doğruyaulaştıracaktır. Allah boşuna Kur’an ın ipine sarılın demiyor.

Dilerim Rabbimden Kur’an ın ipine sıkı sıkı sarılan onu anlayabilmek içinçırpınan çaba harcayan kendi imtihanını başkasına bırakmadan düşünerek imaneden Rabbin halis kullarından oluruz.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • İslami Bilgiler
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media