Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

islam Hz.Zekeriyya (A.s.)

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,279
2
38
konya


Kur'an'da adı gelen peygamberlerden biri. Soyu Davûd (a.s)'a dayanmaktadır. Kur'an'da anılan dualarından (Meryem 16/6) anlaşıldığına göre soyu daha sonra Yakûb (a.s)'a varmaktadır (el-Kurtubî Ahkamu'l-Kur'an Kahire 1967 XI 82; er-Razî Mefatihu'l-Gayb Mısır 1937 V 769).

Zekeriyya (a.s) İsrailoğullarının peygamberi olduğu gibi aynı zamanda onların bilgini reisi ve müşaviri yani danışmanı idi (es-Sa'l-ebî el-Arais 1951 372).

Onun hakkında çeşitli ayet ve hadisler vardır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hz. Muhammed (s.a.s); "Zekeriyya (a.s) marangoz idi" (Ahmed b. Hanbel el-Müsned Mısır 1954 II 405) diyerek O'nun elinin emeği ile geçinen bir sanat ehli olduğunu haber vermiştir.

Zekeriyya (a.s)'ın hanımı İsa (a.s)'ın annesi Meryem'in teyzesi İşâ idi. Zekeriyya (a.s) da Meryem'e bakmakla meşgul oluyordu. O'na Beyt-i Makdis'te bir yer yapmıştı. O'nun odasına her girdiğinde yanında kış mevsiminde yaz meyvesini ve yaz mevsiminde de kış meyvesini buluyordu. Zekeriyya (a.s) "Ey Meryem bu sana nereden geliyor?" diye sorunca Meryem "Allah tarafındandır." diye cevap veriyordu (el-Kurtubî Ahkamu'l-Kur'an IV 69 vd).

Zekeriyya (a.s) Hz. Meryem'in yanında böyle yaz mevsiminde kış meyvesini ve kış mevsiminde de yaz meyvesini görünce Meryem'e bu nimetleri veren buna gücü yeten yüce Allah eşimin yaşı geldiği halde bize hayırlı bir evlat verebilir şeklinde düşündü ve hayırlı bir evladın olması için Allah'a gizlice şöyle dua etti:

"Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayıfladı saçlarım ağardı Rabbim Sana yalvarmaktan dolayı herhangi bir şeyden mahrum kalmadım. Doğrusu benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Katından bana bir oğul bağışla ki bana ve Yakub oğullarına mirasçı olsun! Rabbim! O'nun senin rızanı kazanmasını da sağla!" (Meryem19/456)

"Ya Rabbi! Bana kendi katından temiz bir soy bahşet!" (Ali İmran 3/38)

"Rabbim! Beni tek başıma bırakma! Sen varislerin en hayırlısısın" (el-Enbiya 21/89).

Gücü her şeye yeten Yüce Allah Zekeriyya (a.s)'ın duasını kabul etti ve O'na bir erkek evlad vereceğini müjdeledi:

"Ey Zekeriyya! Sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik" (Meryem 19/7). "Mihrabda namaz kılmaya durduğu sırada hemen melekler ona şöyle seslendi: "Haberin olsun! Allah sana Yahya adlı çocuğu müjdeliyor. O Allah'tan gelen bir kelimeyi (İsa'yı) tasdik edecek milletinin efendisi olacak nefsine hakim bulunacak ve salihlerden bir peygamber olacaktır" (Alu imran 3/39).

Zekeriyya (a.s) Allah'ın verdiği bu müjdeye şaştı hayret etti. Çünkü kendisi de hanımı da hayli yaşlı idiler. "Rabbim! Karım kısır ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?" (Meryem 19/8) diyerek bu ilginç müjde karşısında hayretini dile getirdi.

Yüce Allah ona şöyle cevap verdi:

"Rabbin böyle buyurdu. Çünkü bu bana kolaydır. Nitekim sen yokken daha önce seni yaratmıştım" (Meryem 19/9).

Kur'an'ın başka bir yerinde bu durum şöyle haber verilmiştir:

"Zekeriyya'nın duasını kabul edip kendisine Yahya'yı bahşetmiş -eşini de doğum yapacak hale getirmiştik. Doğrusu onlar iyi işlerde yarışıyorlar korkarak ve umarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı gönülden saygı duyuyorlardı" (el-Enbiya 21/90).

Yüce Allah'ın bu güzel müjdesine son derece sevinen Zekeriyya (a.s)

"Rabbim! Öyle ise bana bir alamet var dedi" (Meryem 19/10). Allah ona şu cevabı verdi:

"Alametin; üç gün işaretten başka şekilde insanlarla konuşmamandır. Rabbını çok an akşam sabah hamdet!" (Alu imran 3/41).

Gün oldu Zekeriyya (a.s)'ın nutku tutuldu. Mihrabdan çıktı ve milletine: "Sabah-akşam Allah'ı teşbih edin! diye işarette bulundu" (Meryem 19/11).

Zamanı gelince Zekeriyya (as)'ın oğlu Yahya (a.s) dünyaya geldi.

Yukarıda görüldüğü gibi Zekeriyya (a.s) ile ilgili olarak zikredilen ayetlerin çoğu dua mahiyetindedir. O çok dua eden Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek tam bir teslimiyet içinde yaşayan Yüce bir peygamberdi. Allah: "Zekeriyya Yahya İsa ve İlyas'a da (yol göstermiştik). Hepsi iyilerden (idi)ler" (el-En'** 6/85) diyerek onu şahit peygamberlerle birlikte anmıştır.

Zekeriyya (a.s) bu şekilde ömrünü ibadetle geçirdi. Daima insanları Yüce Allah'a inanmaya ve O'nun yolunda yürümeye çağırdı fakat azmış olan küfre dalan ve önünü görmeyecek kadar gözü dönenler onu şehid ettiler. (Taberî et-Tarih Mısır 1326 II 16; Ahmet Cevdet Paşa Kisus-r Enbiya İstanbul 19661 41). KAYNAK: TURGAY Nureddin; Şamil İslam Ansiklopedisi Akit Gazetesi Yayını C.VIII S.339-340

 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • Peygamberler Tarihi
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media