Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

islam Mehdiyi Bekleyenlere.

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,279
2
38
konya
Mehdiyi Bekleyenlere.

İslam toplumunun içine sokulan nifak tohumu öyle yeşermiş dal budak sarmış kiartık ondan kurtulmakta neredeyse imkânsız olmuş. Birçok konuda yaptığımızyanlışlar gibi günümüzde İslam toplumu içine sokulan hurafe ve dinde olmayanMEHDİ konusu da Rabbin Kur’an da hüküm vermediği bir konudur.

Bizler Kur’an ı din ve iman adına yeterli görmediğimiz sürecede yanlış itikatların peşi sıra gitmekten de asla kurtulamayacağız. Allahistediği kadar sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum Kur’an ın ipine sarılındesin Rabbin sesini işiten duyan mı var? Çünkü Kur’an ile aramıza soktuğumuzveliler şeyhler Kur’an gerçekleri ile buluşmamızı yüzlerce yıldırengellemiştir.

Kur’an anlaşılması zor bir rehber kitap ilan edilip onu herkesanlayamaz veli insanlar anlar fikrine inandırıldığımızdan beridir ki İslamdini Rabbin orta yolundan saptırılmış ve nereye gittiği belli olmayan meçhuledoğru hızla gitmektedir.
MEHDİ nin geleceğini söyleyenler rivayetlerin ardı sıra giderekbuna inananlar bakın neler söylüyor.

( Mehdi İslami inanca göre kıyametten önce dünyada adaletidirlik ve düzenliği sağlamak için gizlendiği yerden çıkıp dünyayı egemenliğialtına alacağına inanılan kişi. Ezilen kitleler kendilerini karanlıktanaydınlığa çıkaracak zalimlerden intikamlarını alacak ve bozuk toplumsal yapıyıdeğiştirecek bir manevi güç olarak Dünyaya hükmedecektir.)

Mehdinin geleceğine inananlar kıyametin kopmasından önceDünyaya geleceğini ve İslam toplumlarının içinde bulunduğu zor durumdankurtarıp Dünyada adaleti saylayacağından bahsedilir. İşin en ilginç olanı isemehdi nin İslam inancının emri gibi gösterilmesidir. Bakın bir kısım Müslüman toplumbu konuda ne diyor ve inanıyor.

(Vaat edilen mehdinin var oluşundan hiçbir kuşku yoktur. Üç yüzhadis ve eserle hatta daha fazlasıyla bu kanıtlanmıştır.)

Kanıtlara bakar mısınız lütfen. Gerçektende bizler İslam ı bukanıtlara göre yaşıyoruz. Birçoğumuz bu konu için Kur’an dan bir kanıt aramakgibi bir düşünceyi aklımıza bile getirmiyoruz. Bizler için kesin kanıt Kur’anolmaktan çıkmış artık rivayetler kesin kanıt olmuş. Ne kadar acı. Acınacakhalde olduğumuzun farkında bile değiliz. Elbette bunun nedeni çok açıktır.Çünkü bizlere her şey Kur’an da yazmaz denilmiş ve bizlerde buna inanmışız. Budurumda itiraz etme hakkımızda kalmamış.

Mehdinin gelişinin rivayet hadislerle HAK olduğuna inanan dinkardeşlerime önce şunu hatırlatmak isterim. Hak olanın sorumlu olduğumuzkitabın yalnız Kur’an ve onun ayetleri olduğunu Allah apaçık söylüyorsa veYaradan Kur’an da mehdi konusunda tek kelime bile açıklama yapmıyorsa lütfenbu konuyu bir daha düşünün derim.

Allah neye layık isek bizleri öyle yaşatacağını anlatır. Aklını kullanmayıpYoldan sapanları ise pislik içinde bırakacağı örneğini verir. Bu durumdaRabbin yolundan sapmış onun kitabını devre dışı bırakmış toplumlara Allahonları kurtaracak bir kurtarıcı gönderir mi? Hiç beklemeyin boşuna beklersiniz.Bizler kurtarıcı bekleyeceğimize bu yanlış yoldan kurtulmanın yolunuaramalıyız. Çalışmayana çaba göstermeyene Allah ın neler yaptığını görmekisteyen Kur’an ın kısalarını okumasını öneririm.

İşin ilginci her Müslüman toplum mehdinin kendi içindençıkacağını iddia etmektedir. Sanırım önümüzdeki yıllarda Müslüman ülkelerarasında mehdilik savaşı çıkarsa hiç şaşmayınız. Çünkü senin mehdin hak benimmehdim hak kavgası çıkacağa benziyor. Tabi Kur’an dan sapan toplumların sonunutahmin etmek zor olmasa gerek.

Ülkemizde çok önemli görevler almış tahsil sahibi insanlar bilebu konuya alet edilmiştir. Prof Dr. Hüseyin Hatemi mehdinin 5 yıl içindeİstanbul da çıkacağını dahi söyleyebilmiştir. Bu sözleri sorgulayan bile yok.

Peki diğer İslam toplumları mehdi konusunda ne diyor? GerçektenTürk toplumu içinden bir kurtarıcı mehdi bekliyorlar mı? Tabiî ki hayır hertoplum bu çok özel gelecek kişinin kendi toplumları içinden çıkacağınainanıyor. Örneğin İran bizimkiler gibi bu konuda çok iddialı ve bakın nediyorlar.

(Mehdi İran’ın Kum kentinde ortaya çıkacak. İnanışa göre MehdiKıyamet Günü’nden önce ortaya çıkıp dünyadaki bütün haksızlıkları yok edecek.

Kum kentinde konuyla ilgili çalışmalar yapan Ayetullah İbrahimEl Âmini Mehdi’nin Hıristiyanlar ve Yahudilerden İslam dinine geçmeleriniisteyeceğini bunu kabul etmezlerse öldürüleceklerini söylüyor.)

Yukarıdaki düşünce ve fikir elbette Rabbin rehberinden olmadığıiçin bu denli Kur’an a da taban tabana zıt olacaktır. Düşünebiliyor musunuzMehdi Hıristiyan ve Yahudileri İslam a davet edecek Müslüman olmayanları daöldürecekmiş. Rabbim sen bizlere akıl fikir ver. Bu düşünce ve fikir sizceKur’an dan zerre kadar onay alıyor mu?

Peygamberimiz kendisine iman etmeyenlere böylemi yapmıştır?Allah ın kitabını tebliğ ettikten sonra senin dinin sana benim dinim banadiyerek kendisine savaş açmayanlara asla savaş bile açmamıştır.Peygamberimizin savaşlarının tamamı savunma amaçlıdır. Bunun birçok örneğinizaten Kur’an dan görüyoruz.

Sizlere bazı ayetler hatırlatmak istiyorum. Bu ayetlerlemehdinin geleceği konusunu lütfen karşılaştırınız değerlendiriniz. Eğer AllahKur’an da anlatıldığı gibi ahir zamanda bir mehdi gönderecek olsaydı açıkçasöylemeyip bizlere Kur’an dışından rivayetler yoluyla bilgilendirmiş olabilirmi? Allah aklınızı kullanın aklını kullanmayanı pislik içinde bırakırımdiyorsa gelin Allah ın sizlere rehber olsun diye indirdik dediği kitababakalım ve onun rehberliğiyle doğruları bulalım.

Enam 38: Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) ikikanadıyla uçan her tür kuş sizin gibi birer topluluktan başka bir şeydeğildir. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerininhuzuruna toplanıp getirilecekler.

Araf 174: Biz ayetleri işte bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz kihakka dönebilsinler.

Maide 45; …. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin takendileridir.

Yukarıdaki ayetlere baktığımızda Yaradan Kur’an da hiçbir eksikbırakmadığını ayrıntılı bir şekilde açıkladığını söylüyor. Toplumlara Allahın Kur’an da indirmediği açıklamadığı şeylerle hükmedip onları Kur’an danuzaklaştıranlar zalimlerin ta kendisidir diyor. Yüce Rabbim daha ne söylesinaklı olana. Kur’an a bakmaya ibret almaya devam edelim.

Araf 33; De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri günahı ve haksız yeresınırı aşmayı hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortakkoşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi HARAM kılmıştır.

Nahl 89: (Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahitgöndereceğimiz seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günüdüşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama doğru yolu gösteren birrehber bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

İsra 89: Andolsun biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misalideğişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkârda direttiler.

Kehf 54: Andolsun biz bu Kur’an’da insanlar için her türlümisali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çokdüşkündür.

Çok ilginçtir Allah çok açık ve net bazı hükümler vermiş vedüşünen kullarına doğru yolu apaçık göstermiştir. Allah hakkında Kur’an dahiçbir delil indirmediğim bir konuda konuşmanızı dahi HARAM kılıyorum diyerekhükmünü vermiş. Sana Kur’an ı her şey için bir açıklama doğru yolu gösterenbir rehber ve müjde olsun diye indirdiğini apaçık söylüyor. Her türlü misalideğişik şekillerde açıkladık ki doğruyu bulasınız diyor. Peki bizler buncaaçık ayetleri gördüğümüz halde neler söylüyoruz ve nasıl delillerin peşi sıragidiyoruz zerre kadar düşünen yok mu?

Lütfen aşağıda Rabbin verdiği hükmü hiçbir zaman unutmayalım.

Zühruf 44: Doğrusu Kur'an sana ve kavmine bir öğüttür. İlerideondan sorumlu tutulacaksınız.

Allah sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum diye apaçık hükmünü verdiktensonra sizce Kur’an da hiç bahsedilmeyen açıklık getirilmeyen MEHDİ konusundasorumlu tutup hesaba çeker mi? Hani Kur’an da açıklamadığım konulardakonuşmanızı HARAM kılıyorum diyordu Rabbimiz ne oldu bu ayetin hükmü düşünenyok mu? Başımızı toprağa gömmeye devam mı?

Her zaman yapıldığı gibi dine nifak sokanlar peygamberimizin adınıkullanmışlardır. Kur’an da hükmü olmadığı halde peygamberimizin Kur’andışından da birçok hükümler koyduğunu söylerler. Peki aşağıdaki ayetleregözlerini yuman Müslümanlar neden tüm bunlara inanırlar dersiniz?

Ahkaf 9: De ki: "Ben resuller içinden bir türedi değilim!Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahye dilenden başkasına dauymam! Ve ben açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim.

Enam 19: Sor: "Tanıklık bakımından hangi şey dahabüyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kuranbana vahyolundu ki onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım…….

Enam 50: Onlara şunu söyle: "Ben size Allah'ın hazineleriyanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir meleğim de demiyorum.Yalnız bana vah yedilene uyarım ben!" Sor onlara: "Körle gören birolur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?"

Yaradan bizlere elçisinin bakın ne söylemesini birçok kezistiyor çok dikkatle bunun üzerinde düşünmeliyiz. Bana Kur’an da vahyedilenden başkasına uymam ben. Sizi yalnız Kur’an ile uyarma görevi aldım.Onun içindir ki yalnız bana vah yedilen ile sizleri uyarırım. Daha öncede nediyordu Allah sizleri bu kitaptan sorumlu tutuyorum. Her şey çok açık amaAllah ın ayetlerini görmezden gelip atalarının itikatlarına uyanlara da Allahbakın ne diyor.

Zühruf 36: Kim Rahman'ın Zikri'ni görmezlikten gelip ondanuzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur.

Bakara 5. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirlerve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

Allah ın zikrini beşerin öğretisine inanmak adına görmezdengelip aklını kullanmayanlara Allah ın verdiği cezayı lütfen çok dikkatlebirçok kez okuyalım ki aklımızı başımıza getirelim. Yoksa yanımızda canyoldaşı olarak şeytan eksik olmayacaktır Allah korusun.
Sizlere son olarak hatırlatacağım Rabbin uyarılarında bakınneler söylüyor rehberimiz.

Bakara 79: Vay o kimselere ki elleriyle Kitabı yazarlar sonrada onu az bir karşılığa değişmek için “Bu Allah’ın katındandır” derler. Vayellerinin yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayıonların hâline!

İsra 36: Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulakgöz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.

Allah bizlere o kadar güzel örneklerle anlatıyor ki her şeyidoğrusu anlamamakta inat edenlere üzülmekten başka yapacak hiçbir şey gelmiyorelden. Birileri size bunlarda Allah katındandır diyerek Kur’an da olmayanbilgileri hükümleri sanki Allah katından gibi gösterenler çıkacaktır diyor veuyarıyor.

İşte bu insanların vay haline diyerek bu yanlışı yapanlarınasla ardına düşmemizi Yaradan istemiyor. Yine açıkça Kur’an da hükümvermediğim emin olmadığınız şeylerin peşine sakın düşmeyin sizleri sorumlututarım diye de son noktayı koyuyor Rabbimiz.

İslam toplumu olarak içinde yaşadığımız acı gerçeklerin eğer farkına Kur’anile varamıyorsak Allahtan boşuna kurtarıcı MEHDİ beklemeyelim. Bugün ülkemizdeaçıkça söylemekten çekinip mehdi olduğunu söylemeye anlatmaya çalışanlar var.Hatta birileri tarafından da işaret edilerek toplum yavaş yavaş alıştırılmayaçalışılıyor. Lütfen tüm bunları iyi araştıralım ve aldanmayalım.

O işaret edilenlerin Yahudi tuzakları olduğunu da bilelim.Kur’an sizleri Allah ile aldatacaklar çıkacaktır dikkatli olun diyorsaileride bizleri MEHDİ yalanlarıyla da aldatmaya çalışacaklarını ve bizlerikirli kanlı elleriyle gizlice yönetmenin emellerini şimdiden taşıdıklarınılütfen unutmayalım.

İsrail den ülkemize gelen üst düzey Haham misafirlerinülkemizde kimi ziyaret ederek ne konuştuklarını lütfen internetten videosunuizleyiniz. İzleyiniz ki bizlere neler yapılmak istenildiğinin farkında olalım.

Yahudiler Hıristiyanların ve Müslümanların içine öyle birçöreklenmiştir ki onları kendi düşünceleri yönünde kullanmayı başarmışlardır.Yahudiler Hz. İsa peygamberimize iman etmedikleri halde Hıristiyanların içineöyle bir inanç yerleştirmişlerdir ki onlara istediklerini bu günyaptırabilmektedirler.

Yahudiler vaat edilmiş topraklara yerleştirilmediği takdirdeİsa Mesih gelemeyecektir inancı bugün Amerika da Hıristiyanlar içindeEvangelistler tarafından kabul gören bir inançtır. Onun içindir ki Amerikaİsrail devletini kurdurmuş ve ne pahasına olursa olsun yaşamasını sağlamakiçin çaba harcamaktadırlar.

İşte yine Yahudiler bizlerin içine de aynı inancı sokarak Mesihve mehdinin geleceğini bizzat onlarda söylemektedirler. İsrail den gelen üstdüzey haham misafirlerinin kimleri ziyaret ettiğini ve neler konuştuklarınılütfen araştırıp izleyiniz.

Allah Kur’an da açıklamadığı örnek vermediği şeylerin ardınadüşmemizi engellemek için cahiliye devrinde putlaştırılan LAT MENAD UZZAputlarından bahsederek Allah bunlarla ilgili bir kanıt indirmemiştir diyerekbu inancın yanlışlığını anlatır. Bu örnekten de bizler dersler alıp Allah ınKur’an da hiç bahsetmediği hakkında delil indirmediği MEHDİ konusuna dainanmayarak Allah ın yolundan sapmamalıyız.

Rabbim cümlemizi Kur’an ı rehber alıp onun ardı sıra gidenkullarından eylesin. Yoksa işimiz çok zor.

Yüzlerce yıldır Müslüman toplumu olarak birilerini beklemekleboşa geçirdik vaktimizi. Doğru yolu bulmak huzura mutluluğa erişmek içinFURKAN dan başka ne arıyoruz neyi bekliyoruz? Allah Kur’an ın ipine sarılınsizi mutluluğa huzura çıkarak Kur’an dır diyor. Bizler bu uyarıyı duymayarakduymazdan gelerek hala kurtarıcı bekliyoruz.

Huzura kavuşacak rehber elimizde ama farkında bile değiliz.Onun kıymetini bilemeyen devre dışı bırakan bizlere Allah ın yardımedeceğini Müslüman toplumlarının içinde bulunduğu yokluk kin nefretdüşmanlık ve acı gerçeklerden kurtaracak birisini Allah ın göndereceğini haladüşünüyorsak şunu üzülerek söylemeliyim ki DAHA ÇOKKKKKK BEKLERİZ.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • İslami Bilgiler
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media