Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

islam Deccal

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,286
2
38
konya
DECCÂL

Kıyamete yakın bir dönemde çıkıp İslâm dinini ve ümmetini ifsad edip kötülüklere sürükleyecek olan ve aynı zamanda kıyametin alametlerinden sayılan biri.

Deccâl "decl"in mübâlağa siğası olup "çok yalancı aldatıcı hilekâr" manasına gelmektedir. O "Bu ümmetin âhir zamanında çıkacak Yahûdîlerden biri olup ilâhlık iddia edecektir." Yalancı olduğundan kendisine bu isim verilmiştir. (İbn Manzûr Lisânü'l-Arab Beyrut 1389 I 948).
Deccal aldatıcı ve yalancı özelliği ile çok eski batıl dinlerde de varlığı kabul edilmiş olup ilk olarak Zerdüşt dininde görülmüştür.

Kur'ân-ı Kerim'de Deccâl'den bahsedilmez. Ancak sahih hadis. kitaplarında Deccâl'le ilgili pek çok rivayet vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadislerinde: "Şüphesiz on alâmet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır." Doğuda Batıda ve Arap yarımadasında birer yerin batması: Duman*; Deccâl; Dâbbetü'l-arz ; Ye'cûc ve Me'cuc*; güneşin battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan (Yemen'den) bir ateş çıkarak insanları haşrolacakları yere sürmesi" buyurmuştur. (Müslim Fiten 39 40 128 129; Ebû Dâvûd Melâhim 12; Tirmizî Fiten 21; İbn Mâce Fiten 25 28).

Deccâl'in çıkması haktır. Deccâl belli bir şahıs olup Cenâb-ı Allah onunla kullarını imtihan edecektir. Deccâl olsun diğer kıyamet alâmetleri olsun bizim için gaybdır. Bunlar hakkında bilgi edinmemiz ancak nakil (Kur'ân ve hadis)le mümkün olur. Akılla verilebilecek bilgilerin isabet etmeme ihtimali büyüktür. Öteden beri kıyâmet alâmetleriyle ilgili olarak çok te'vîller yapılagelmiştir.

Herhangi bir dayanağı olmayan bu te'villerin geçerliliği de yoktur. Ayrıca bunlar akılla ulaşılamayacak bilgiler olduğundan yapılacak te'viller halkı yanlış bilgilendirme vebâline sevk edecektir. Aynı yanılgı ve vebâl bunun için de söz konusudur. Bazıları Deccal'in komünizm olduğunu ileri sürerler. Ancak komünizm bir şahıs değil bir sistemdir.

Halbuki hadis-i şeriflerde Deccâl'in vasıfları sıralanırken onun her haliyle bir insan olduğu belirtiliyor. Ancak gözlerinin birinin kör olduğu bildiriliyor. Nitekim bir hadislerinde Hz. Peygamber (s.a.s.); "Hiç bir peygamber yoktur ki ümmetini tek gözlü yalancı (Deccâl)'den uyarmış olmasın. Dikkat edin ki onun bir gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir. Körün (Deccâl'in) iki gözünün arasında KFR (kâfir) yazılmış olacaktır" buyurdular. (Buhârî Fiten 26; Müslim Fiten 101; Tirmizî Fiten 56)

Hz. Peygamber (s.a.s.) bu hadisleriyle Deccâl'in bazı vasıflarını haber veriyor. Buna göre Deccâl bir gözü kör olan bir insandır. Hz. Peygamber de ümmetini Deccâl'e karşı uyarmıştır. Zira Deccâl bazı harikalar gösterecek ve tanrı olduğunu iddia edecektir. İmansızlarla bazı zayıf imanlılar ona kanacaktır. İmanı kuvvetli olanlar ise kanmayacaklardır.

Dünya imtihan yeridir. İnsanlar bu dünyada imtihana tabi tutulmaktadırlar. Deccâl da bir imtihan vesilesidir. Allah'ın kendisine verdiği güçle birtakım hârikalar gösterecektir. Deccâl'in göstereceği hârikalara "istidrâc" denir. İstidrâc "inançsız ve şerîr kimselerin arzularına uygun olarak gösterdikleri hârikalara" denir.

İlâhlık iddia eden Deccâl istidrâc türünden hârikalar gösterecek ve neticede bazı zayıf inançlılar buna aldanacak imanı kuvvetli olanlar ise kanmayacaklardır.

Zira insanlar çok iyi bilirler ki ilah doğmaz yemez içmez acıkmaz susamaz dünyada insanlar tarafından görülmez. Halbuki Deccâl ise bir insandır üstelik eksik yani kör bir insan ve hatta kendi gözünü iyileştirmekten aciz bir yaratıktır. İşte insanlar akıllarıyla bunları bilebilecekleri için Deccâl ve benzerlerinin istidrâc göstermeleri mümkinattandır.

Müseylemetü'l-kezzâb gibi peygamberlik iddia edenler ise "ihânet" türünden hârikalar gösterebilirler. Yani isteklerinin zıddı gerçekleşerek rezil olurlar. İstedikleri yönde harika gösterseler; yalancı peygamberle gerçeğini halk ayırt edemez. Ve bu halkın sapmasına sebep olacağından caiz değildir.

İnsandan peygamber olur ama ilah olamaz. Hz. Peygamber (s.a.s.) "Dikkat edin Deccâl'in sağ gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir" diye ümmetini bu konuda uyararak Deccâl'in harikalarına aldanmalarını önlemiştir. Hadislerde Deccâl'in iki gözü arasında KFR (kâfir) yazılacağı ve bunun herkes tarafından okunacağının bildirilmiş olduğunu ifade ettik. (Müslim Fiten102 103105). Deccâl müminler için çok büyük bir fitne olduğundan bütün peygamberler ümmetlerini Deccâl'e karşı uyarmışlardır.

(Buhârî Fiten 26; Müslim Fiten 101).
Yine hadislerde bildirildiğine göre Deccâl Medine'ye giremeyecektir. Zira Deccâl çıktığı zaman Medine'nin yedi kapısı olacaktır ve her kapıda iki melek bekçilik yaparak Deccâl'i Medine'ye sokmayacaktır. (Buhârî Fiten 26; Müslim Fiten 112).
Deccâl Medine'nin dışındaki bazı işlenmedik tarlalara kadar gelecek o günün en hayırlı insanı çıkıp Deccâl'e "Şehadet ederim ki sen bize Rasûlullah'ın sözünü ettiği Deccâl'sin" diyecektir.

Deccâl de yanındakilere "Ne dersiniz bu adamı öldürsem sonra diriltsem şüphe eder misiniz?" diye soracak oradakiler de "hayır" diyecekler. Bunun üzerine Deccâl onu öldürecek sonra diriltecek. Dirilttiği adam o anda: "Vallâhi senin hakkında hiçbir zaman şimdikinden daha basiretli etli olmamışımdır" şeklinde cevap verecektir. Deccâl onu tekrar öldürmek isteyecek ama buna gücü yetmeyecektir. Bu şahsın Hızır (a.s.) olduğu söylenir.

(Buhârî Fiten 27; Müslim Fiten 112)
Yine Hz. Peygamber Deccâl'in aldatmacasına karşı da ümmetini şöyle uyarmıştır: "Ben Deccâl'in beraberinde olan şeyleri pekala biliyorum: Onun beraberinde sudan bir nehir ve ateşten bir nehir olacaktır. Ama ateş gördüğünüz şey sudur. Su gördüğünüz şey ise ateştir. İmdi sizden kim buna erişir de su içmek isterse ateş gördüğünden içsin. Çünkü onu su bulacaktır." (Buhârî Fiten 26; Müslim Fiten 105-109).
Demek ki Deccâl Allah'ın insanları imtihan için kıyâmetten önce göndereceği bir sihirbazdır. Cennet'i Cehennem gibi; Cehennem'i Cennet gibi göstermeye çalışarak fitne ve fesada sebep olacaktır. Kehf sûresinin ilk ve son âyetlerini (Deccâl'e karşı) okuyan mümin onun fitnesinden korunmuş olur. (Müslim Fiten 110)

Deccâl yeryüzünde kırk gün kalacaktır. Sıkıntıdan dolayı kırk günün birinci günü bir yıl gibi ikinci günü bir ay gibi üçüncü günü bir hafta gibi diğer günleri normal günler gibi gelecektir. (Müslim Fiten 110). Deccal'in göstereceği harikalar; rüzgâr estirmek yağmur yağdırmak bitki bitirmek vb. birtakım harikalardır.

Sonra Cenâb-ı Allah İsâ (a.s.)'ı Şam'ın doğusundaki Akminareye iki meleğin kanatlarına elini koymuş olduğu halde indirecek ve İsâ (a.s.) Deccâl'i öldürecektir. (Müslim Fiten 110; Tirmizî Fiten 62).
Deccâl'le ilgili hadis kitaplarında pek çok rivayetler vardır. Bunların sahih zayıf ve merdûdlarını ayırt eden bir araştırmanın yapılması faydalı olacaktır.

Allah Deccâl'in fitne ve fesadından Ümmet-i Muhammedi korusun.
Mehmet BULUT
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • İslami Bilgiler
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media