Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

islam Kur'an da Nesih Edilen Ayet Var mıdır

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,203
2
38
konya

Kur'an da Nesih Edilen Ayet Var mıdır

Allah Kur’an ı bizlere rehber yolgösterici olsun diye indirdiğini söyler. Kur’an ın tamamına iman etmemiziemreder. Bakara 84–85. ayetlerinde geçmiş toplumların yerine getireceklerinedair Allah a söz verdiklerini ama sözlerinde durmadığının örneklerini verir vebakın çok dikkat çekici bir uyarıda bulunur.

( Yoksa siz Kitabın bir bölümüneinanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? )

Bugün bizlerde Rabbimize Kur’an aiman ettik demekle bir söz veriyoruz ve yalnız Kur’an ın ipine sarılacağımızıAllah tan başka şefaatçiler edinmeyeceğimizi hak olan Allah katından gelenKur’an olduğunu yalnız Allah a kulluk yapacağımız konusunda söz verdik demişoluyoruz. Peki bizler Kur’an ın tüm ayetlerine bugün günümüzde iman ediyormuyuz?

Araştıracağımız ve üzerindedüşüneceğimiz konu Kur’an ın içinde NESİH edilmiş yani hükmü kaldırılmış ayetvar mıdır? İslam ı cemaat ve tarikat eksenli yaşayan kardeşlerimiz ne yazık kibugün birçok ayetlerin hükümlerinin nesih edildiğine yani hükmününkaldırıldığına inanıyor.

Allah tarafından hükmü kaldırılanbir ayetin Kur’an a dâhil edilmesinin Kur’an dan çıkartılmamasının mantığınınasıl açıklayabiliriz? Madem ayetin hükmü daha sonra gelen bir ayetlekaldırıldı artık bizleri ilgilendirmiyor peygamberimiz neden bu ayeti Kur’andan çıkarmadı? Hükmü kalkan ve onun yerine gelen bir ayet birlikte Kur’an dayer alırsa toplumun kafasını karıştırmaz mı? Devletler bile bir kanunukaldırıp yenisini getirdiklerinde asla eskisi ile birlikte bulundurmazlar.

Nesih konusu Kur’an da geçer bakınAllah bu konuda ne diyor.

Bakara 106: Biz bir ayetten her neyinesheder veya unutturursak ondan daha hayırlısını yahut mislini getiririz.Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir.

Biz bir ayeti nesih eder yanihükmünü kaldırırsak ondan daha iyisini getiririz diyor. Bu ayet üzerindedüşünelim şimdide. Acaba Yaradan peygamberimize gönderdiği Kur’an içinde dahasonra bir ayetin hükmünü kaldırıp daha farklı bir hüküm vermiş olabilir mi?

Eğer bunu kabul edersek çok fazlabir zaman geçmediği halde neden ilk önce daha hayırlısını bizler için dahagüzelini göndermedi HÂŞÂ Rabbimiz geleceği göremedi mi diye bir soru gelmezmi akla? Elbette bu mümkün değil. Allah geleceği bilir ve ona göre ayetleriniindirir. Peki burada geçen hükmü kaldırılmış nesih edilmiş ayetlerden kasıthangi ayetler olabilir. Elbette her şeyden nice örnekler verdiğini söyleyenRabbimiz onunda örneğini veriyor ve bakın ne diyor.

Maide 101: Ey iman sahipleri! Sizeaçıklandığında canınızı sıkacak şeylerle ilgili soru sormayın. Kur'anindirilmekte iken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onlardanvazgeçmiştir. Allah Gafûr'dur Halîm'dir.

Yukarıdaki ayet Kur’an ın indirilmeanındaki bir kısım toplumun tepkilerinden bahsediyor. Demek ki Kur’anayetlerinin indirildiği zaman bazı ayetler için toplum içinde bir tedirginlikvar. Peki ne olabilir bunlar? Bu tedirginlik Ehli kitap toplumundan olduğuanlaşılıyor. Çünkü daha önceki Allah ın gönderdiği kitaplarda hükmü geçenkonuların peygamberimize indirilen ayetlerde daha farklı olduğunu ya da hükmününkaldırıldığını görüyorlar.

Bunu gören Ehli kitap itiraz ediyorpeygamberimize. Allah da bunun açıklamasını yapıyor ve tedirgin olduğunuzkonuları Kur’an indirilmekteyken elçime sorarsanız sizlere nedeni açıklanırdiyor. Daha sonra onlardan bahsetmeyin aklınızdan silin. Çünkü Allah onlarınhükmünü nesih etti yani hükmünü kaldırdı diye açıklama yapıyor. Allah ınkitaplar arasında bazı hükümlerini kaldırmasının farklı nedenleri olabilir. Birkısmı toplumun geçirdiği teknolojik bilim evrelerinden dolayı bir kısmı da ogünkü topluma verdiği ceza ya da mükâfatlar nedeniyle olabilir. Bunun doğrusunuRabbimiz bilir. Lütfen dikkat ediniz. Nesih konusu Kur’an içinde değil dahaönce gönderilmiş kitaplar arasında olduğu çok açık anlaşılıyor.

Konuyla ilgili bir örnek vermekgerekirse bakara 187. ayetinde Allah tövbelerinizi kabul etti ve sizleribağışladı. Artık oruç geceleri eşinize yaklaşmak sizlere helal kılındı diyebir açıklama yapar. Bu ayetten de anlıyoruz ki daha önceki ehli kitaba oruçgecelerinde eşlerine yaklaşmaları haram kılınmış. Kur’an bu yasağınkaldırıldığını nesih edildiğini açıklamıştır.

Kur’an da nesih olduğunu anlatmayaçalışan bir sitenin verdiği örnek üzerine dikkatle düşünmenizi rica ediyorum.Bakın nesih edildiğini söylediği bir ayetten nasıl bahsediyor. Konuyu bu örneküzerinden birlikte inceleyelim ve üzerinde düşünelim. Sitede şunlar yazıyordu;

( Mesela içki önce haram değildi.Bir ayet inip fayda ve zararından bahsedilmiş zararı daha fazladır denilerekbırakılması istenmiş; fakat kesin olarak haram edilmemişti. Daha sonra kesinolarak haram edildi. )

Sanırım hurafe itikatlarımıza delilolsun diye öyle yanlış sözler söylüyoruz ki akıl ve mantık kabul etmez. Yaniiçki Allah ın daha önce gönderdiği kitaplarda Yahudi ve Hıristiyanlaraserbest miydi? Farkında olmadan bunu söylemiş olduklarının farkında biledeğiller. İçki ve kumar daha önceki toplumlara da peygamberimize indirilenşeriatında da asla önerilmeyen uzak durulması gereken şeytan işi bir pislikolduğu bildirilmiştir.
Bahsedilen ayetin konuyla ilgilikısmını yazalım.

Bakara 219: Sana şarabı ve kumarısorarlar. De ki: "Bu ikisinde büyük bir günah vardır; insanlar içinçıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür……..

Ayete baktığımızda içkinin vekumarın bizleri kötülüğe götüreceğini geçici olarak hoş gürünse bilezararının fazla olduğundan uzak durulmasını emrediyor Rabbimiz. Dikkat ediniziçki ve kumarın bizleri günaha sokacağından bahsediliyor ama özellikle bugünsöyledikleri gibi haram kelimesini Allah özellikle kullanmıyor günah olaraknitelendiriyor.

Şimdi vereceğim ayetin yukarıda verdiğim ayeti nesih ettiği yani hükmünükaldırdığı söyleniyor.

Maide 91: Şeytan içki ve kumarlaancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdanalıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?

Bu ayette Rabbimiz ne anlatıyor?Şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve nefret sokar Allah ı anmaktan alıkoyardiyor ve ayetin sonunda bakın üzerinde dikkatle düşünmemiz gereken ikazınıtavsiyesini yapıyor Rabbimiz.

(ARTIK VAZGEÇİYOR MUSUNUZ? )

Bu ayetin bir ayet öncesinde deyine Rabbimiz çok güzel tavsiyelerde bulunuyor ve içkinin kumarın bizlereneler getireceğini söylüyor.

Maide 90: Ey iman edenler! Şarapkumar dikili taşlar (putlar) fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir;bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

Dikkat ederseniz bu ayette debizleri uyarıyor içki ve kumarın bizleri şeytana yaklaştıracağını onunpisliğinde sürüneceğimizi hatırlatıyor. Bunlardan uzak kalanların ise kurtuluşaereceği örneğini veriyor. İşte Kur’an böyle güzel tavsiyelerle bizleri endoğruya yönlendiriyor.

Değerli din kardeşlerim. Kur’an ırivayet ve sanı bilgilerle anlamaya kalkarsak dinden uzaklaşırız hatırlatırım.Güzelim Kur’an ın nurundan da uzak kalırız. Allah bu ayetlerde bizlerin içki vekumardan uzak kalmamızın önemini anlatıyor. Asla bir ayet diğerinin hükmünükaldırmıyor tam aksine birbirini tamamlıyor konuyu çok daha güzel veanlaşılır hale getirerek pekiştiriyor.

Allah bu ayetlerde içkiden vekumardan uzak kalmamız için çok önemli TAVSİYELERDE BULUNUYOR. Lütfen dikkatediniz Kur’an ın birçok yerinde bazı konularda kullandığı HARAM sözcüğünüözellikle bu ayetlerde bu konularda kullanmıyor günah olduğunu belirtiyor.Peki neden olabilir sizce?

Elbette bu sözlerimi doğruanlamalıyız. Belki haram sözünü Allah özellikle kullanmamıştır ama günahtaısrar ederek HARAMIN kapısını aralamış olabileceğimiz gerçeğini unutmamalıyız.İçkive kumar her türlü kötülüğün kapısını açan bir unsurdur. Rabbin bu şefkatinikötüye kullanmadan içki ve kumardan uzak durmalıyız. Allah yarattığı kullarının zayıf iradeli olduğunu bildiği venefsine yenilebileceğini çok iyi biliyor. Hatırlayınız Yaradan Kur’an için nedemişti?

Kamer 17: Andolsun biz Kuran'ı öğütalmak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

Demek ki Kur’an bizlere öğüt verendoğruyla eğriyi açıkça önümüze seren bir rehber kitap olduğu için uyarıcı yolgösterici görevini yapıyor. Özellikle içki ve kumar konusunda Haram sözünükullanmayarak da biz kullarına Rabbimiz şefkatini Rahmetini gösteriyor. ÇünküAllah ın bizzat HARAM kelimesini kullandığı günahlar affı çok zor büyükgünahlardır. Buradan da anlıyoruz ki içki ve kumar illetinden Allah adeta birterapiyle eğitimle uzaklaşmasını istiyor kullarının.

Yine içki konusunda Allah bizleriuyardığı bir ayetini daha hatırlatmak istiyorum. Ne yazık ki bu ayetindehükmünün kalktığını yani nesih edildiği söylenmektedir.

Nisa 43: Ey iman edenler! Sarhoşiken ne söylediğinizi bilinceye kadar bir de -yolcu olmanız durumu müstesna-cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın……

Bu ayeti de okuduğunuzda konuylailgili tüm ayetlerin çok farklı bilgiler verdiğini bizleri ayrı ayrıkonularda uyardığını ikaz ettiğini anlıyoruz. Bu ayette de Rabbimiz nefsineyenik düşerek içki kullanmış kullarını uyarıyor ve bakın ne diyor?

Sizlere içkiden uzak durun sizlerigünaha sokacak en büyük etken içkidir diye uyarmıştım. Ama bazı kullarımnefsine ne yazık ki yenik düşüyor. Huzuruma namaza dururken sakın kendinizibilmeyecek durumda içkili bir şekilde durmayınız diyor.

Namaz Allah ile kulu arasında birirtibattır sohbet kapısıdır. Bu irtibatın kesilmesini Allah asla istemiyor.Kulum nefsine yenik düşüp içki içmiş olabilir onu tamamen dışlamak şeytanınkucağına atmak yerine öneri ve tavsiyelerle İslam dairesi içinde tutmayaçalışıyor. Ne yazık ki bizler bu gerçeği hiç anlayamadık ve nefsine yenik düşenkardeşlerimizi dışladık kendimizden uzaklaştırırdık ötekileştirdik.

Dikkat ederseniz içki konusunda kitüm ayetler çok farklı konuları ele almış ve açıklamalar yapmıştır. Bizleredüşen hiçbir etki altında kalmadan nefsimizin etkisiyle dine ilaveleryapmadan Allah ın ikazlarını uyarılarını tavsiyelerini doğru anlamakolmalıdır.

Ne yazık ki buna benzer onlarcaayetin hükmünün kalktığını söyleyerek Kur’an ı bütünlüğünden ayırdık.Bütününden ayırdığımız içinde onu gereği gibi anlayamadık. Allah Kur’an ınsınırlarını aşmayın diye bizleri ikaz eder. Buradan da anlıyoruz ki Kur’an ınbir sınırı vardır. Onun sınırlarının da ölçüsünü yine Kur’an belirlemiştir.Bizlere düşen Kur’an ı bir bütün olarak eksiksiz anlamaya çalışmak olmalıdır.

Dilerim Rabbimden Kur’an ıbütününden ayırmadan onu anlamak adına çaba harcayan Kur’an ın sınırlarınıaşmayan Rabbin halis kullarından oluruz.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • İslami Bilgiler
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media