Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

Saglik Otizmde sık sorulan sorular

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,279
2
38
konya

*** SORULAN SORULAR

1-Otizm neye denir?

2-Otizmin karakteristikleri nelerdir?

3-Otizmin sebebi nedir?

4-Otizm ne kadar yaygıdır?

5-Kimler otizmden etkilenirler?

6-Otizmde en sık rastlanan problemler nedir?

7-Otizm davranışları nasıl etkiler?

8-Otistiklerin davranış bozukluklarının dereceleri nasıldır?

9-Otizm diğer engellerlediğer rahatsızlıklarla birarada bulunabilir mi? 10-Otizm ile zeka geriliği arasındaki fark nedir?

11-Otistiklere yardım edilebilir mi?

12-Otizme girmiş kişiler en iyi nasıl öğrenebilirler?

13-Otistikler en iyi hangi işleri yapabilirler?

14-Otistikler hangi aktivitelerden hoşlanırlar?

15-Otistik kişilerin büyüdükleri zaman neye ihtiyaçları olacaktır?

16-Otizm neden oluşur?

17-Otizmin tanısı nasıl konur?

18-Otizmin tanısını kimler koyar?

19-Otizmde gözleme dayalı teknikler nelerdir?

20-Otizmde tanı için hangi tetkikler gereklidir?

21-Otizm tanısına ailenin tepkisi nasıl olur?

22-Ailenin nasıl bir desteğe gereksinimi vardır?

23-Otistik insanlar kimlerdir?

24-Otizmin tedavisi var mıdır?

25-En etkili tedavi yöntemleri nelerdir?

26-İlaç tedavisi nasıl etkili olur?

27-Glütensiz ve kaseinsiz diyet gerekli midir?

28-Otistiklere hangi vitamin verilmelidir?

29-Otizmin diğer olası sebepler nelerdir?

30-Otistik bireylerde zeka düzeyi nedir*

31-zeka testi nasıl olmalıdır? 32-Kaynaştırma eğitimi nedir?

33-Niçin kaynaştırma?

34-Sekretin tedavisi nedir?

35-Sensori Entegrasyon(duyusal bütünleme terapisi) nedir?


1-Otizm neye denir? Otizm hayat boyu sürecek olan ve insanların gördüklerini tam olarak anlamaktan duyduklarını ve diğer tüm hislerini kullanmaktan alıkoyan bir engeldir. Bu sonuç sosyal ilişkilerde iletişimde ve davranışta önemli problemler doğurur. Otistik kişiler konuşmanın ve ilişkilerin normal paternlerini ve insanların uygun şekilde iletişim kurmayı sıkıntı verici şekilde öğrenirler.

Eşyalar olaylar ve insanlarda aynı sıkıntıyı yaşarlar.

2-Otizmin karakteristikleri nedir? Otistik vakanın önem derecesi ve karakteristiği kişiden kişiye değişiklik gösterir. Ama genellikle aşağıdaki gibidir. a-Dil gelişiminde ağır gecikme Lisan yavaş gelişir bazen de hiç gelişmez Eğer lisan gelişirse ilginç konuşma kalıbı veya normal anlamı dışında kullanılan kelimeler içerir. Lisanı düzgün kullananlar bile alışılmadık meteforlar kullanırlar veya resmi ve monoton bir ses tonu ile konuşurlar. b-sosyal ilişkileri anlamada ağır gecikmeler Otistik çocuk göz temasından kaçınır kucaklanmaya karşı çıkar ve etrafındaki dünyadan soyutlanmış görünür. bunun sonucu olarak yaşıtları ile kooperatif oyundan yoksundurlar ve arkadaşlık kuramazlar ve diğer insanların hislerini anlamakta zorluk çekerler. c-duyularına değişik kalıpla cevap verirler. Otistik çocuk bazen sağırmış gibi görünür ve etrafındaki kelimelere ve seslere cevap veremez. Bazen de aynı çocuk elektrik süpürgesi veya havlayan köpek gibi günlük gürültülerden oldukça etkilenmiş görünür. Çocuk aynı zamanda ağrıya karşı hissizmiş gibi davranır ve soğuğa sıcağa karşı cevap vermez veya gereğinden fazla hissediyormuş gibi davranır. d- Entelektüel fonksiyonlara karşı gereksiz kalıplar. Kişinin üst seviye yetenekleri olabilir. Resim çizmeyemüziğe matematik sorularına bazı gereksiz gerçekleri akılda tutmaya veya hiç hatırlamamaya. Diğer taraftan otistiklerin pek çoğunda çeşitli derecelerde zeka geriliğine rastlanır. %20 si ortalama veya ortalamanın üstünde zekaya sahiptirler. Bu kombinasyon ve entelektüel çeşitlilik otizmi ilginç kılar. e-Faaliyet kısıtlaması ve ilgi alanı darlığı Otistik kişi tekrarlanan vücut hareketlerine sahiptir. El sallama çevirme döndürme sallanma gibi . Bu kişiler tekrarlanan işler yaparlar. Aynı elbise aynı günlük program gibi. Rutin işlerde büyük değişiklik olursa önceden bu faaliyeti bekleyen çocuk çok sinirli olur. f-Otistiklerde uyku sorunu Otistiklerde uyku sorunu çok olur. Genellikle bebekken gazlı olurlar geceleri hiç uyumazlardaha sonra sık uyanmauyandıktan sonra ağlama nöbetleri geç uyuma-geç uyanmaanneyle yatmak isteme gibi. Bu sorun ailenin asabını ve toplumla uyumunu bozar.

3-Otizmin sebebi nedir? Otizm beyinsel bir hastalıktır ve doğuştan varolur beynin bilgiyi kullanmasını etkiler. Otizmin sebebi hala bilinmemektedir. Bazı araştırmalar beynin lisanı ve duyulardan gelen bilgileri kullanma merkezini etkileyen fiziksel bir problem olduğunu söyler. Beynin bazı kimyasal maddelerinde dengesizlik olabilir. Otizm pek çok sebebin kombine bir sebebi olabilir. Çevrenin psikolojik etkisi otizmin nedeni değildir.

4-Otizm ne kadar yaygındır? Otizm 4 önemli gelişme bozukluğundan biridir. Her 1000 doğumda 1 veya 2 otistik vaka olur.

5-Kimler otizmden etkilenir? Otizm her türlü ırktan milliyetten sosyal sınıf tan insanlarda olabilir. Her 5 kişiden 4 ü erkektir. Genellikle erkeklerde olur.

6-Otizmde en sık rastlanan problemler nedir? Otistik kişilerin lisan öğrenme ve insanlarla ilişki kurmada ve sosyal yetenek kazanmada Zorlukları olur.

7-Otizm davranışları nasıl etkiler? Lisan ve sosyalleşme sorunlarına ilave olarak otistik kişilerde üst safhada hiperaktivite veya görülmemiş pasiflikleri olur. Aile bireyleri anne-babalar ve diğer kişilerle sorunları olur

8-Otistiklerin davranış bozukluklarının dereceleri nelerdir? Otizmde davranış bozuklukları en azdan en çoğa kadar olan bir yelpazedir. Ağır davranış bozuklukları genelde oldukça alışılmamış agresif ve bazı durumlarda da kendine zarar veren boyutta olabilir. Bu davranışlar ısrarcı olur ve değiştirilmesi çok zor olabilir. En zor şeklinde otizm öğrenme güçlüğü sergiler. Genellikle en zor şeklinde etkilenen kişiler beynin kominikasyon ve sosyalleşme bölümleri etkilenmiş olanlarıdır.

9-Otizmin diğer engellerle ilişkisi nedir? Otizm yalnız başına olabildiği gibi diğer engelleyici hastalıklarla bir arada görülebilir. Zeka geriliğiöğrenme güçlüğüsara(epilepsi) gibi

10-Otizm ve zeka geriliği arasında ne fark vardır? Zeka geriliği olan pek çok insanda muntazam zeka geliştirmesi olur ancak otistik insanlarda tipik olarak gayri muntazam yetenek geliştirmesi bazı alanlarda sorunlu olur.(en çok iletişimde ve sosyal ilişkide ) fakat bazı alanlarda oldukça yeteneklidirler.

11-Otistiklere yardım edilebilir mi? EVET.OTİZM TEDAVİ EDİLEBİLİR. Araştırmalar doğrultusunda uygun yöntem ile otistikler anlamlı gelişme gösterirler. Pek çok otistik kişi diğerleriyle iyi iletişim içine girerler etraflarındaki dünyayı öğrendikçe daha iyi koşullarda yaşayabilirler.

12-Otizme girmiş kişiler en iyi nasıl öğrenirler? Özel eğitilmiş öğretmenler ile özel yapılanmış proğramla ki bunlar kişiye özgü olup her otistiğe göre farklı proğramlar gerekmektedir. Tıpkı ısmarlama dikilmiş elbise gibi. Böylece evde ve toplumda daha kolay yaşayabilirler. Bazıları neredeyse normal bir hayat sürdürebilirler.

13-Otistik kişiler nasıl bir işte çalışırlar? Genellikle otistik kişiler yapılanmış işlerde ve tekrarlanan işlerde başarı gösterirler. Bazı otistik kişiler sanatçı olarakpiyanist olarak boyacı çiftçiofis çalışanıbilgisayar operatörübulaşıkçıhat işçisiraf düzenleyicisi olarak çalışabilirler.

14-Otistikler hangi aktivitelerden hoşlanırlar? Otistik kişiler tıpkı hasta olmayan akranları gibi yaratıcı faaliyetlerden hoşlanırlar. Genellikle müziktenyüzmektenyürüyüştenkamp yapmaktanpuzzle(yap-boz) ve masa oyunlarından hoşlanırlar.

15-Otistik kişilerin büyüdükleri zaman neye ihtiyaçları olacaktır? İş imkanları Vokal eğitimi Grup evleri Gözetimli apartmanlar Diğer oturma fırsatları Yaratıcı fırsatlara gereksinim duyarlar. Otizmin birden fazla çeşidi var mı? Pek çok benzer rahatsızlık geniş bir başlık altında toplanıp Gelişme Bozukluğu Rahatsızlığı(PDD) ismini almıştır. PDD kategorisine giren kişiler kominikasyon ve sosyallik sorunları yaşarlar fakat vakanın ağırlık dereceleri farklılık gösterir. Aşağıda bazı önemli farklılıkları anlatacağız: Otizm sendromu Sosyal ilişkilerde azlıkiletişimde aksaklıktaklitçi oyun 3 yaşına kadar gelişmez stereotipik davranışlarda bulunurlar ilgi ve faaliyetleri stereotipiktir. Asperger Sendromu Sosyal ilişkilerde aksaklık ve kısıtlanmış faaliyetler sergiler ancak lisanı kullanırken gecikme olmaz ve testlerde ortalama veya ortalamanın üstünde zeka görülen karakteristik özellik taşırlar. Gelişme Bozukluğu Rahatsızlığı( PDD-NOS) Diğer Başka Şekilde Tanımlanamamışsa (Genel olarak atipik otizm denebilir.) Bu tanı çocuğa ancak hiçbir kriterde spesifik bir tanı konamamışsa konur. Fakat belli bazı davranışlarda ağırlık ve gerilik bulunur. Rett’s Sendromu Sadece kızlarda görülen gelişme bozukluğu sendromudur.

Önce normal gelişme periyodu gözlenir sonra önceden edinilen bu yetenekleri kaybetme ellerini amaca yönelik kullanma yeteneğini kaybetme ve tekrarlanan el hareketlerini 1-4 yaş arasında gösterme eğilimi gözlenir. Çocukluk Entegrasyon Bozukluğu sendromu Normal gelişme 2 yaşına kadar olur aniden önceden edinilen yetenekleri kaybetme gözlenir. Otizm bir spektrum rahatsızlığıdır. Diğer bir deyişle semptomlar ve otizmin karakteristiği bize azdan çoğa kadar geniş bir kombinasyon çeşitliliği sergiler. İki çocuk aynı tanı konsa bile değişik yeteneklere sahip olabilir ve çok çeşitli davranışlar sergileyebilir. O nedenle hiçbir standart tipi veya tipik otistik denen bir tarzı yoktur. Aileler tanıda bu spektrum için değişik terimler duyabilirler örneğin otistik-benzeri Otistik eğilimli yüksek fonksiyonlu veya yavaş fonksiyonlu otistik yelpaze otistik spektrum Az yapabilir çok yapabilir gibi

16-Otizm neden oluşur? Araştırmacılar tüm dünyada yadsınamaz zaman enerji ve para harcayarak bu kritik sorunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Şu andaki araştırma linkleri otizmin beyindeki nörolojik ve biyolojik değişikliklerine bağlıyorlar. Şu anda herhangi bir genin otizme sebep olduğu bulunamamıştır. Pek çok genin bir arada olması ihtimali kuvvetlidir.

17-Otizmin tanısı nasıl konur? Otizmi teşhis etmek için hiçbir tıbbi test yoktur. Kişinin davranışını iletişimini ve gelişme seviyesini gözlemleyerek uygun bir tanı konabilir. Buna rağmen otizmde görülen pek çok davranışın diğer rahatsızlıklarda da benzerlerine rastlanmasıyla pek çok tıbbi test sergilenen semptomların olası sebeblerini araştırmak için yapılabilir.

18-Otizmin tanısını kimler koyabilir? Rahatsızlığın karakteristiği çok çeşitli olsa bir nörolojist çocuk psikiatristi psikolog çocuk gelişme uzmanıkonuşma terapisti öğretmen ve otizm hakkında bilgisi olan bir başka profesyonel tarafından teşhis konulmalıdır. Yazık ki bazen en iyi bilen profesyonele rağmen otizme yanlış tanı konur. İlk bakışta otistiklerin zeka geriliği varmış gibi görünürdavranış bozukluğu işitmede problemler ve saçma exantrik davranışları görülebilir. Otizmi diğer rahatsızlıklardan ayırmak gerekir ve DOĞRU TANI ile ERKEN TEŞHİS uygun ve etkili eğitim ve tedavi programı için gereklidir. Bazı profesyoneller tanı için tereddüde düşerler bu da zaman kaybına ve uygun terapi hizmetini almasına engel olur.

19-Otizmde gözleme dayalı teknikler nelerdir? 1-Diagnostik Checklist Form E-2.(ARI;1971) 2-Autism Behavior Checklist (ABC) 3-CARS(Childhood Autism Rating ScaleSchopler1979)

20-Otizmde tanı için hangi tetkikler gereklidir? Hiçbir laboratuvar tetkikiyle otizm tanısı konamaz. Yapılabilecek tetkikler: Manyetik Rezonans(MR) Kraniyel Bilgisayarlı Tomografi(BT) Elektroansefalografi(EEG) Metobolik tetkikler(Kan ve idrar) Kromozom Analizleri Nöropsikolojik Testler

21-Otizm tanısına ailenin tepkisi nasıl olur? Aileler tanıyı ilk duyduklarında şok olurlar. Her ne kadar bir şeylerin yolunda gitmediğinden kuşkulansalar da genellikle bazı duygusal aşamalara girerler. Kederinkardepresyonkızgınlıksuçlama ve kabul. Profesyonel destek tanıyı kabullenmede aileye yardım edecektir.

22-Ailenin nasıl bir desteğe gereksinimi vardır? Aileye ve kardeşlere destek olacak bir ekibin varlığı şarttır. Çocuk engelli olsun yada normal olsun onun da duyguları vardır. Otistik çocukta toplumun bir ferdidir ve o toplumda yaşamını sürdürecektir. Dışlanamaz. Topluma kazandırılması için ilk basamak ailedir. Çocuğun mutlu ve toplumsal olması ana-babanın tutumuna bağlıdır. Ana babalar otistik çocuklarını olduğu gibi sevmelidir. Ondan utanmak ya da kendilerini suçlamak yerine uygun şekilde yardımcı olarak topluma kazandırmak en doğrusu olacaktır. Normal kardeşlere otistik kardeş sorununu aşmalarında ailelerin yardımı 3 kısımda olabilir. Anaokulu çağında iken (beş yaşından önce) ilkokul çağında(6-12) ve ergenlik yaşında(13-17) . Normal olan kardeşlerin engelli olan kardeşlerinin rahatsızlığını bilmeğe hakları vardır ve onlardan ne gibi beklentileri olduğunu öğrenmeleri gerekir. Aile normal çocuklarına engelli kardeşlerinin zayıflıklarını ve güçlü oldukları yanları açıklamalıdır. Engelli kardeş ile iletişim yollarını açıklamalıdır. Engelli kardeşe yardım yollarını anlatmalıdır. Çocuğun toplum tarafından kabul görmesi en son basamaktır.

23--Otistik insanlar kimlerdir? Çocuklar gelişme bozukluğu sendromuna girmiş olsalar bile 24-30 aylık oluncaya kadar normal gelişme gösterirler. Aileler konuşmada gecikme olduğunuoyun oynamada ve sosyal ilişkilerde aksaklık olduğunu fark edene kadar normalmiş gibi görünürler. Aşağıdaki gecikmelerden herhangi birisi otizm tanısı için tek başına yeterli olmaz. Otizm gelişme sürecinde birçok kombinasyonun aksamasından olur. Aşağıdakiler otizmden etkilenen bölümler olabilir. İletişim Lisan yavaş gelişir veya hiç yoktur. Kelimeleri kullanırken onlara uygunsuz anlamlar verir. Ekolali yaparlar(papağan gibi tekrarlarlar)İşaretle kelime kullanmadan anlaşır. Dikkat süresi kısadır. Stereotipik hareket yaparlar Tekrarlayıcı hareketlere stereotipi denir. Sallanırlardönerlerel çırparlaramaçsız dolanırlarparmaklarını gözlerinin önünde sallarlar. Bazen bu davranışlar çok yoğun oluro zaman ilaç kullanmaları gerekebilir ama genellikle bu stereotipik davranışlar terapiyle geçer nedeni ise bilinmemektedir. Oyun Taklitçi ve hayalci oyunculuktan yoksundur diğer insanları taklit etmezdavranışlarına benzetmez gibi oyunlar oynamaz(askercilik gibi) Sosyal İlişki Uzun zaman tek başına kalabilir. Arkadaşlık kurmada isteksizdir. Sosyal olaylara az cevap verirgöz teması yoktur veya kısa süreli olur gülümsemezler. Duyusal Gerilik Görmedokunmakoklama ve tatma duyuları çok fazla ve çok az olmak üzere hassaslaşmıştır. Beyin duyulardan gelen mesajları tam olarak algılayamaz. Kelimelerdeki sesleri ayırt edemeyebilir böylece söylenenleri anlamayabilir. Ağrılı duyma olabilir. Görme tam anlamıyla gerçekleşmeyebilir. Tat alma duyusunun azlığı nedeniyle seçici gıda yiyebilirler. Koklama duyusunun yetersiz veya fazla oluşu beynin diğer kişilerle olan temaslarında ayırt edici rol oynamasını sağlar. Otistik çocuk belki de pek çok garip davranışını duyularının gereğinden az veya fazla mesaj alması nedeniyle sergiliyor olabilir. Davranışlar Çok fazla hareketli veya pasif olabilirler. Hiç neden yokken sinir krizine girerlerobsessif (tutkulu) ilgi gösterirler. Herhangi bir nesneyefikre faaliyete veya kişiye karşı kendilerine veya başkalarına agresif(hırçın)davranışlaryinelenen olayların(rutinin) ve kalıpların değişmesine tepki gösterirler. Bazı otistiklerde beynin gelişmesini etkileyen diğer rahatsızlıkları olabilir. Epilepsi(sara) FragileX Sendromu Down Sendromu Zeka geriliği Landau-Kleffner sendromu Williams Sendromu Tourette’s Sendromu gibi

Tüm otistik insanlar aslında birer bireydirler ve tüm insanlar gibi onlarında kendilerine has kişilikleri karakter kombinasyonları vardır. Otistik kişiler bilgiler doğru yönde doğru programla verilirse öğrenebilirler. Otistik kişilerin yetenekleri konsantrasyon güçlüklerine paralel olarak günden güne değişebilir! Bir gün çocuk öğrenmeye yatkınken diğer bir gün formda olmayabilir. Öğrenme olayı dış dünyadan gelen değişikliklere göre veya anxiete durumuna bağlı olarak etkilenebilir. Ortalama veya ortalamanın üstünde sözel hafızaya sahip olabilir. Ancak bunu kullanıp diğerleriyle bir faaliyet içine adapte etmeleri zor olabilir. Pek çok otistik çocuk ve büyük göz kontağı kurabilir. Sevgi gösterebilir. Gülebilir ve hislerini pek çok şekilde gösterebilir. Bazen görsel motor ve/veya algılama problemleri diğer insanlarla göz temasını engeller. Bazı otistikler peripheral görüşü insanlara direkt olarak bakmaya tercih edebilirler. Bazen dokunma ve yaklaşma ağrı verici olabilir. Kişilerin ses tonları rahatsız edici olabilir. Bu sorunlar aile bireylerine kadar indirgenebilirler. Anksiete korku karmaşa dış dünyanın rutinine uygun mantık yürütememenin bir sonucudur. Uygun tedaviyle otizme ilişkin bazı davranışlar değişebilir veya zaman içinde yok olabilir. İletişim ve sosyal olamama tüm hayatın içinde belli kalıplarda devam edebilir ancak diğer alanlardaki güçlükler yaşının büyüme siyle eğitimle ve stresin derecesine bağlı olarak ya yok olur ya da değişime uğrar. Genelde kişi doğal ortamlarda yeteneklerini kullanarak ve geniş kapsamlı ilgilerini ve faaliyetlerini kullanarak gelişirler ve pek çok otistik kişi hayatlarından memnun olurlar ve toplumla anlamlı temasları olur. Pek çok otistik kişi rahatsızlığıyla iyi şekilde başa çıkabilir ve kendini dengelemeyi öğrenir. Geleceği kimse tahmin edemesede bazı otistik yetişkinlerin toplumda bağımsız yaşayıpçalıştığı bilinir. Araba kullanabilirüniversiteyi kazanabilirevlenebilir. Bazıları ise biraz destekle günlük baskılarından kurtulmaya gereksinim duyarlar. Diğerleri ise ailelerinden ve profesyonellerden çok fazla destek görmek ihtiyacındadır. Büyük otistikler sözel eğitimden iş bulma yeteneklerini arttırmak için yaralanırlar. İyileşmiş otistikler sıklıkla konferanslara katılıyorlar veya otizm için çalışan kuruluşlarda konuşmacı oluyorlar. Otistikler bu rahatsızlıkları hakkında bilgi vererek kitaplar bastırarakyardımcı oluyorlar. 24-Otizmin Tedavisi Var mı? 1943 yılında Dr. Leo Kanner tarafından ilk defa tanımlandıktan sonra otizmi anlamak çok hızlı olarak gelişmiştir. Tıbbi anlamda beyinde otizm sonucunu doğuran değişikliklerin tedavisi yoktur ancak rahatsızlığın daha iyi anlaşılmasıyla hastalıkla başa çıkma mekanizmaları gelişme gösterdi ve rahatsızlığın pek çok aşamasına uygun stratejiler geliştirildi. Semptomların pek çoğu çocuğun yaşı arttıkça azalır veya hepten yok olur. Uygun tanı iledavranışlar pozitif yönde değişir. Bazı vakalarda çocuk sanki hiç tedavi görmemiş ve artık otizme sahip olmayan otistik olmayan bir kişi olur. Çoğunlukla bazı çocuk ve büyükler otizmin manifestolarını bazı derecelerde tüm yaşantıları boyunca sergilemeye devam ederler. 25-En Etkili Tedavi Yöntemi Nedir? Kanıtlar gösteriyor ki ERKEN TEŞHİS otistik çocuklarda inanılmaz pozitif değişimlerle neticeleniyor. Henüz otizmin belli bir tedavisi bulunamamıştır. Ancak eğitimle tedavi edilebilirler. Davranış bazlı tedaviler çocuğun ilgi alanına yönelik metotlar yüksek yapılı faaliyet yoğunluğu aile ve personel eğitimi ve diğerleri... Çeşitli tedaviler mümkündür. Davranış Analizi Oditori entegrasyon Terapisi(kulaklık ile)İşitsel Terapi Diyet Deneme Yanılma Öğretisi İlaçlar Müzik Terapisi Sensori Entegrasyon(duyusal bütünleme terapisi) Konuşma/Telaffuz Terapisi ve Algısal(görüş)Terapisi Sekretin İrlen lensleri Floor Time Fasilite iletişim Holding Terapi Detoksifikasyon Araştırmalar göstermiştir ki kişiye özel (ısmarlama elbise gibi)kişisel ihtiyaçlara göre düzenlenmiş bir özel eğitim programına otistikler iyi cevap verirler. Zor durumda ağır etkilenmiş otistikler katı disiplinli eğitimdavranış programıbire-bir öğretmen-öğrenci yöntemi veya küçük grup çevresi ile eğitilebilirler. Bu akademik eğitim desteğine ilave olarakotistik öğrencilerin fonksiyonel yaşam yeteneklerinin öğretilmesine de gereksinimleri vardır. Caddeyi emniyetle geçmesini basit ufak alış-verişler yapmasını gerektiğinde yardım isteme yöntemlerini ihtiyacı olan kritik yeteneklerdir. Bir kuşak önce bu insanlar ancak özel bakım evlerinde barınabilirlerdi. Ancak günümüzde bağımsız yaşayan veya ailesiyle yaşayabilen otistikler vardır. Grup evleriapartmanda toplu yaşama veya residental faaliyetler bugün A.B.D. de yaygındır. Otistik kişilerin aileleri yüksek oranda stresli yaşayabilirler. Ailelerin alışılmış toplum faaliyetlerine katılmalarında zorluk çekilebilir. Bu izolasyon sonucunu doğurur ve toplum desteğinden soyutlar. İşte deneğimiz ODER yardım maksadıylasizler için buradadır.

26-İlaç tedavisi nasıl etkili olur? Beyindeki kimyasal sistemler otizmden etkilenmişlerdir. Dopaminseretoninnoradrenalin ve opioit sistemler ilaçla tedavi edilebilirler. İlaç kullanımı mutlaka hekim önerisi ile ve hekim kontrolü altında yapılmalıdır.

27-Glutensiz ve Kaseinsiz diyet gerekli midir? Buğday ekmeğindeki glüten ile sütteki kazein beyindeki kimyasal aracı maddeler üstünde harabiyete yol açarlar. Glütensiz ve kazeinsiz bir diyet beyindeki miyelin tabakası için gereklidir. Beyinden salgılanan endorfin hormonunun sinir sistemi üzerindeki gerekli vazifeyi yapmasını engellerler. Böylece davranış bozukluklarına zemin hazırlanır. Diyet otizmin tedavisinde çok önemli bir faktördür. Otistik çocukların kanları çok asitli olur ve sebze yiyerek bunu azaltabilirler. Konserve paketlenmiş ve donmuş gıdaların içindeki koruyucular ve diğer katkı maddeleri otistik çocuklarda yan tesir yapar. Otizmin tedavisinde inek sütü ve glüten gibi peptit maddeler diyetten çıkarılınca lisanda sosyalleşmede ve davranışlarda çok düzelmeler görülmüştür. Kazeinin diyetten çıkarılması süt ve sütlü tüm ürünlerin peynirin yenmemesiyle Glütenin diyetten çıkarılması buğday ve içinde glüten bulunan tüm tahıllardan yapılmış ekmek ve kek ve benzeri gıdaların yenmemesiyle olur. Bu diyet uygulandıktan 1 yıl sonra hasta çocuklar normal spektruma geçerler. Daha katılımcı Daha az garip davranışlılık sergilerler. Diğer iyileşme dikkatin artması sosyalleşebilme motor hareket yeteneklerinin gelişmesi ve sıkıntı krizlerinde azalma ve ilginç olanı öğrenmeme isteğine karşı direnç azalır. Glütensiz diyette yenebilirler listesi Tüm pişirme yağlarıtüm kurutulmuş meyvelertüm kuru fasulyeler ve bezelyelertüm taze meyve ve sebzelertüm et ve balıklartüm otlartüm baharatlarmadensuyu sodası tereyağmercimekpatatesbezelye unupilavpirinç unu susamyumurtasorghum(süpürge darısı unu)yoğurttatlı kestane unutapioka unukestane unu teff unu sago unu vs vs .

28-Otistiklere hangi vitamin verilmelidir? Mağnezyum ile beyin dalgalarında normalleşme davranışta gelişme ve metabolizmada iyileşme olur.B6 vitamininin vücut tarafından emilmesi için gereklidir.

Mağnezyum eksikliği otizmle ilşikili olan duyma hiperhassaslığına ve hiperirirte haline etki eder.Bu programa çinkoyu da dahil edebilirsiniz. Vitamin C sallanmadönme ve el sallama gibi stereotipik otistik davranışların azalmasını sağlar. DMG(Dimetil gliserin) besinlerdeki toksik olmayan otizmin tedavisinde yararlıdır. Folik Asit hiperaktiviteyi azaltır ve duygusal sağlığı arttırır. ScFos ve Biothin bağırsak sistemine iyi gelirishali azaltır. Kranberi hülasası mantarı ve kötü huylu bakterileri azaltır. Kolostrum anne sütünün ilk 3 günlük biçimidir ve bağırsak sistemindeki IgA seviyesini yükseltir. Kalsiyum sütün diyetten çıkarılması ile eksiliryerine konması gerekir. Super Nu Thera B6/Mağnezyum bazlı çoğul bir vitamindir16 değişik vitamin içerir.otistiklerde çok faydalıdır. Pro bio Gold Pro culture Gold Yeast Avenger

29-Otizmin diğer olası sebepleri nelerdir? Otizm spesifik bir nedene dayalı bir hastalık değil ama anormal davranış karakteristiklerin kombine sendromudur. Metobolik rahatsızlıklar otizmin bazı kısmında görülür.ek olarak peptitlerin kırılma aşamasında (basit proteinler tıpkı ensülinendorfin veya diğer nörotransmitler gibi) sindirim sırasında etkilenirler. Çocukluk aşıları Bernard Rimland Phd. Otizmin çocukluk aşılarından bilhassa karma aşı denilen (MMR)yani kızamık kabakulak ve tetanoz aşısından oluştuğunu söylüyor. Fetal Alkol Sendromu Kanada’daki bir araştırmaya göre fetal (ölümcül)alkol sendromu olan çocuklarda otizm görülebiliyor. Beyincik Hasarı Bu hasar otizm yapar. Miyelin oluşumunda hasar(Sinir fiberleri) Bu aynı zamanda sadece otizm yapmakla kalmaz epilepsi(sara) hastalığının daha ileriki yaşlarda otistiklerde görülmesini sağlar. Kanın sıra dışı akma paterni Bebeklik çağı otistiklerin beyinlerinde görülür. Otistiklerde beyindeki kan akışının oldukça yavaş olduğu gözlenmiştir. Virüs enfeksiyonları (TetenozAlman kızamığı) Ertemegalovirüs (herpes=uçuk) annenin hamileliliği sırasındaki veya bebeklikteki enfeksiyonlar otizmi yaratır. Besin allerjileri Belli başlı bazı gıdalara olan hassasiyet özellikle BUĞDAYİNEK SÜTÜ; ve ŞEKER Davranış bozuklukları yaratır. Otistiklerin pek çoğunda besin allerjisi vardır ve allerjenlerin testlerle tanınıp diyetten çıkarılması gerekir.(Great Plains Labarotory ) Mantar enfeksiyonları Özellikle tekrarlanan kulak iltihaplarının antibiotik ile tedavilerinden sonra otizm oluşur. William Crook Md. (Dr)’ye göre tekrarlanan kulak iltihaplarının antibiotikle tedavi edilmesinden sonra otizm gelişebilir. Tüm otistiklerde çok yaygın olarak antibiotiklerin kronik olarak kullanılması ince bağırsakta yaşayan normal yararlı bakterilerin yaşamını zedeler ve KANDİDA ALBİKAN mantarının hızla çoğalmasınıa neden olur. Böylece geçirgen barsak sendromu olur ki bununla sindirilmemiş besin partikülleri kan dolaşımına karışarak otoimmün(bağışıklık) sistemini bozar ve besin allerjisi yapar. Otizmin olası sebebi olarak araştırılmakta ve laboratuar testleriuygun ilaçlar ve diyetle bu kandida albikan mantarının azalması sağlanmakta ve otistik semptomları iyileşmiş kişiler bulunmaktadır.

30-Otistik çocuklarda zeka düzeyi nedir? Otistik çocuklar çeşitli düzeylerde zekaya sahiptirlergeri zekalıdan üstün zekalıya kadar değişen bir yelpaze dikkat çekmektedir. Zeka düzeyinin otistiğin ilerdeki yaşantısını belirleyebilir bazen otistik semptomlar aslında var zekayı örttüğü ve doğru ve planlı eğitimle çocukların zekasının açıldığı görülmüştür.

31-Zeka testi nasıl olmalıdır? Zeka düzeyini ölçmek için uygun testler yapılmalıdır. Ancak otistik çocuklarda deneyimli kişilerin test yapması ve yapılan testlerin otistiklere uygun olması gerekir. Testlerde ortamın ve test uygulanan kişinin istenenleri anlamasının ve yapmaya istekli olmasının önemi büyüktür. Bu faktörler göz ardı edilerek yapılacak değerlendirmelerin sonuçları yanıltıcı olacaktır. Ayrıca küçük çocukların test edilmesi zordur. Daha önce hiç test edilmemiş bir çocukta hiçbir sonuç alınmayabilir. Bu nedenle test sonuçlarını dikkatle yorumlamak gerekir çünkü bazen test sonuçları otistik bireyin gerçek düzeyinin altında bir izlenim verebilir. Birden fazla özrü olan çocuklarda testler uygulanırken daha dikkatli olunmalıdır. Test süresi uzayabilir. Testin tek amacı çocuk hakkında yararlı bilgi verebilmektir. Becerileriniyeteneklerini zayıf ve güçlü yanlarını ortaya çıkararak çocuğa uygun eğitim programı belirlenebilir. Testler bazen çocuğun oyun ve duygusal kabiliyetlerini yeterli değerlendirememiş olabilir. Aileyle çocuk hakkında görüşmek gereklidir. Bir raporla çocuğun ailesine ve okuluna bilgi verilmelidir.

32-Kaynaştırma eğitimi nedir? Milli eğitim müdürlüklerine otistik ve engelli çocukların kaynaştırma eğitimi hakkında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Kaynaştırma merkezi Müdürlüklerinden gelen talimatlar gereği engelli bireylerin normal yaşıtlarıyla aynı ortamda bulunmalarının yararlı olduğu bildirilmiştir. Kaynaştırma uygun görülen engelli çocuklarla engelli olmayan yaşıtlarını eğitim ve sosyal yönden bütünleştirmektir.

33-Niçin Kaynaştırma? Engelli çocuk gelişemez çocuk değil kendi yavaş ritmi ile yaşıtlarını geriden izleyen çocuktur. Bu nedenle eğitimleri zihinsel kapasiteleri ölçüsünde mümkün olabilmektedir. Kaynaştırma eğitiminde normal öğrenci engelli öğrencinin gelişimini arttırmada davranış modeli olarak görev yapmakta ve engelli öğrenciye kendisi gibi engelli öğrenciden öğrenebileceğinden çok daha fazla gelişimsel modeller sunmaktadır. Amaç Engelli bireylerin normal yaşıtları ile etkileşimleri sonucu toplum tarafından benimsenen davranışlar kazanmalarıdır. Normal çocuklarengelli yaşıtları ile doğrudan ilişkileri sonucu engelli bireylere karşı olumsuz tutumlarını değiştirebilecek ve engelli bireylerin toplumca kabulü ve anlaşılmasında genel bir artış sağlanacaktır. Bu normal çocuklar toplumun diğer bireylerini de eğiteceklerdir.

34-Sekretin tedavisi nedir? Sekretin ince bağırsakta üretilen ve bazı pankreatik sıvıların çıkmasını sağlayan bir hormondur. Sekretin gastroentrolojik teşhisler için kullanır. Bazı otistik vakalarda sekretinin sosyal ve lisan yeteneklerini arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu gelişmenin mekanizması hala belirsizlik taşır ancak sekretin familyasının diğer elemanlarının beyinde reseptörler taşıdığı da bilinir. Sekretin hakkında araştırmalar hızla devam etmektedir. Sekretinin şu andaki rolü belirsizlik taşır ve potansiyel yan etkileri(allerjik reaksiyonlar gibi) hala bilinmez durumdadır.

35-Sensori entegrasyon (duyusal bütünleme) terapisi nedir? Sensori entegrasyon terapisi Dr. A. Jean Ayres tarafından geliştirilmiştir. Otistik çocukların bazen duyuları ya hiç cevap vermez veya fazla aktif olur. Sallanmaçevirme ve el-sallama gibi davranış bozukluklarının altında bu gibi duyusal problemler yatmaktadır.bu problemlerin de esas merkezi beyindir. Sensori entegrasyon terapisi 3 asal duyu üzerinde yoğunlaşmıştır. Takdil(dokunma)vestibular(işitmedenge)ve properioseptif( kaslar ve tendonlar)

-ALINTI-
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Sağlık
 • Otizm
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media