Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

Hadis Hadislerde kur'an-ı kerim'in fazileti

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,216
2
38
konya

1- Müslim'de rivayet edilen bir hadiste; Ebu Umame (r.a)'den. Resulullah

(s.a.v)'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Kur'an'ı öğreniniz. Şüphesiz

o. kıyamet günü ehlin için çok iyi bir şefaatçı olacaktır."

2- En-Nevvas b. Sem'an (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber'i şöyle derken duydum.

"Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim ve bu dünyada onunla amel edenler getirilirler.

Önlerinde de kendilerini arkadaş edinenleri savunan Bakara ve Âl-i İmrân

sûreleri bulunur" (Müslim).

3- Buhârî'de rivayet edilen bir hadiste; Osman İbn Affan (r.a)'dan.

Resûlullah (s.a.v)'ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "Aranızda en

hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir."

4- Hz. Aişe (r.anha) anlatıyor: Hz Peygamber (s.a.v): "Kur'an'ı okumak

kendisine zor geldiği halde onu takılarak okuyana iki sevap vardır"

buyurmuştur (Buhârî. Müslim).

5- Ebu Musa el-Eş'arî ( r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle

buyurdu: "Kur'an okuyan ve okuduğuyla amel eden mü'minin örneği. tadı

güzel kokusu güzel turunç meyvesi gibidir. Kur'an okumayan. ancak onunla

amel eden mü'minin örneği de tadı güzel ancak kokusu olmayan ham hurma

gibidir. Kur'an'ı okuyan münâfığın durumu ise kokusu güzel tadı buruk

reyhâne otu gibidir. Kur'an'ı okumayan münâfığın durumu ise kokusu olmyan.

tadı da buruk olan acı yaban keleği gibidir"( Buhârî. Müslim ).

6- Hz. Ömer (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) "Allah Teâlâ bu

Kur'an'la bazı kavimleri yüceltir bazılarını da batırır" buyurmaktadır

(Buhârî. Müslim).

7- Müttefakun aleyh olan bir hadiste. İbn Ömer (r.a)'den Allah Rasûlü'nün

şöyle dediği rivayet olunmuştur. "Haset (gıpta veya imrenme) sadece iki

yerde olur. Biri Allah'ın kendisine Kur'an öğrenmeyi nasip ettiği kimsedir

ki. onu gece gündüz okur. kendisini işiten komşusu: "Keşke komşuma verilen

Kur'an nimeti bana da verilseydi de. gereği ile amel ettiği gibi ben de

etseydim!" der. Diğeri de. Allahın kendisine mal verdiği kimsedir ki. onu

hak yolda sarfeder. Bunu gören diğer biri: "Keşke şu hayırsever kişiye

verilen mal gibi bana da verilseydi de. onun yaptığı gibi ben de hayır

yapabilseydim!" diye imrenir.

8- el-Berâ b. Âzib (r.a) anlatıyor: Sahabilerden biri atı yanında iple

bağlı olduğu halde Kehf Sûresi'ni okumaya başlar. Derken bir bulut çıkar ve

sahabinin üzerine çökmeye yönelir. Hatta atı bu buluttan ürkmeye başlar.

Sahabi sabah olunca Hz. Peygamber (s.a.v)'e gelip durumu anlatır.

Hz.Peygamber (s.a.v): "O Kur'an için inmiş huzur bulutudur" buyurur

(Buhârî. Müslim).

9- İbni Abbas (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber ( s.a.v): "İçinde Kur'an'dan bir

şey bulunmayan kişi harabe ev gibidir" buyurmuştur (Hadis hasen-sahîhtir;

Tirmizî).

10- Tirmizî'nin hasen ve sahih diye vasıflandırdığı. Ebu Davud'un da rivayet

ettiği bir hadiste Abdullah b. Amr b. el-Âs ( r.a)'ın nakline göre

Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Kur'an ehline; Kur'an'ı oku ve

yüksel. Kur'an'ı tıpkı dünyada okuduğun gibi tane tane tertil üzere oku.

zira senin rütben. okuyacağın son âyetin yakınındadır" denilecektir.


11- Sahîh-i Müslim'de. Ukbe b. Âmir (r.a)'den şöyle bir hadis rivayet

edilmiştir: "Biz. Suffa'da iken Resûlullah (s.a.v) dışarı çıkıp: "Günah

işlemeksizin ve akrabalık bağını koparmaksızın Buthan'a yahut Akik'a kadar

gidip oradan iri hörgüçlü iki deve getirmeyi hanginiz ister?" diye sordu.

"Ya Resûlallah! Biz bunu isteriz" dedik. "Öyle ise sizden herhangi biri

mescide gider de celil ve aziz olan Allah'ın kitabından iki âyet öğrenir

yahut okursa bunlar onun için iki deveden daha hayırlıdır. Üç âyet onun

için dört deveden daha hayırlıdır. Bu âyetlerin sayıları arttıkça. o kadar

deveden daha hayırlıdır."


12- İbn Mes'ud (r.a) Hz. Peygamber (s.a.v)'in şöyle dediğini rivayet

etmiştir: "Bir kavme. Allah'ın kitabını en iyi okuyanları imamlık eder"

(Müslim).


13- Câbir b. Abdullah (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber. Uhud'da öldürülenlerden

iki kişiyi biraraya getirdikten sonra: "Bunlardan hangisi Kur'an'la daha

fazla haşır neşirdi?" diye sorar; birine işaret edilldiği takdirde. önce

onun defin işlemini yapardı (Buhârî-Tirmizî. Nesaî. İbn Mâce).14- İmrân İbn Husayn (r.a) anlatıyor: Bana Kur'an okuyan bir kadın uğradı.

okudu sonra karşılık istedi ardından da bu isteğini geri alarak şöyle dedi:

Hz.Peygamber (s.a.v) buyurdu ki: "Kim Kur'an okursa karşılığını Allah'dan

istesin. Bir zaman gelecek insanlar Kur'an okuyacaklar da karşılığını

insanlardan isteyecekler" (Hadis hasendir. Tirmizî)


15- İbn-i Mes'ud ( r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) "Allah'ın kitabından

bir harf okuyanın. okuduğu harfe karşılık sevabı vardır. Bir iyilik on katıyla

değerlendirilir. Elif. Lâm. Mîm bir harftir demiyorum. Elif de harftir.

lâm da harftir. mim de harftir" buyurmaktadır (Hadis hasen-sahîhtir.

Tirmizî ).
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • Hadis, Kıssa, Dua, Sünnet
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media